Februari 2002
De Forces Nederland Site is vernieuwd! Klik hier om de nieuwe site te laden.
 Hoofdmenu

Over Forces...
Thema's
Posters
Media
Vliegen
Links
Forces NL Forum
Discussies
Commentaren
Steun Forces
Archief
Horror Stories
Artikelen
Analyses

 Navigatie

Hoofdpagina
Terug
Young Drinkers

 Internationaal

Forces Psychiatry

Canada
Toronto
Manitoba (email)
Italy
New Zealand
UK (email)
Russia

 VS afdelingen

California
Connecticut
Delaware
Duluth
Georgia
Indiana
Maine
Massachusetts
Minnesota
Rochester
USA
Virginia

 Affiliates

Smokers' Club
NYC C.L.A.S.H.

Smoking Paradise
MA Citizens for Freedom
Real Texas Freedom

Ontario Smoking


The Evidence archive The Evidence Archive

What you think you know about tobacco may surprise you

Forces Comité van Aanbeveling


Forces Nederland
E-Mail:
info@forces-nl.orgNieuws items:

28 februari: "Goedkope tabak in ontwikkelingslanden groot probleem", zegt WHO (2e artikel)

In haar niet aflatende strijd tegen de tabak heeft de WHO weer een nieuw probleem ontdekt: tabak wordt veel te goedkoop op de markt gebracht in ontwikkelingslanden. Daardoor wordt de ramp, die deze landen boven het hoofd hangt, uitermate groot:
"Increasing the price of tobacco products remains one of the most effective methods of curbing the consumption of tobacco products and thereby reducing the global deaths caused by tobacco," said Derek Yach, WHO's executive director of Noncommunicable Diseases and Mental Health.
Op onze WHO pagina's zette we veel vraagtekens bij de uitspraken van de Wereldgezondheidsorganisatie. Met name hun cijfers blijkenkeer op keer weer overtrokken te zijn. Dat zal ook hier wel weer het geval zijn.

28 februari: Veel kankergevallen door atoomproeven in de VS.

De resultaten van dit onderzoek werden lang geheimgehouden omdat ze bang waren voor de conclusies. Maar nu is eindelijk officieel toegegeven dat de atoomproeven die in de jaren 40 en 50 in de Nevadawoestijn en in de Pacific werden gehouden grote hoeveelheden kankergevallen hebben veroorzaakt, ook op grote afstand van de testgebieden.
Een erg goede paragraaf in dit artikel beschrijft de zwakheden van kankeronderzoek:
"The problem is that it is essentially impossible to identify specific individuals who may have gotten cancer from the fallout. There are too many confounding factors -- genetic predisposition, behavioral risks such as smoking, exposure to chemicals or any number of other unpredictable risks -- to pinpoint the cause of any particular cancer."
Waarom dit soort voorbehouden niet gemaakt bij reportages over de resultaten van anti-roken onderzoek? Belangen misschien?

28 februari: Teenager en alcohol onderzoek maakte essentiële fout

Gisteren meldden we hier een onderzoek dat adviseerde om de alcohol industrie eenzelfde soort proces aan te doen als de tabaksindustrie in de Master Settlement Agreement in 1998. Wat wij toen niet meldden was het feit dat deze zelfde onderzoekers ook meldden dat het onderzoek het alcoholgebruik onder tieners had gemeten en tot een verontrustende 25% kwam. Dit nieuwsfeit kwam grootscheeps in de Amerikaanse kranten terecht.
Naar nu blijkt is er een essentiële fout gemaakt bij de analyse van de gegevens: normale statistische technieken werden niet toegepast zodat een correctie achterwege bleef die het percentage tieners in het onderzoek (40%) corrigeerde vergeleken met het werkelijke aantal in de echte bevolking (20%). In plaats van de gemelde 25% blijkt het werkelijke getal slechts 11.4% te zijn. (Dit is overigens nog steeds een hoger getal dan de verkoop van tabak aan jongeren: 2%)
De onderzoekers haasten zich nu aan te geven dat het percentage toch echt te laag moet zijn:
"It's very unfortunate," said Sue Foster, the center's vice president and director of policy research. "We didn't reweight the data. But we think the 11.4 percent number is way too low, since there's so much underreporting."
Dit onderzoek geeft weer eens duidelijk weer hoe het door onderzoekers dragen van een gekleurde bril de betrouwbaarheid van wetenschappelijke onderzoeken danig kan beïnvloeden. De effecten van dit soort fouten van onderzoekers en media zijn groot: over een jaar zal men nog steeds het percentage van 25 in het hoofd hebben en niet de gecorrigeerde waarde. En zo creëert men weer nieuwe 'waarheden'. Correcties krijgen nu eenmaal minder media-aandacht.

27 februari: Dood van de geneeskunde

"There is no way to be nice about this. There is no point in raising false hopes. There is no treatment or vaccine in sight. There is no miracle breakthrough on the horizon.
Medicine, as we know it, is dying. It is entering a terminal phase.
What began as an acute illness reached the chronic stage about a decade ago and progression towards death has been remarkably swift and well beyond anything one could have predicted.
The disease is caused by conflict of interest, tainted research, greed for big bucks, pretentious doctors and scientists, lying, cheating, invasion by the morally bankrupt marketing automatons of the drug industry, derelict politicians and federal and state regulators - all seasoned with huge doses of self-importance and foul odor."
Aldus een deel van een verslag door een van de sterverslaggevers van ABC News...

27 februari: 'Bekende anti-roker was hypocriet'

Op 29 januari overleed een bekende tabaksbestrijder op 52-jarige leeftijd. Het bleek om een zelfmoord te gaan. De man had na een hersenbloeding voor zichzelf uitgemaakt dat verder leven niet meer gewenst was en schoot zichzelf met een 'bullet-delivery device' (revolver) door het hoofd.
Volgens dit artikel van de hand van Jeffrey Schaler, auteur van het boek cover Addiction Is a Choice, hanteerde de man dubbele standaarden, voor zichzelf en voor de rokers die hij bestreed:
"John Slade was a hero among contemporary public health crusaders. He was addicted to the anti-tobacco crusade. However, John Slade was also a hypocrite. He had one set of standards for others and quite a different set for himself: He was a statist towards others and a libertarian for himself."
Met andere woorden: voor zichzelf eiste hij het recht op om een eind aan zijn leven te maken maar anderen probeerde hij af te brengen hij van het 'zichzelf langzaam doden via tabaksgebruik'.
(E-mail uitwisseling tussen de auteur en de redacteur van het blad)

27 februari: 'Master Settlement Agreement' voor alcohol industrie voorgesteld

In een onderzoek wordt voorgesteld om tegen de alcoholhoudende dranken industrie eenzelfde rechtszaak aan te spannen als de tabaksindustrie in 1998 is aangedaan. Resultaat van deze rechtszaak was een betaling door de tabaksindustrie van 260 miljard dollar aan de overheid voor geleden gezondheidsschade door hun producten.

26 februari: Nieuw nicotine toedieningsapparaat getest

Opvallend in dit persbericht van een farmaceut is de terminologie: roken wordt een 'gedragsafwijking' genoemd, rokers 'verslaafden' (ondanks dat de wetenschap hier niet een eenduidige mening over op na houdt) en 'overschrijven van hersendelen die ongezond gedrag veroorzaken'.
Ooit, in de 80'er jaren, werd ene Professor Buikhuizen voor het toepassen van dit soort ideeën uit zijn vak gezet. Maar de huidige gezondheidssector heeft er blijkbaar in het geheel geen problemen meer mee....

25 februari: WTC milieu was gevaarlijk

"Geen gevaar voor de omgeving", was de boodschap die het EPA direct na de catastrofe met het World Trade Center, geholpen door de pers, de wereld instuurde. Op dit moment wordt langzaam duidelijk hoeveel ellende over 'downtown Manhattan' is uitgestrooid.
De opstelling van het Amerikaanse RIVM staat in schril contrast met de overdreven zorg die ze rond passief roken huldigt. Het doet je afvragen welke agenda werkelijk wordt gediend door deze organisatie.....

25 februari: Nieuwe Thema pagina's

Om de zaken rond roken wat gestructureerder bij onze lezers te brengen hebben we vanaf vandaag een nieuwe rubriek toegevoegd. In deze rubriek zullen we in de komende tijd diverse rokengerelateerde thema's behandelen.

23 februari: Aeroflot stopt roken aan boord en biedt nicotinevervangers aan

Als een van de laatste vliegtuigmaatschappijen die nog rokend op de VS vlogen is ook Aeroflot nu gestopt met het toestaan van roken aan boord. Als doekje voor het bloeden worden nicotinevervangers aangeboden.
De dictatuur van de meerderheid nu ook toegepast bij de Russen.

23 februari: Zyban klachten worden onderzocht

De European Medicines Evaluation Agency gaat, na verontrustende geluiden uit Engeland, de afkick drug Zyban aan een nauwkeurig onderzoek onderwerpen. In januari dit jaar was het aantal doden, dat in verband wordt gebracht met Zyban, in Engeland alleen al gestegen tot 57.

23 februari: De historie van het sjekkie

In twee artikelen in Metro van 20 februari wordt in het kort de historie van shag en vloeitjes beschreven.
“Er zit iets rebels aan shag. Ik weet niet hoe ik het precies moet uitleggen. Het is een statement, een gevoel ‘van ‘maling hebben aan’".

22 februari: Californië wil legale rokenleeftijd op 21 zetten

Hoewel de leeftijd waarop tabak gekocht mag worden in Californië al erg hoog is (18 jaar) wordt door diverse organisaties aldaar op dit moment aangedrongen op optrekken van die leeftijd naar 21 jaar.
De kwestie werd vanavond bediscussieerd op CNN, waarbij voor het eerst ook Forces de kans kreeg haar standpunt uiteen te zetten via onze New Yorkse activiste en politieagente Audrey Silk. (Transcript, doorbladeren tot ongeveer tweederde van de pagina)

Extra: Roken en prostaatkanker

Nee dus: roken heeft niets te maken met prostaatkanker. Dat zegt de American Council on Science and Health. De enige bewezen indicatoren zijn: oud worden, Afrikaanse achtergrond en een erfelijke familiegeschiedenis van prostaatkanker.
Aardig in dit artikel is, dat ze aangeven dat een stijgende lijn bij dit soort kanker ook te wijten is aan betere meetmethoden. Dat zou wel eens voor meer stijgende lijnen van kankerstatistieken het geval kunnen zijn. In de meeste onderzoeken wordt daar niet voor gecorrigeerd.

21 februari: Oudere rokers worden door anti-rook campagnes nauwelijks bereikt

Uit een onderzoek door de Universiteit van Alabama (jawel, óók op de lijst van door farmaceutisch geld gesponsorde onderzoeksinstellingen, maar deze keer gesponsord door United States Tobacco Co.) blijkt dat oudere rokers (boven de 40) te fanatiek zijn om zich door de gangbare anti-roken advertenties te laten overtuigen. Er moeten alternatieven komen voor deze specifieke groep rokers vinden de onderzoekers. Deze groep is gewoon té verslaafd om er nog vanaf te komen. Dus misschien moeten wel alternatieve nicotineverschaffingsmiddelen worden ingezet?
Misschien zijn deze mensen wel van een generatie die geleerd heeft zich niet door door belangengroepen gesponsorde boodschappen en organisaties te laten voorliegen?

21 februari: EU blijft doorvechten tegen tabaksindustrie, ondanks afwijzing door rechtbank

Ondanks de afwijzing door een New Yorkse rechter deze week van een zaak tegen de tabaksindustrie, ziet de EU nog mogelijkheden om de van hulp bij smokkel beschuldigde sigarettenindustrie juridisch aan te pakken.

21 februari: Anti-rookbeleid / In het buitenland zijn ze dol op Els Borst

Joop Bouma (Trouw) analyseert Borst's positie tussen haar collega ministers in het buitenland, over het algemeen medici. Misschien kunnen we haar wel in het buitenland kwijt?

21 februari: "WHO" Is Your New Mama

"I'm going to extend an invitation to all you good folks to investigate WHO has your health as their primary interest, WHO is behind all the anti-tobacco ruckus that has divided America, WHO will determine what may or may not be good for you to eat, and WHO is chattering away making treaties in Europe about what's best for European health, smoking, eating, and WHO knows what."
Dorothy Anne Seese becommentarieert de Wereldgezondheidsorganisatie, waarbij deze ondemocratische, door farmaceuten gesponsorde club er behoorlijk van langs krijgt.

20 februari: Rechtszaak Europa tegen tabaksindustrie afgewezen

Een aantal Europese landen die in de VS gebaseerde tabaksfabrieken wilden aanklagen wegens hun smokkelpraktijken kregen van een Amerikaanse rechter nul op hun rekest. Door de smokkelpraktijken lopen de landen miljoen Euro's aan tabaksaccijnzen mis.

20 februari: Matig drinken vermindert kans op bloedstolsels in benen

Nederlands onderzoek laat zien dat genieten inderdaad gezond kan zijn!

20 februari: Anti-oxidanten in sigaretten kunnen schade verminderen

De inspanningen om tabaksgebruik minder schadelijk te maken zijn in een stroomversnelling. De ene na de andere fabrikant komt met veiliger sigaretten. Dit artikel beschrijft een tot nu toe nog niet toegepaste mogelijkheid.

20 februari: Schoolbussen in de VS ongezond

Hoewel massa's antirokenorganisaties in de VS zich zorgen maken over de tweedehands rook waaraan kinderen worden blootgesteld, wordt één grote bron van luchtverontreiniging waar dagelijks 24 miljoen Amerikaanse kinderen aan blootstaan ongemoeid gelaten: de grote hoeveelheden dieseldampen die ze elke dag weer inademen als ze naar school worden gebracht in de bekende gele schoolbussen.

20 februari: Anti-rookbeleid / Borst hekelt Duits verzet rookbeleid

Duitsland, Oostenrijk en Griekenland liggen dwars in de pogingen van de EU om tot een Europees anti-tabaksbeleid te komen. Zware druk vanuit de zwaar door de farmaceutische industrie gesponsorde Wereldgezondheidsorganisatie mag daarbij niet baten.
(BBC artikel)

20 februari: Christenen discussiëren over roken

Het 'rokershol' bij een christelijke site. Niet-rokers vertonen zich daar ook. Waarschijnlijk voor de gezelligheid.... ;-)

19 februari: When stupidity becomes a weapon

De recente dood van de Engelse Prinses Margareth riep, evenals bij de dood van George Harrison, in de pers weer diverse opmerkingen op in de trant van "Als ze maar niet gerookt had, dan.....".
Gian Turci, CEO van Forces International rekent in dit commentaar genadeloos af met de redeneringen van de anti-rokers...

19 februari: Britten prefereren kroegleven boven fitness

Engelsen besteden per maand zes keer meer geld aan alcohol dan aan fitness en vier keer zoveel aan sigaretten:
"Most people responding to the survey spend around £30 a month on alcohol, although that rises to £50 with people in their twenties, compared to just £5 on looking after themselves."
'Op zichzelf passen'.... Dat betekent dus niet drinken, niet roken en veel bewegen. Een eenzijdige gezondheidskijk op het leven. Genieten was toch ook gezond? Wanneer leren die volksgezondheidslui nou eindelijk eens om de keuze bij de mensen zélf te laten?

19 februari: Tabaksreclame / 'Trendy tabakszaak pakt jonge rokers in'

In haar niet aflatende strijd tegen de tabaksindustrie spreekt Gro Harlem Brundtland, directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie, zich tijdens een Europese ministersconferentie in Polen uit tegen het initiatief van BAT tot het openen van een trendy tabakswinkel in Amsterdam. Het enige unieke van deze winkel is dat het eigendom is van een tabaksfabriek. Voor de rest ziet het eruit als elke andere tabakswinkel.
Er hoeft iemand in de tabaksindustrie maar een scheet te laten of Gro Harlem Brundtland schrikt wakker..... (Meer over de Wereldgezondheidsorganisatie (2) (3))

17 februari: Vaccins maakten soldaten ziek

Hoewel niet direct met de rokenproblematiek gerelateerd, wilden wij onze lezers dit opmerkelijke bericht niet onthouden: Franse soldaten die tijdens de Golfoorlog in het geheel geen vaccins tegen chemische oorlogsvoering hadden genomen hadden geen last van al de ziektes die hun Amerikaanse collega's wél vertoonden na terugkomst.
Frankrijk, waar de invloed van de farmaceutische industrie op de overheid lang niet de grootte kent die we in Amerika zien, voorzag zijn soldaten van tegen chemische wapens beschermende pakken en nam andere maatregelen:
"Unlike US and British forces, the French used bottled water, and did not use organophosphor- ous pesticides, now known to be very dangerous to humans."

17 februari: Genetisch gemanipuleerde tabak binnenkort toegestaan

Een vreemde move in de strijd tegen tabak: nieuwe genetisch gemanipuleerde tabak moet er voor zorgen dat sigaretten bijna geen nicotine meer zullen bevatten. Dit, volgens de voorstanders, om de verslaving aan sigaretten te verkleinen.
Verwarring alom: twee recente onderzoeken door de Duke University lieten voor het eerst zien dat de gewoonte om sigaretten te roken wel eens helemaal niets met verslaving te maken zouden kunnen hebben, maar met de simpele handeling van het opsteken van een rokertje:
"Two studies designed to measure the strength of the habit of smoking versus the craving for nicotine have shown that low-nicotine cigarettes could possibly be used in smoking cessation therapy to satisfy the overwhelming urge to light a cigarette. According to the studies, led by Jed E. Rose, director of the Nicotine Research Program at Duke University Medical Center, the urge to light a cigarette, in some cases, can be more compelling than the physical need for a nicotine fix.
Bovendien is het niet de nicotine die de sigaretten schadelijk maakt maar de andere stoffen, o.a. teer, die in een sigaret zitten. In plaats van de hoeveelheid schadelijke stoffen in tabak te verminderen, wordt de niet-schadelijke nicotine verminderd? Men lijkt het spoor geheel bijster bij de zwaar door de farmaceuten gesubsidieerde tabaksbestrijders!

17 februari: Luchtverontreiniging grootste veroorzaker van astma

Een nieuw onderzoek in Engeland toont aan dat de uitlaatgassen van auto's, in het bijzonder de ozon, de belangrijkste reden zijn voor de toenemende aantallen astmagevallen in de wereld:
"More than one in every seven children in the country now suffers from asthma – six times as many as 25 years ago – and, in all, five million Britons have the disease: 18,000 new cases are diagnosed each week, and 1,500 people die from it every year."
Het is niet roken dus, dat de belangrijkste oorzaak van astma is, maar het toenemende verkeer.

16 februari: Rookverbod Provincie Noord-Brabant

De Keuringsdienst van Waren, namens Minister Borst opzichter over de toepassing van de Tabakswet, controleerde bij het Provinciehuis in Den Bosch en constateerde dat de Tabakswet niet goed werd toegepast. Het provinciebestuur reageerde overtrokken en maakt nu ook rookverboden op de werkplekken, terwijl dit in de tabakswet niet vereist wordt. In het interne blad van de organisatie reageren rokers en niet-rokers op de maatregelen.

16 februari: Optimisten hebben minder last van stress

Optimisten blijken beter tegen stress opgewassen te zijn dan pessimisten. Ze ontwikkelen betere mechanismen tegen stress en bouwen een beter sociaal netwerk op.

15 februari: Lang slapen verhoogt kans op kanker en hartziekten

Mensen die langer dan 8 uur of korter dan 4 en een half uur slapen hebben 12% meer kans op hart- en vaatziekten en/of kanker, beweren onderzoekers van de Universiteit van Californië. Het klinkt indrukwekkend maar het lijkt weer zo'n onderzoek waarvan de resultaten te vroeg en ongenuanceerd in de publiciteit komen. Niet alleen is het gevonden percentage erg laag en daardoor de kans op statistische insignificantie groot (voor de feitelijke 'full text' onderzoeksresultaten moet betaald worden) maar ook vinden collega's de resultaten, blijkens het artikel, twijfelachtig.
Het wordt hoog tijd voor goede regels (Good Epidemiological Practice) voor dit soort onderzoek, regelgeving die tot nu toe door de anti-tabaksbeweging steeds zijn tegengehouden. Alleen deze regelgeving kan dit soort onzin uit de pers houden en de resultaten controleerbaarder maken.

15 februari: Films met seks en geweld beïnvloeden rook- en drinkgedrag kinderen

Alweer een nietszeggend onderzoek uit de stal van door de Robert Wood Johnson gefinancierde instellingen, in dit geval de Dartmouth Medical School. Uit een door hun ingesteld onderzoek zou blijken dat kinderen die veel geweld en seksfilms bekijken meer genegen zijn te roken en te drinken. Pas op het eind van het artikel, als menigeen al gestopt is met lezen, wordt hun eigen studie gerelativeerd:
"The researchers note the study had several limitations. First, since they interviewed kids from only New Hampshire and Vermont, results around the country could vary. In addition, the researchers couldn't conclude whether restricting R-rated movies alone was responsible for reduced experimentation with smoking and alcohol, or if there were other parental behaviors that affected these decisions."
En dat is waar het nu steeds weer mis gaat bij deze onderzoeken: complexe systemen van invloeden worden teruggebracht tot een simpele één op één regel. Als daar, ondanks de krakkemikkige opzet, wat gevonden wordt en liefst rond de roken/drinken problematiek, dan wordt het meteen de pers ingegooid. En de pers laat zich hier graag voor misbruiken. De (farmaceutische belangen dienende) geldschieter heeft dan ook weer bereikt wat hij wilde: roken en drinken in een kwaad daglicht stellen.

15 februari: Boston gaat sigarettenautomaten verbieden

In het kader van striktere anti-roken maatregelen willen gezondheidsautoriteiten in Boston sigarettenautomaten verbieden. Ook willen ze verplichte posters op verkooppunten en moeten tabaksproducten achter glas verdwijnen.
De maatregelen zijn een reactie op bezuinigingen die in de stad zijn gepleegd op tabakspreventie.

14 februari: American Legacy Foundation vecht rechtszaak door Lorillard aan

Tijdens de Master Settlement Agreement, de overeenkomst waarbij de tabaksindustrie beloofde biljoenen dollars te betalen voor gezondheidsschade aangericht door tabak, werd afgesproken dat bij aanvaarding van deze regeling geen van de aanklagende partijen de tabaksindustrie nog in het openbaar zou belasteren. In een advertentiecampagne die de laatste maanden in de Amerikaanse media draaide werd dit door de ALF echter wél gedaan: een met een hond wandelende dame belt daarin zogenaamd Lorillard (een kleine tabaksproducent) op met de boodschap dat ze nog wat hondenurine over heeft om in de tabak te verwerken. De tabaksfabrikant pikte dit niet en startte een gerechtelijke procedure tegen de ALF.
Op dit moment betwist de ALF in een kort geding de rechtsgrond voor deze rechtszaak.

13 februari: Spijtoptant klapt uit de school

Na jaren lang te hebben gewerkt voor anti-tabaksorganisaties kon Luc Martial zijn activiteiten niet meer ethisch voor zichzelf rechtvaardigen. Hij nam ontslag en schreef een aantal artikelen waarin hij uitgebreid beschreef hoe in deze organisaties het doel de middelen heiligt.
"After ten years at the forefront of every significant tobacco control campaign in Canada; after ten years of researching, testifying, presenting and interviewing on everything from tobacco taxation and smuggling to smoking bans; after ten years of war room campaigns, impromptu press conferences and legislative reforms; after ten years of having witnessed the evolution of tobacco control from within advocacy, health community and government environments; I had come to a standstill in my career. It had become quite clear that tobacco control in Canada had moved away from being a legitimate health issue and was now becoming an industry."
In een artikel in de National Post beschrijft hij de werkwijze van de overheid tijdens hun aanval op de 'Lights en Milds' discussies en wetgeving:
The issue of "light" and "mild" descriptors on cigarette packs is a tale of deception and public manipulation, perhaps best revealed through internal documentation, private agendas and secret meetings. But who’s deceiving who? You decide.

13 februari: Tabaksfabrikanten Canada vechten verpakkingsvoorschriften aan

De verplichting om afschrikwekkende plaatjes op de verpakking van sigaretten af te drukken is een aantasting van de grondwettelijk vastgelegde vrijheid van meningsuiting. Met dit uitgangspunt worden de rigoureuze Canadese verpakkingswetten, die de tabaksindustrie sinds 1997 werden opgelegd, bestreden.

12 februari: Who Is Protecting The Public Health?

Twenty years ago, as a newly qualified doctor, I spent a lot of time in the library reading review articles about my patients' diseases.
Twenty years later, my time in the library is too often spent reading about problems and conflicts of interest within the medical establishment.
Een arts beklaagt zich publiek over het medische wetenschappelijk onderzoek. Té veel onderzoek wordt gesponsord door de farmaceuten:
This week's Journal of the American Medical Association reported that a full nine out of ten doctors on committees that develop clinical guidelines had financial ties to the industry whose products they recommend. Six of ten doctors had financial ties to companies whose drugs were considered in the guidelines they wrote. And pharmaceutical companies paid for the development of 25 per cent of the guidelines.
Voorbeeld na voorbeeld wordt gegeven om aan te tonen dat ook het toezicht vanuit de overheid zwaar te wensen overlaat. De verwevenheid van medische toezichtorganen en industrie is groot. Welke organisaties kun je nog vertrouwen?

12 februari: RWJF financiert tandartsen

Het kan niet op vandaag. Ook dit bericht laat weer zien hoe groot de financiële injecties in de anti-roken hetze zijn vanuit de hoek van de farmaceutische industrie: tandartsen moeten mensen ook helpen van het roken af te komen. Voor meer info over de RWJF, lees hier.

12 februari: Rookloze tabak wél gevaarlijk

NSTEP, een zwaar door de RWJF, dus farmaceutische industrie, gesubsidieerde organisatie trekt van leer tegen het al door ons hier op 7 februari gemelde initiatief van de U.S. Smokeless Tobacco Company.

12 februari: "Ultralight" sigaretten: minder kans op hartaanvallen

Een zwaar door de Robert Wood Johnson Foundation (RWJF) gesubsidieerde afdeling van de Universiteit van Pennsylvania komt via een onderzoek, dat deze keer gefinancierd werd door de farmaceuten Aventis Pharmaceuticals, Novartis en McNeil tot het inzicht dat rokers van Ultralight sigaretten 86% minder kans hebben op een hartaanval dan gebruikers van "Lights". Het verschil met gewone sigaretten is volgens hun zelfs 121%.
Juist het laatste jaar gaan in anti-rokerskringen stemmen op om deze aanduidingen, die volgens hun misleidend zijn, van de sigarettenpakjes te weren. Het zou toch niets uitmaken..... Ahum...

Extra: Kanker en de belangen

Wanneer je historisch de ontdekking van kanker en de strijd daartegen bekijkt valt je op hoe de situatie op dit moment er ook heel anders uit had kunnen zien. De rol van de farmaceutische industrie (maar ook van diverse medische organisaties) in deze geschiedenis is twijfelachtig: simpele middelen en behandelingen tegen kanker werden tegengewerkt ten faveure van het gebruik van dure maar vrij machteloze medicijnen.
In een gerelateerd artikel wordt het einde beschreven van een veelbelovende aanpak van kanker.

10 februari: Gevangene gaat totaal rookverbod gevangenis aanvechten

Een 52-jarige gevangene gaat de staat Nebraska, waarin hij een straf uitzit, aanklagen vanwege het totale rookverbod dat in de inrichting is afgekondigd. Het is illegaal, volgens hem, om een straf tijdens het uitzitten ervan te verzwaren zonder dat daar een rechtelijke uitspraak of extra misdrijf aan vooraf is gegaan.

9 februari: Geheimzinnige schoolonderzoeken vragen kinderen hemd van het lijf

VS, anno 2002. Willen ouders de uitgebreide vragenlijsten zien die bij 11 tot 19 jarige scholieren worden afgenomen, dan moeten ze naar de school om ze in te zien. Kopieën worden niet verstrekt aan de ouders. 12 pagina's vragen horen de kinderen uit over het gedrag van henzelf, hun ouders en de buurt waarin ze leven. Vragen over alcoholgebruik, drugsgebruik, geweld en andere politiek incorrect geachte zaken die het leven kunnen veraangenamen moeten bepaalde organisaties een beeld geven over de stand van zaken in het land.
Heel toevallig kwam een dergelijk onderzoek in handen van Forces leden in de VS. Lees zelf hoe de Big Brother maatschappij stilletjes wordt voorbereid.

9 februari: Dit artikel kan uw gezondheid ernstig schaden

"Vergeet passief roken, het is de passieve sex die werkelijk schade toebrengt. Gaz Simpson staat klaar met een emmer water."
Dat is de vertaling van de inleidende regel van een artikel dat gisteren verscheen in de Australische krant de SUN-Herald.
"There is no escape. We are everywhere exposed to potential threat from the stridently explored and publicly displayed sexual activities of our fellow beings. It is a situation into which, through no fault of our own, we are being unwillingly placed. It is obvious then, as in the case of passive smoking, that claims for compensation are justifiable.
Consider the range of damage possibilities which could be brought before the courts: high blood pressure, heart flutter, swollen glands, permanent erections, RSI, and the full gamut of mental illness including the possibility of performance anxiety syndrome. Serious money must surely be involved here.
It's time to take affirmative action. Finding a sympathetic compensation lawyer seems like an appropriate initial strategy."

9 februari: Nieuw geval van 'air-rage'

Een enkele keer bereiken gevallen, waarbij passagiers zich verzetten tegen het rookverbod aan boord van vliegtuigen, de pers. Dit artikel beschrijft een geval waarbij een Fransman hardnekkig sigaretten blijft opsteken en het vliegtuig daarmee dwingt een voortijdige landing in te zetten.
Het aantal gevallen van dit soort 'air-rage' is sinds de invoering van de rookverboden aan boord van vliegtuigen sterk verhoogd. Zó sterk zelfs, dat de Internationale Piloten Associatie er inmiddels voor pleit de rookverboden wat minder stringent te maken.

8 februari: Vooraanstaande medici verkopen hun naam voor publicaties door farmaceutische bedrijven

Nadat vorig jaar diverse wetenschappelijke tijdschriften al een nieuwe politiek hadden afgekondigd inzake het accepteren van artikelen die onvoldoende met basisgegevens ondersteund werden of waarbij zware farmaceutische belangen in het spel waren, lijkt er nu een nieuwe vorm van fraude boven water te komen: vooraanstaande namen in de medische wereld verkopen voor veel geld hun naam aan onderzoekers uit de farmaceutische industrie om zodoende een air van betrouwbaarheid aan de reportages over door hun gepubliceerde onderzoeken te geven.
Professor Michael Farthing, the chairman of the Committee on Publication Ethics, says he knows of research, authored by well-respected doctors, in which the data has been manipulated to support a particular drug.
He told BBC News Online: "The potential is that an ineffective or relatively weak drug will become registered for use on the basis of this analysis.

8 februari: Plastisch chirurgen weigeren steeds vaker rokers

Steeds meer specialisten gaan mee in de spookverhalen rond roken en weigeren rokers hulp. Was dat vorig jaar bij chirurgen in Australië het geval, nu blijken volgens een onderzoek ook plastisch chirurgen zich aan discriminatie schuldig te maken.

8 februari: Toename mondkanker bij jonge vrouwen

Wéér een ziekte die vooral aan roken (en zwaar drinken) werd toegeschreven blijkt, ondanks dat steeds minder mensen roken, niet te verminderen of juist toe te nemen. De medici zitten met hun handen in het haar: "Hoe kan dit nou? De verklaring leek zo simpel.".

8 februari: Bacteriën en virussen belangrijke veroorzaker hart- en vaatziekten

Roken wordt vaak aangehaald als veroorzaker van hart- en vaatziekten. Al in het begin van dit jaar refereerden wij hier naar een artikel uit Intermediair (Chronisch ziek door een bacterie) waarin voor diverse chronische ziekten al met een beschuldigende vinger naar bacteriën en virussen werd gewezen. Dit artikel in de Canadese krant Globe and Mail beschrijft een onderzoek waaruit blijkt dat infecties ook voor hart- en vaatziekten een belangrijke oorzaak lijken te zijn.
Overigens wordt daar gesteld dat men nog nooit heeft kunnen aantonen dat antibiotica daarom ook hart- en vaatziekten kunnen voorkomen. Via een aantal citaten op deze pagina (geel gemarkeerd) tonen wij aan dat dat wel degelijk in een aantal wetenschappelijke tijdschriften is beschreven.

7 februari: Wereldgezondheidsorganisatie wordt te veel afhankelijk van farmaceuten

In een artikel in de Engelse krant The Guardian wordt uitgebreid beschreven hoe de directeur van deze organisatie zich wel erg sterk laat sturen door de belangen van deze industrie en zich niet erg druk maakt om  de werkelijke problemen in de wereld.
Een stelling die wij hier op deze site al vaker hebben geuit begint nu ook door te sijpelen naar de belangrijke kranten. Een goede ontwikkeling!

7 februari: "Rookloze tabak bevat minder carcinogene stoffen"

De inspanningen om tot werkelijk veiliger tabaksgebruik te komen nemen toe. In dit artikel wordt beschreven welke bijdrage rookloze tabak kan leveren aan dit streven.

7 februari: "Sigaren beschadigen de aderen"

Een nieuw onderzoek zou uitwijzen dat sigaren, die steeds populairder worden, niet het gezondere alternatief zouden zijn voor sigaretten.
"Smoking a single cigar really damaged the normal function of the endothelium," Lamas said.
Five hours later, blood vessels in cigar smokers had returned to normal, with no significant differences between the groups on vessel widening.
But Lamas pointed out that the damage may not reverse itself if people smoke cigars on a regular basis.
Het onderzoek vond plaats bij slechts 29 mensen en mat een kleine afwijking in de verwijding van aderen na het roken van een sigaar. Deze uitslag rechtvaardigt niet of nauwelijks de vergaande uitspraak in de kop van het artikel.
Het onderzoek werd uitgevoerd in het Mount Sinai Medical Center in Miami Beach, een instituut waarvan bekend is dat het op de lijst van de Robert Wood Johnson Foundation staat, een financieringsorganisatie van Johnson&Johnson, producent van onder andere Nicorette.

7 februari: Een UN masterplan voor wereldwijde 'Mental Health'

Volgens de UN en de Wereldgezondheidsorganisatie dienen we allemaal gezond te zijn. Geen middelen worden geschuwd om die doelstelling te behalen. Lees over de aanpak die gekozen is om een Brave New World te bereiken waarbij 'social reengineering' een hoofdrol speelt.

6 februari: American Heart Association loog jarenlang over succes eigen beleid

Elk jaar zou het aantal gevallen van hartziekten naar beneden zijn gegaan, volgens de AHA. En dit tengevolge van haar beleid en oplossingen (diëten en geneesmiddelen) in het kader van de voorkoming van deze belangrijke doodsveroorzaker.
"Now the truth comes out.  The American Heart Association has been responsible for millions of deaths -- people who have died needlessly because they used the harmful diet recommended by the American Heart Association, or because they took the dangerous drugs recommended by the American Heart Association."
Via deze pagina is een compleet verslag te lezen over de handelwijze van deze non-gouvernementele gezondheidsorganisatie in de VS. Deze en andere, soortgelijke organisaties zijn het die ook de anti-roken stemming in de VS in belangrijke mate mede bepalen....
"The AHA has attacked the good guys while being, themselves, one of the bad guys!"

6 februari: Tabaksplant mogelijk leverancier kanker-medicijn

Eén van de meest verguisde planten van de huidige tijd lijkt verrassende mogelijkheden te bieden voor het ontwikkelen van medicijnen tegen diverse vormen van kanker.
''The possibilities are exciting,'' said David T. MacLaughlin, a researcher at Massachusetts General Hospital, whose group is working with CropTech, an 8-year-old biotechnology company in Virginia, to harvest potential medicine from the tobacco. ''But there is a great deal of work to be done before we know more.''

5 februari: We mogen niet meer eten, drinken, feesten, drugs gebruiken en..... vakantie vieren

Een (engelstalige) column over de bemoeizucht van de gezondheidsmaniakken.

5 februari: Een rookverbod kan je verkiezingskansen verkleinen

Een commentaar in de Engelse krant 'The Telegraph' veegt de vloer aan met nieuwe anti-roken initiatieven in Italië en Ierland.
"Like all anti-smoking crusaders, Mr Martin spouts some extremely dodgy figures in defence of his plans for a ban. "Passive smoking may contribute to as many as 870 deaths per year," he says. Note the precision of that figure: not 850 or 900, but exactly 870. Now ask yourself what precisely he means by "may contribute to" and "as many as", and you will see that he might just as well be quoting a number that he has seen on a hat-check, for all the relevance that it has to the debate. Passive smoking may contribute to thousands of deaths in Ireland each year, for all we know. Then again, it may contribute to none. Nobody has the foggiest idea."

4 februari: Bruidegomspijp roken wellicht politiek incorrect

Een zéér attente observatie van het Parool: dit jaar mochten het Stichting Pijpenkabinet en het Amsterdams Pijprokers Genootschap, anders dan bij voorgaande feestelijkheden rond prinselijke bruiloften, geen bruidegomspijp aan Willem-Alexander aanbieden. Het werd geweigerd onder het mom dat anders ook andere groepen dergelijke privileges zouden moeten worden toegestaan.
"Wellicht, denkt men nu in pijprokerskringen, heeft de weigering van Het Paar iets te maken met de vrees 'politiek incorrect' over te komen. Het gerucht gaat dat beiden, in privé-kring, roken. Alleen wel buiten bereik van camera's.", aldus het Parool.

2 februari: 'Blue-collar' werkers minder onder druk om te stoppen

Een 'open-deur onderzoek', waarvan je je afvraagt wat we met die kennis opschieten vergeleken met wat we al weten. Al veel langer is bekend dat met name in de 'lagere' baantjes en in de onderste lagen van de samenleving veel meer gerookt wordt. We weten ook dat daarom het doktersbezoek in de bovenste regionen niet lager is. Zie ook: Behavioral Risk Factors.


Zend deze pagina naar een vriendZend deze pagina naar een vriend

Contact:

info@forces-nl.org

Forces Nederland, Dé pro-rokers organisatie van Nederland en België

December 2002 | November 2002 | Oktober 2002 | September 2002 | Augustus 2002 | Juli 2002 | Juni 2002 | Mei 2002 | April 2002 | Maart 2002 | Februari 2002 | Januari 2002 | December 2001 | November 2001 | Oktober 2001 | September 2001 | Augustus 2001 | Juli 2001 | Juni 2001 | Mei 2001