December 2001
De Forces Nederland Site is vernieuwd! Klik hier om de nieuwe site te laden.
 Hoofdmenu

Over Forces...
Thema's
Posters
Media
Vliegen
Links
Forces NL Forum
Discussies
Commentaren
Steun Forces
Archief
Horror Stories
Artikelen
Analyses

 Navigatie

Hoofdpagina
Terug
Antirookpil veel verkocht
Zyban wél veilig

 Internationaal

Forces Psychiatry

Canada
Toronto
Manitoba (email)
Italy
New Zealand
UK (email)
Russia

 VS afdelingen

California
Connecticut
Delaware
Duluth
Georgia
Indiana
Maine
Massachusetts
Minnesota
Rochester
USA
Virginia

 Affiliates

Smokers' Club
NYC C.L.A.S.H.

Smoking Paradise
MA Citizens for Freedom
Real Texas Freedom

Ontario Smoking


The Evidence archive The Evidence Archive

What you think you know about tobacco may surprise you

Forces Comité van Aanbeveling


Forces Nederland
E-Mail:
info@forces-nl.orgNieuws items:

 • 31 december: Geurtje van nieuwe auto's gevaarlijk
  Een Australisch onderzoek wijst uit dat het zo fel begeerde nieuwe auto geurtje in feite erg gevaarlijk is. Een voorbeeld van hoe we dagelijks blootstaan aan gevaarlijke stoffen zonder dat we het zelf weten. Maar ook een voorbeeld van één van de vele factoren die de gezondheid beïnvloeden.
 • 30 december: Philip Morris medewerkers roken gewoon door
  Hoewel New York roken op de werkplek in alle kantoren verbood, ontsnapten Philip Morris medewerkers aan de strikte regulering. Daarvoor moest PM wel eerst dreigen de stad te verlaten. De medewerkers varen er wel bij en genieten van het privilege dat ze genieten. Én van het gratis pakje sigaretten per dag.....
 • 30 december: WHO cares?
  Een ontboezemend artikel over de Wereldgezondheidsorganisatie in het Amerikaanse tijdschrift Reason verhaalt over corruptie, bureaucratie, de gerichtheid op westerse waarden als roken en veiligheidsgordels:
  Paul Dietrich was visiting Mozambique’s capital city, Maputo, during its civil war in 1984, when an educational billboard taught him a lesson he never forgot.
  Tijdens een rit per landrover zag hij een billboard dat de lokale bevolking, die zich hooguit per os voortbewoog, opriep veiligheidsgordels te dragen.
  Dietrich publicly and repeatedly complained that WHO was a bureaucracy for bureaucracy’s sake, mired in useless statement-making and conference-giving. He thought it focused too much on First World concerns -- such as seatbelt campaigns and smoking -- and not enough on the developing world’s sick and poor.
  Deze actie werd hem niet in dank afgenomen:
  For his troubles, Dietrich became the target of a WHO-sponsored investigator who dug into his and his wife’s background, finances, and politics. Dietrich only learned of the investigation when a mole in WHO’s Geneva headquarters faxed him a copy of the final report.
  Lees over de methoden van de inspirator van organisaties als Stivoro en CAN en, niet te vergeten, Minister Borst.....
 • 30 december: Longkanker neemt toe onder niet-rokende Europeanen
  Er wordt steeds minder gerookt in Europa, maar een recente studie wijst uit dat ondanks dit gegeven het aantal longkankergevallen onder niet-rokers stijgt.
  Zijn er dan misschien toch belangrijker factoren in het spel dan roken? Wat bijvoorbeeld te denken van Polonium en Palladium uit autokatalysatoren? Of de moderne loodvervangers (Methyl Tertiair Butyl Ether) in benzine? Als er iets is toegenomen in de laatste jaren dan is het het autogebruik.
  Uit het artikel blijkt duidelijk dat Dr. Paolo Boffetta, bekend van de WHO-studie naar meeroken, het er maar moeilijk mee heeft. Een theoretisch kader valt in duigen...
 • 29 december: De haviken willen meer
  Hoewel advocatenkantoren miljoenen dollars in de wacht wisten te slepen bij de zaken tussen overheid en tabaksindustrie (Master Settlement Agreement) vinden ze dat ze te weinig geld hebben ontvangen voor hun bemoeienissen. Lees hier hoe een onafhankelijke beroepsgroep zich via de overheid ten koste van tabaksindustrie en rokers probeert te verrijken....
 • 29 december: Nieuwe goede voornemens....
  Het belangrijkste goede voornemen is natuurlijk het stoppen met roken.
  The U.S. Public Health Service (PHS) guidelines, endorsed by the U.S. Surgeon General, recommends nicotine replacement therapy (NRT) as first-line, effective methods of smoking cessation.
  De farmaceuten varen wel bij deze steun van de overheid. Zeker omdat ze beseffen dat het slechts een zeer klein gedeelte zal lukken voorgoed te stoppen via hun producten. Poging mislukt? Niet erg, dat is weer goed voor het goede voornemen van volgend jaar. Business is business...
 • 29 december: Meer dan 1 miljoen doden per jaar...
  Een cijfer dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zich wel eens mag aantrekken: dit is het aantal doden ten gevolge van....injecties! 23 miljoen levensjaren per jaar gaan hierdoor verloren. Maar de WHO blijft slechts creatief virtuele aantallen rokersdoden per jaar produceren, daarbij geen rekening houdend met de verloren levensjaren.... Gezien de leeftijd waarop deze doden (als deze aantallen al waar zouden zijn) optreden zal dat heel wat minder zijn. Bij deze doden gaat het meestal om kinderen!
 • 25 december: Cultural Contradiction: Tobacco Ads banned, but not Liquor Ads
  Een ingezonden stuk van de "National Latino Council on Alcohol and Tobacco Prevention", waarin gesteld wordt dat een reclameverbod voor tabaksproducten ook zou moeten inhouden dat het verboden wordt reclame voor alcoholische dranken te maken. De laatste decennia is het rijden onder invloed (in de VS) sterk toegenomen en daarmee ook het aantal dodelijke ongevallen.
  Op zich een heel redelijke redenering, waarmee de absurditeit van een verbod op tabaksreclame weer eens duidelijk wordt. Immers, nooit is gebleken dat reclame voor tabaksproducten heeft geleid tot een hogere consumptie, maar hooguit tot een verschuiving van het marktaandeel van de diverse tabaksfabrikanten. Voor alcoholische dranken zal dat ongetwijfeld ook opgaan. En wat dan nog? Mensen zullen blijven roken en drinken, ook al wordt reclame voor tabak en alcohol verboden. Dus wat haalt zo'n reclameverbod uit? Niets, helemaal niets...
 • 25 december: "War on Cancer" reaches 30
  De oorlog tegen kanker bestaat nu officieel 30 jaar. Een hele tijd al en je vraagt je dan ook af wat er zoal bereikt is in de strijd tegen deze ziekte.
  Op het eerste gezicht geeft dat een positief beeld: verschillende vormen van kanker komen minder vaak voor en ook kan kanker vaker worden genezen. Dat is op zich heel mooi natuurlijk.
  Echter: nog steeds krijgen 200 op elke 100.000 personen kanker, ofwel 1 op 500. Aan deze verhouding is de afgelopen 30 jaar niets veranderd. Hoe zou dat komen? Daarover wordt met geen woord gerept...
 • 25 december: Roemeense roker maakt doodskist van sigarettenpakjes...
  Het lijkt een wat huiveringwekkend verhaal, zo op het eerste gezicht. Maar even later blijkt het absurde van dit verhaal: een roker die zo tegen roken is dat hij als speciale boodschap aan de mensheid een doodskist uit sigarettenpakjes maakt.
  Een rokende anti-roker dus en zijn boodschap zal ook wel niet overkomen.
  Ik twijfelde even of ik dit op de hoofdpagina zou opnemen. Dit hoort eigenlijk in de categorie humor thuis.
 • 20 december: Amerikaanse tieners roken steeds minder....
  ...maar het gebruik van drugs als XTC neemt sterk toe! Dit verschijnsel geeft duidelijk aan dat een beperkte benadering vanuit het fysieke gezondheidsdenken geen zoden aan de dijk zet: mensen, en dus ook jongeren, hebben blijkbaar toch een of andere vorm van drugs nodig om het leven aangenaam te houden. Onderdruk je het ene gedrag, dan komt er een ander voor in de plaats. Dat nieuwe gedrag kan zelfs meer risico's inhouden dan het oorspronkelijke gedrag. Van XTC is onder andere bekend dat het op den duur grote problemen met het geheugen kan veroorzaken. Ook dodelijke ongelukken als gevolg van XTC gebruik zijn recent veelvuldig in de pers verschenen....
 • 19 december: Schrikken in Minnesota
  Anti-rokersgroepen begrijpen er niets meer van: de staat Minnesota staat op de tweede plaats op de roken top-tien, geeft gigantisch veel geld uit aan anti-roken acties en de helft van de jong volwassenen drinkt meer dan 5 glazen alcohol per dag.... Ondanks dit alles heeft de staat één van de hoogste scores voor gezondheid in de VS. Rara, hoe kan dat?
 • 19 december: "Veilige sigaretten? Bewijs het maar!"
  De fabrikanten van de pas op de markt verschenen veiliger sigaretten moeten maar eens bewijzen dat deze producten veiliger zijn, vinden de anti's in de VS. Een sigaret blijft in hun ogen blijkbaar een sigaret, al wordt de hoeveelheid schadelijke stoffen tot homeopathische hoeveelheden teruggebracht... (2e artikel)
 • 18 december: "Rokers liegen over rookgedrag"
  Uit een onderzoek uitgevoerd op de Universiteit van Nijmegen zou moeten blijken dat mensen, indien gevraagd wordt naar hun rookgedrag, voor een groot gedeelte onwaarheid spreken. De conclusie volgt uit metingen naar het cotinine niveau in het bloed van deze mensen ('roken leugendetector'). Doordat cotinine gemeten werd in de mensen die zeiden niet te hebben gerookt, wordt geconcludeerd dat deze hadden gelogen.
  Het is echter al lang bekend dat veel soorten groenten en thee ook het cotinine gehalte in het bloed van mensen verhogen. Cotinine is een slechte 'marker' voor het gebruik van tabak volgens Prof. de Wolff:
  De tabaksplant behoort, met een aantal voedingsgewassen als de aardappel, de paprika en de tomaat, tot de familie der Solanaceae, en nicotine komt ook in andere leden van deze plantenfamilie voor, zij het in lagere concentraties dan in tabak. Ook in andere voedingsgewassen, zoals aubergines en bepaalde theesoorten, is nicotine aangetroffen. Vindt men daarom bij onderzoek naar rookexpositie lage concentraties cotinine, dan kunnen deze zowel aan omgevingstabaksrook als aan de consumptie van bepaalde groenten en theesoorten toe te schrijven zijn.
  Wéér een typisch voorbeeld van junk science? Nu van eigen bodem?
 • 17 december: Geboorteproblemen en luchtverontreiniging
  Nog onlangs startte de Nederlandse Kankerbestrijding met veel poeha een actie waarin de organisatie van de daken schreeuwde dat roken de oorzaak was van vroeggeboorten, te lage geboortegewichten en dode baby's. Uit dit artikel blijkt dat we eerder de vinger mogen wijzen richting luchtverontreiniging.
  Veel haast wordt er met het oplossen van deze problematiek, in tegenstelling tot  de anti-roken acties, niet gemaakt getuige de uitspraak van de EPA (Amerikaanse RIVM):
  "The research is suggestive, but preliminary. It's something to be concerned about, but nothing to panic about," said Tracey Woodruff, a senior scientist for the U.S. Environmental Protection Agency and an author of one of the research papers.
  Deze organisatie sprak zich nog recent uit tegen roken in huis, omdat dat de kinderen zou schaden. Zijn er in dit geval misschien te veel economische belangen mee gemoeid?
 • Extra: Pharmacracy
  Een PDF waarin in het kort de inhoud van het bekende boek van Thomas Szasz beschreven wordt.
  .....the sickness of persons and the sickness of populations represent very different problems for patients, physicians, and politicians. Private health measures that benefit the individual may help or harm the community. Public-health measures that benefit the community may help or harm the individual. The potential conflict between private health and public health is an integral part of the tension between civil society and the state.
 • 15 december: Ook anti's sterven aan longkanker
  Members of the Minnesota Partnership for Action Against Tobacco Board of Directors and staff join Minnesotans in mourning the death of Jean L. Harris, M.D., a staunch advocate for smoke-free environments and an inspiring leader. ... Dr. Harris was a founding member of the MPAAT Board and served on that body from September 1998 to August 2000. Dr. Harris, 70, never smoked but was diagnosed with lung cancer in 1998. She died Friday morning at Fairview University Hospital.
  Een tegenvaller als blijkt dat je ook zonder roken longkanker kan krijgen. Het zal dan wel aan meeroken liggen? Inderdaad, even verder wordt dat door deze zelfde rokersbestrijder als reden voor haar ziekte aangegeven:
  "I grew up in Richmond, Virginia, very close to the large cigarette manufacturing plants. As long as I can remember, from early childhood through later adulthood, everybody in my community and where I worked smoked. Today, I am the beneficiary of all that secondhand smoke."
  Bewijslast is blijkbaar niet nodig. Een  korte inventarisatie van andere gevallen uit haar omgeving en een vergelijking met de niet onder de door haar bedoelde industrie geleden hebbende regio's zou daarvoor al voldoende uitsluitsel kunnen geven. Maar dat wordt niet onderzocht. In hun beperkte belevingswereld is de oorzaak nu eenmaal vanzelfsprekend....
 • 14 december: Veroorzakers van astma-aanvallen
  In het eerste grootscheepse onderzoek naar het hoe en waarom van astma-aanvallen wordt passief roken niet als oorzaak genoemd. Belangrijkste veroorzakers zijn koude lucht, inspanning, de menstruatiecyclus, aspirine en........lachen!
 • 14 december: Soms is roken beter
  "On my Way!" © The Image BankIn het tijdschrift 'Medisch Contact' wordt een lans gebroken voor een meer genuanceerde toepassing van het anti-tabaksbeleid:
  Het antirookbeleid maakt het ook chronische psychiatrische patiënten moeilijk om tabak te gebruiken. Vooral bij mensen met schizofrenie of depressie levert dit belangrijke problemen op. Er zou iets beters moeten worden bedacht.
  In het artikel wordt duidelijk gemaakt dat roken een positieve invloed kan hebben op mensen met psychiatrische aandoeningen en mensen die depressief van aard zijn. Het anti-rookbeleid is te rigoureus:
  "...is het begrijpelijk dat het antirookbeleid zonder onderscheids des persoons wordt uitgevoerd. Bij elk beleid is immers per definitie sprake van een noodzakelijk reductionisme. Men kan daarbij echter te kort door de bocht gaan en te weinig oog hebben voor de belangen van bepaalde minderheidsgroeperingen. Met name bij mensen met psychiatrische aandoeningen kan schade worden aangericht als het antirookbeleid te weinig genuanceerd is."
  Hoewel het in dit artikel met name gaat over patiënten kun je je afvragen of deze zelfde redenering niet óók opgaat voor bepaalde karaktertypen onder de 'normale' bevolking die roken nodig hebben om op een betere manier aan de maatschappij kunnen deelnemen.
 • 13 december: Kritiek op beperkingen nicotine ontwenningsmiddelen
  De beperkingen die er bestaan op de verkoop van nicotine ontwenningsmiddelen (NRT) moeten worden opgeheven vinden anti-roken organisaties als ASH en WHO. Ze remmen het gebruik van deze middelen voor afkicken te veel. Sigaretten zijn veel gevaarlijker, beweren zij.
  Wat kanttekeningen zijn hier wel op zijn plaats. Allereerst is bekend dat deze organisaties voor het grootste deel gefinancierd worden door dezelfde bedrijven als die deze NRT producten op de markt brengen. Dat maakt hun uitspraken op zijn minst gezien twijfelachtig voor wat betreft hun objectiviteit. In de tweede plaats blijken deze middelen minstens even gevaarlijk te zijn als de sigaretten zelf. Beide producten dienen daarom gelijk behandeld te worden als het gaat om waarschuwingen voor gebruik.
 • 12 december: Satan
  Een briefwisseling tussen de de President van Forces International en een Californische anti-roker spreekt boekdelen als het gaat om inzicht in de emoties die in de VS door de anti-roken organisaties worden opgeroepen en alsmaar verder aangewakkerd.
 • 12 december: Meetgegevens veiliger sigaret
  Omni, de veiliger sigaret, blijkt volgens metingen van de fabrikant in zowel de hoofdstroomrook als in de zijstroomrook 51 % minder kankerverwekkende stoffen te bevatten.
  Ook Philip Morris doet experimenten met een veiliger sigaret, alhoewel deze een ander principe hanteert dan de producent van Omni.
 • 11 december: Fouten van chirurgen
  Hoewel niet in directe zin verwant aan het onderwerp van onze site is dit toch een artikel dat we onze lezers niet willen onthouden. Het New York Times artikel laat aan de hand van diverse voorbeelden zien hoe de medische sector kan blunderen.
 • 11 december: Websites ondermijnen anti-roken politiek
  Terwijl de Amerikaanse overheid veel moeite doet de verkoop van tabaksartikelen aan tieners te voorkomen, wordt er lustig op los gekocht op de vele tabaksverkopende websites, waar niet gecontroleerd wordt op leeftijd. Meer wetgeving met betrekking tot het gebruik van Internet moet de oplossing bieden volgens de gezondheidsautoriteiten. Daarmee voegen ze zich bij  de andere controlefreaks voor wie het losbandige internet een doorn in het oog is...
 • 8 december: FAA Should Monitor Aircraft Cabin Air Quality, Re-evaluate Regulations
  Hèhè, men komt er eindelijk ook achter dat de luchtkwaliteit in vliegtuigen nu niet bepaald is om over naar huis te schrijven. Sterker nog: de luchtkwaliteit is abominabel. Droge gerecycleerde lucht zorgt voor irritaties van de keel, neus en ogen en is vaak ziekmakend. Met name voor mensen die aandoeningen aan de luchtwegen hebben en hartpatiënten.
  Eigenlijk is dit geen nieuws, want we wisten we het al. Het is voortborduren op het DOT-report uit 1989 waaruit al bleek dat er geen enkele grond was voor rookverboden in vliegtuigen en ook dat het recyclen van gebruikte lucht in plaats van luchtverversing oorzaak is van heel wat narigheid.
 • 7 december: Massachusetts Legislature Should Override Governor Swift’s Irresponsible Cut In Funding for Tobacco Prevention
  Een uitspraak door Matthew L. Myers, President Campaign for Tobacco-Free Kids. Deze man laat wel vaker op spraakmakende wijze van zich horen, ook voor wat betreft het roken door zwangere vrouwen (zie 6 december).
  Hij beweert dat bezuinigingen op anti-rookbeleid ertoe leiden dat meer kinderen gaan roken, roken meer levens gaat kosten en dat de belastingbetaler voor de behandeling van het sterk toenemende aantal rokersgerelateerde ziektes kan gaan opdraaien. Enige feitelijke onderbouwing ontbreekt. Het enige waarmee hij komt is: "Since Massachusetts launched its program in 1993, it has seen tobacco consumption fall at four times the rate of the rest of the country, and smoking among high school students has declined by 15 percent. It is incomprehensible that Governor Swift would seek to cut a program that is delivering so many benefits at so little cost. It is also important to remember that funding for Massachusetts’ program comes from revenues generated by a voter-approved cigarette excise tax. It would be breaking faith with Massachusetts’ voters to cut funding for tobacco prevention." Erg algemeen allemaal en eigenlijk nietszeggend. Overigens: rokers betalen ook belastingen. En wie betaalt al dat anti-roken gedoe? Wordt het hele programma gefinancierd door de verhoging van de belasting op een pakje sigaretten? Dat lijkt bijna ondenkbaar gezien het vele geld dat er omgaat in anti-rokers land. Het lijkt dan ook dat Big Pharma ook hier een flinke vinger in de pap heeft.

 • 6 december: Ministers ondermijnen anti-roken houding
  "Delays in the banning of tobacco advertising encourages many smokers to believe that it is safe, a poll suggests. Despite almost overwhelming publicity on the dangers of smoking, which include lung cancer, heart disease and several other killer diseases, the survey for anti-smoking lobby group ASH indicates that the message may not be getting through. And it suggests that the government's delay in moving to outlaw tobacco advertising may be contributing to the problem. "
  Dit is tenminste wat de anti-roken actiegroep ASH (Action on Smoking and Health) beweert.
  Even verderop weer wat cijfermateriaal: roken zou resulteren in 120.000 doden per jaar in Groot Brittannië, een cijfer dat op z'n zachtst uitgedrukt nooit onderbouwd zal kunnen worden. Niet-rokers overlijden namelijk ook en vaak ook nog aan dezelfde ziektes waaraan rokers overlijden. Bovendien gaat het om ziektes waarvoor tientallen oorzaken zijn aan te wijzen.
  Een dergelijk artikel kan dan ook niet anders worden gezien dan als een oproep om nu eens eindelijk wat te doen aan het rookprobleem (probleem? hoezo?). Laat mensen hun eigen keuzes maken en respecteer die ook en (oproepje aan ASH, waarschijnlijk tegen dovemansoren gezegd) bezoek eens het Forces Evidence Archive!
 • 6 december: Alweer een aanval op de rokende aanstaande moeder
  Het kon natuurlijk niet uitblijven: alweer een (Amerikaanse) actie om de zwangere vrouw het roken voorgoed af te laten zweren, natuurlijk in het belang van haar kind.
  "Smoking during pregnancy is a major health problem in our nation - one that is deeply misunderstood and underserved ", zegt Cheryl Healton, president en CEO van de American Legacy Foundation.
  Even verder zegt ze: "Women who smoke are nearly 70 percent more likely to have low birth weight babies, and maternal smoking has been linked to one in 10 infant deaths "
  Zelfs een telefonische hot-line - die was er nog niet voor zwangere, rokende vrouwen - is vanaf afgelopen dinsdag operatief. Kosten nog moeite worden gespaard in de strijd tegen de zwangere rookster.
  Waar haalt deze mevrouw Cheryl Healton trouwens het lef vandaan om uitspraken te doen als " mayor health problem " en " 70 percent more likely to have low birth weight and 1 in 10 infant deaths "?
  Verder beweert ene Matthew Myers, president van de campagne voor Tobacco-Free Kids, dat het noodzakelijk zou zijn dat alle Amerikaanse staten zich zouden inzetten voor de strijd tegen de rokende, zwangere vrouw.
  Bezoekjes aan Forces Evidence Archive: roken en zwangerschap, Evidence Archive: roken en wiegedood, Evidence Archive: roken en aandoeningen bij baby's zouden voor opheldering kunnen zorgen. Dan blijkt namelijk, dat geen van de door Healton gedane uitspraken kan standhouden.
 • 3 december: Politiek pamflet Forces International wijst WHO terecht
  In een al eerder aangekondigd, 10 pagina's lang manifest, gericht aan de Wereldgezondheidsorganisatie en de anti-organisaties, wordt de WHO terechtgewezen met betrekking tot haar anti-tabakspolitiek:
  "De WHO anti-tabak campagne gaat in het geheel niet over gezondheid. Het gaat over 'junk science', het buiten redelijke grenzen uitbreiden van de rol van de volksgezondheid en het via een achterdeur - in plaats van via de normale marketingkanalen - openen van de nicotinemarkten voor farmaceutische bedrijven " zegt Gian Turci, CEO van Forces International.
  "Het gebruik van internationale verdragen bij het onder controle brengen van legaal gedrag van de volwassen burgers van een autonoom land via het buitenproportioneel verhogen van belastingen en via 'social engineering' introduceert een gevaarlijk precedent", waarschuwt Turci.
  Enoch Ludlow, President van Forces International, spreekt zich ook uit tegen de FCTC en het WHO tabaksontmoedigingsbeleid. "De anti-tabak agenda gaat vooral over het controleren van de individuele leefstijl en de verantwoordelijkheid van volwassenen om zélf te kiezen. Iedereen die de huidige gebeurtenissen in Genève uitsluitend vertaalt als een actie tegen de tabaksindustrie heeft niet goed opgelet. In Montgomery County, Maryland, USA, is recent een wet aangenomen die mensen kan beboeten als ze in hun eigen huis roken en een buurman erover klaagt. Vandaag is het tabaksrook. Wat zal het morgen zijn?". (Persbericht)
 • 3 december: Forces International Comité van Aanbeveling
  Sinds vandaag heeft Forces International een heus Comité van Aanbeveling. De lijst bevat onder andere namen uit de wetenschappelijke wereld (waaronder enige Nobelprijswinnaars), journalisten en politici (Italiaanse minister van Defensie). Forces International verwacht deze lijst op korte termijn nog verder uit te breiden.
 • 3 december: Ouders kunnen kinderen van het roken afhouden
  Alwéér een onderzoek uit de stal van de Robert Wood Johnson Foundation (Big Pharma). Het onderzoeksinstituut wordt 54 keer genoemd op de RWJF site.
 • 1 december: Rokers onderschatten effecten van roken.
  Uit een beperkt telefonisch onderzoek onder meer dan 1000 rokers blijkt dat 94% van mening is dat ze voldoende geïnformeerd zijn over de effecten van roken. Dat is niet zo, beweert onderzoeker Michael Cummings, volgens onze 'weetjes-vragen' onderschatten ze de gevaren. Zijn collega Giovino geeft ons het volgende advies:
  "Smokers have an optimism bias about smoking and a pessimism bias about nicotine replacement,'' Giovino explained. ''Nicotine replacement therapy needs improved advertising so the general public better understands how it works and its safety.''
  De farmaceutenEr is dus meer reklame voor nicotine ontwenningsmiddelen nodig, zegt deze man. Een korte zoektocht op de site van de Robert Wood Johnson Foundation levert 14 treffers op voor de naam van Michael Cummings en 4 voor zijn collega Giovino. Wetenschappelijke ondersteuning voor farmaceuten is blijkbaar makkelijk te verkrijgen. Maar dat wisten we natuurlijk al....

Zend deze pagina naar een vriendZend deze pagina naar een vriend

Contact:

info@forces-nl.org

Forces Nederland, Dé pro-rokers organisatie van Nederland en België

December 2002 | November 2002 | Oktober 2002 | September 2002 | Augustus 2002 | Juli 2002 | Juni 2002 | Mei 2002 | April 2002 | Maart 2002 | Februari 2002 | Januari 2002 | December 2001 | November 2001 | Oktober 2001 | September 2001 | Augustus 2001 | Juli 2001 | Juni 2001 | Mei 2001