September 2002
De Forces Nederland Site is vernieuwd! Klik hier om de nieuwe site te laden.
 Hoofdmenu

Over Forces...
Thema's
Posters
Media
Vliegen
Links
Forces NL Forum
Discussies
Commentaren
Steun Forces
Archief
Horror Stories
Artikelen
Analyses

 Navigatie

Hoofdpagina
Terug
Levensverwachting bij stoppen
Waalwijk
Duur Genot
Rooksignalen

 Internationaal

Forces Psychiatry

Canada
Toronto
Manitoba (email)
Italy
New Zealand
UK (email)
Russia

 VS afdelingen

California
Connecticut
Delaware
Duluth
Georgia
Indiana
Maine
Massachusetts
Minnesota
Rochester
USA
Virginia

 Affiliates

Smokers' Club
NYC C.L.A.S.H.

Smoking Paradise
MA Citizens for Freedom
Real Texas Freedom

Ontario Smoking


The Evidence archive The Evidence Archive

What you think you know about tobacco may surprise you

Forces Comité van Aanbeveling


Forces Nederland
E-Mail:
info@forces-nl.orgNieuws items:

29 september: Nieuwe EU tabaksreclameregels gaan komende week in

De nieuwe richtlijnen van de Europese Unie met betrekking tot tabaksreclame en -verpakkingen gaan volgende week in. De regels verbieden onder andere het gebruik van termen als light en mild. Ook moeten er levensgrote waarschuwingen op de verpakkingen gaan komen.

Er ligt nog een bezwaarschrift bij de EU te wachten van British American Tobacco, waarin deze producent de maatregelen aanvecht. Een uitspraak daarover wordt binnen enkele maanden verwacht.

Dankzij Borst waren wij er al aan gewend. Maar vele andere landen zullen er wat meer van schrikken. Voor onze hoesjesproducenten uitdagende nieuwe markten ;-)

29 september: Grieken moeten roken gaan beperken

De Griekse regering wil, met de Olympische spelen van 2004 op het oog, de Grieken van het onsportieve roken afhelpen. 45% van de Grieken rookt en ze hebben geen zin er mee op te houden. Tóch kondigt de regering vergaande maatregelen aan om roken in bars en restaurants sterk te gaan beperken.

Naar verwachting zullen de Grieken reageren zoals altijd in dit soort gevallen: de maatregelen gewoon negeren.

29 september: Tabaksindustrie opnieuw onder vuur

Ze hebben hun handen nog vol aan het afwikkelen van allerhande processen van (ex-)rokers en nu worden ze alwéér aangevallen. Maar nu vanuit een geheel andere hoek: een actiegroep voor het dierenwelzijn met de naam People for the Ethical Treatment of Animals.

Volgens de campagne-uitingen gebruikt de tabaksindustrie volop dieren voor het doen van proeven.

Wat je je nu afvraagt: waar halen ze al dat geld ($100.000) vandaan? In Nederland zouden deze groepen blij zijn met een fractie hiervan. En waarom gaan ze alleen tegen de tabaksindustrie tekeer terwijl andere industrieën, zoals de farmaceuten, veel meer dierproeven doen? En het is toch ook wel érg toevallig dat het reclamebureau, dat al eerder goud verdiende aan aanvallen op de tabaksindustrie, ook deze actie ondersteunt en uitvoert?

Kortom, het lijkt erop alsof de anti-roken belangengroepen nieuwe 'handjes' hebben gevonden die een gedeelte van het vuile werk voor hun willen opknappen.

29 september: Calgary gaat rookvrij?

Calgary, ooit locatie voor de Olympische winterspelen, is niet zo sportief naar rokers en bar- en restauranteigenaren lijkt het. Het lokale bestuur wil graag dat alle bars en restaurants rookvrij worden.

In een gloedvol betoog beschrijft een columnist van de Calgary Sun in dit artikel de minder zonnige kant van de stad:

Sadly, in a province that prides itself on being egalitarian and libertarian, we have down at Calgary's city hall some of the smallest-minded, mean-spirited and socialistic politicians in our entire country. These individuals want to impose their will on every man, woman and child in the city and regiment us like the "proles" in George Orwell's prophetic novel 1984 or Fritz Lang's harrowing movie Metropolis.

1984, Brave New World, Metropolis... Waar gaan we in deze wereld, onder aanvoering van de Angelsaksische landen, naar toe?

Nóg meer commentaar in de krant.

29 september: Stoppen en levensverwachting

Bij een onderzoek van de Duke University zijn de levensverwachtingen vastgesteld voor mensen die op verschillende leeftijden stopten met roken.

In het hierboven genoemde artikel staat niet beschreven in hoeverre de onderzoekers rekening hielden met hoeveel de mensen rookten en wat de kwaliteit is van de levensjaren die men op deze manier won.

Eén conclusie trokken wij: als je zo lang mogelijk wil roken én zo lang mogelijk wil leven kun je het beste stoppen met 45 jaar. Daar ligt het optimum.

Klik op de grafiek hiernaast om de details van hun bevinden te bestuderen...

28 september: Nicotine kent wel degelijk zijn goede kanten

Na jaren roken slaagde Brad er in 1990 in om te stoppen. Blij keek hij vooruit op de gezondheidsvoordelen die dat voor hem in de toekomst zou hebben. Direct erna begon hij last te krijgen van Multiple Sclerose verschijnselen. Toen hij bij zijn artsen een verband tussen deze verschijnselen en het stoppen opperde, werd hij voor gek uitgemaakt. Dat verband was niet logisch.

In 1998 viel zijn oog op een artikel in de Washington Journal, waarin de tabaksgigant R.J. Reynolds verslag deed van onderzoek naar de effecten van nicotine op het centrale zenuwsysteem.

De resultaten van de onderzoeken bevestigden wat Brad al dacht. Brad kocht meteen nicotinepleisters en de klachten verminderden sterk.

Lees over nieuwe ontwikkelingen in de nicotine therapie....

28 september: Boston wil voor tota(a)l(itair) rookvrij gaan

De burgemeester van Boston wil in alle bars, restaurants en in alle gebouwen waar gewerkt wordt, roken verbieden. Rookruimten in kantoren zijn dan ook niet meer toegestaan.

''The primary impact will be a dramatic reduction in exposure to secondhand smoke, a substance which can lead to premature illness and death,'' said John Auerbach, executive director of the Boston Public Health Commission. ''We believe this will result in a reduction in lung cancers and heart disease.''

Meeroken dus weer als argument om rokers te pesten. En dat terwijl duidelijk is dat er heel wat maatregelen genomen zouden kunnen worden die de kans op longkanker verkleinen. Door het eten van varkensvlees te verbieden zou je bijvoorbeeld al meer resultaat bereiken dan door de uitbanning van tweedehands rook. Ook luchtverontreiniging en het drinken van melk geven volgens dit overzicht meer longkankerrisico dan omgevingsrook.

28 september: Zwangere vrouwen moeilijk te bewegen om te stoppen

Uit een Engels onderzoek blijkt dat, ondanks een intensieve voorlichting, zwangere vrouwen moeilijk het roken kunnen laten. Slechts 4 van de 63 onderzochte rokende vrouwen stopten in dit onderzoek. Van de oorspronkelijk 117 niet-rokende vrouwen gingen er zelfs 3 roken tijdens de zwangerschap.

Misschien is het zinvoller om te mikken op vermindering in plaats van stoppen? De kans op succes van een dergelijke benadering lijkt ons groter. Het zal ook moeilijk uit te leggen zijn dat tijdens de zwangerschap roken zó schadelijk is als er rondom je heen duizenden gezonde vrouwen en mannen rondlopen die kind zijn van een rokende moeder.

27 september: Bomhoff blijft strak tabaksbeleid volgen

De nieuwe minister van Volksgezondheid, Bomhoff, wil het strenge tabaksbeleid van zijn voorganger Borst voortzetten. Dat zei hij gisteren in de kamer. De tabaksindustrie kreeg wél haar zin in haar vraag om verschillend getinte verpakkingen te mogen blijven gebruiken.

We houden blijkbaar werk genoeg....

25 september: Waarschuwingen nu ook op sigarenkistje

Na de sigaretten- en shagpakjes moeten nu ook sigarenkistjes de misleidende waarschuwingen gaan dragen en wel met gelijke kleuren en grootte. De sigarenindustrie steigert.

25 september: Klacht tegen kamerlid Buijs ongegrond verklaard

Het Regionaal Medisch Tuchtcollege in Den Haag heeft een klacht van een vereniging van zieke rokers tegen arts en Tweede Kamerlid S. Buijs (CDA) ongegrond verklaard. Desondanks is Buijs in beroep gegaan tegen de uitspraak: de tuchtrechter had de klacht niet in behandeling mogen nemen.

Moeten wij nu ook de kamerleden die zich sterk maken voor de verkoop van nicotine ontwenningsmiddelen gaan aanklagen vanwege belangenbehartiging van de farmaceutische industrie?

24 september: Eerste scheurtjes in tabakswet

De nieuwe samenstelling van het parlement heeft de steun voor de door de vorige minister ingevoerde tabakswet duidelijk doen afnemen. Volgens de NRC wil de kamer in ieder geval bepaalde onderdelen uit de tabakswet kwijt:

Sigarettenfabrikanten moeten het recht blijyen houden om ‘light’ of ‘mild’ sigaretten in pakjes van verschillende kleuren aan te bieden. Dat vindt een meerderheid van VVD, CDA en LPF in de Tweede Kamer. Morgen willen de fracties van de regeringspartijen van minister Bomhoff (Volksgezondheid) de garantie dat de vernieuwde tabakswet ook in die geest wordt uitgelegd.

Nederland is bezig de EU-richtlijn om roken te ontmoedigen in de nationale wetgeving te integreren. Volgens een woordvoerder van Bomhoff komt Nederland in conflict met Brussel als het amendement van VVD, CDA en LPF in de tabakswet wordt doorgevoerd.

24 september: New York smokkelt al aardig wat af

De recent aangekondigde gigantische belastingverhogingen in New York werpen hun schaduw al vooruit. De verliezen die de staat gaat oplopen worden geraamd op zeker $200 miljoen per jaar. Om de koop op internet en de toenemende smokkel te bestrijden is het stadsbestuur al overgegaan op invallen die terug doen denken aan de drooglegging:

One morning last week, three stores in a four-block area in Bedford-Stuyvesant, Brooklyn, were busted by agents of the Finance Department's tax enforcement division for selling untaxed cigarettes.

The agents bought the cigarettes at Tony's Millennium grocery store, 269 Schenectady Ave.; the Peking restaurant, 249 Schenectady Ave., and Freddie's deli and grocery, four blocks away on St. Johns Place.

At Freddie's deli, Faiz Saleh Al-Qah, the clerk behind the counter, shook his head and in broken English told investigators he had no idea what they were talking about when they confronted him with the untaxed packs. "I work here, not owner," Al-Qah said.

And at the Peking restaurant, investigators arrested the owner after finding 10 cartons of untaxed cigarettes hidden in barrels and under counters.

23 september: Gevaarlijke leefstijl? Extra verzekering!

We hoefden er nog maar op te wachten: een Britse gezondheidsdeskundige stelt voor alle mensen met een voor de gezondheid gevaarlijke levensstijl extra verzekeringspremie te laten betalen.

"I am forced to take out insurance to drive my car, but for the very dangerous habit of smoking I don't have to take out any," he told Reuters Health in an interview. "Likewise, I am obliged to wear a crash helmet to drive my moped at 20 miles per hour but I can wear a stupid hat and go 50 miles per hour down a ski slope."

Het probleem bij dit soort gezondheidsprofessionals is dat ze vaak heel beperkt kijken. Alleen de fysieke gezondheid wordt meegeteld. De meer geestelijk georiënteerde, positieve gezondheidseffecten van (gevaarlijke) hobby's worden voor het gemak vergeten. En juist dié effecten zorgen weer voor het voorkómen van gezondheidsuitgaven.

Het Engelse gezondheidsverzekeringssysteem (NHS) is gebaseerd op solidariteit. De kosten worden betaald via de belastingen. Iedereen heeft een gelijk recht op gezondheidszorg. Of hij nu rijk is of arm, Brit of buitenlander, de gezondheidszorg is altijd gratis.

Solidariteit is een groot goed in de gezondheidszorg. Het biedt mensen de mogelijkheid dié uitingsvormen voor stoomaflaten te kiezen die hun het meest liggen. Het loslaten daarvan werkt een sterke verarming van de pluriformiteit van mensen in de hand. Niet ieder mens is gelijk. Laten we het daar bij houden...

22 september: Nicotine vaccin moet verslaving voorkomen

Een nieuw vaccin dat in ontwikkeling is moet de verslaving aan nicotine kunnen doorbreken. Ook moet het kunnen voorkómen dat kinderen met roken beginnen.

Dat is althans de mening van de producent van het middel. En de stelling wordt door een aantal gezondheidsautoriteiten in de VS gesteund:

Husty explained the addiction starts because nicotine goes straight to the brain, causing a high that keeps the smoker coming back for more. The vaccine creates antibodies, which act like a sponge, and soak up the nicotine before it gets to the brain. It's possible if the process that gets the nicotine high to the brain can be stopped, the smoker can stop, too.

Stopping teen smoking is a top priority of the National Institute on Drug Abuse. That's why it's paying for clinical safety trials of the vaccine.

Zwak onderdeel van de argumentatie is dat het in het geheel niet zeker is dat er een verslaving aan nicotine bestaat. Roken is meer gewoonte dan verslaving, volgens wetenschappers van de Universiteit van Tel Aviv. Als de theorie niet klopt, werkt het middel ook niet. Bovendien kan het middel zelfs het tegengestelde effect hebben:

"We could have more kids experimenting with cigarettes because they could feel lulled into a sense of security," CDC spokesman Dr. Terry Pechacek explained.

Of is dit alvast een verontschuldiging voor het falen van het middel?

22 september: Jongen doodgeschopt vanwege sigaretten

Omdat een dertienjarige jongen verdacht werd van het geven van sigaretten aan de jongere broer van een vijftienjarige, werd de jongen doodgeschopt.

Schept anti-tabakspropaganda een wredere wereld?

21 september: De toekomst van Nederland?

20 september: "Anti-roken commercials op TV helpen"

Je bent opgericht met tabaksgelden uit de Master Settlement Agreement, je hebt ontzettend veel geld gestopt in TV reclame tegen roken en je wil bewijzen dat dat geld niet over de muur is gegooid. Wat doe je dan?

Heel simpel: je doet ZELF een onderzoek naar de effecten. Dan weet je zeker dat je het meest voordelige effect meet dat mogelijk is. En bevalt het resultaat niet, dan zijn er vast voldoende mogelijkheden om hier en daar te 'corrigeren'.

Had de tabaksindustrie een dergelijk onderzoek uitgevoerd, dan had er in de antiroken burelen overal hoongelach geklonken.

Kortom, in dit bericht geeft de American Legacy Foundation klopjes op de eigen schouder... Objectiviteit: NUL.

20 september: Stoppend stel heeft meer succes

Partners die samen een stoppoging doen hebben, zeker als ze wat ouder zijn, meer kans op succes. Dat is de uitkomst van het zoveelste open-deur onderzoek dat in de VS gepubliceerd werd.

However, the researchers point out, although this study found a "potential incentive" for married smokers to quit, it also found that most of these smokers remain stubborn in their habit.

Het is opvallend dat men de uitkomsten van een dergelijk onderzoek nog verrassend vindt. Waarschijnlijk wordt de verrassing verklaard door de erg fysiek georiënteerde bril die medische onderzoekers op hebben.

20 september: Borstvoeding beschermt niet tegen astma

Borstvoeding beschermt kinderen niet tegen allergieën of astma. In het medische vakblad The Lancet halen artsen morgen de breed aangehangen veronderstelling onderuit dat moedermelk de kans daarop verkleint. Borstvoeding lijkt volgens hen juist een risicofactor.
En de rokende medemens maar de schuld blijven geven...

19 september: Onderwatersigaretten en andere ideeën

Een paar leuke pagina's waar mensen creatieve ideeën kunnen voorstellen om het genot van sigaretten te bevorderen. Check ook: Self-lighting cigarettes.

19 september: Californische kinderen hebben grote kans op kanker

Een bericht in een krant in San Francisco beschrijft de resultaten van een recent onderzoek waaruit blijkt dat kinderen in deze staat een duidelijk verhoogde kans hebben op kanker:

The study -- which focused on the Bay Area and four other regions in the state -- maintains that a 2-week-old baby in the Los Angeles region has already been exposed to more pollution than the federal government deems acceptable over a lifetime.

Eh.... Wacht effen... Is Californië niet de staat die zich het meeste zorgen maakt over het feit dat (mee)roken longkanker veroorzaakt? Is het niet de staat met de meest rigide anti-rookwetten? Dan kan dit toch niet meer door roken komen?

Dat klopt. De verhoogde kans op kanker komt door de luchtvervuiling in de staat. Het rookvrij maken van bars en restaurants in de staat brengt daar geen verbetering in. Maar ja, het is makkelijker een minderheid te onderdrukken dan de auto's van alle burgers verplicht thuis te laten staan...

19 september: Laaggeschoolden leven korter

Klik voor vergrotingMannen met alleen lager onderwijs leven gemiddeld vijf jaar korter dan mannen met HBO of universiteit. Bij vrouwen is dit verschil 2,5 jaar. Lager opgeleiden krijgen ook eerder in hun leven chronische (ouderdoms)ziekten.

Dit zijn de resultaten van een onderzoek door TNO Preventie en Gezondheid dat vandaag werd gepubliceerd.

Al langer is bekend dat de lager geschoolden in het algemeen slechtere leefgewoonten hebben en zwaarder, geestdodender werk doen, waardoor ze meer stress ondervinden. Het is zeker niet onwaarschijnlijk dat deze andere oorzaken ook de 'rokengerelateerde doden cijfers' negatief beïnvloeden, gezien dat grote aandeel van deze groep in de rokerspopulatie.

18 september: Rokers 60% minder kans op Alzheimer

Een nieuwe meta-analyse over het verband tussen koffie/sigaretten en Alzheimer heeft nogmaals bevestigd dat er een positieve invloed uitgaat van het gebruik van deze genotmiddelen bij het voorkómen van deze ouderdomsziekte:

Their analysis included 48 studies on cigarette smoking and Parkinson's disease and 13 studies on coffee drinking and Parkinson's. The review found a 60% lower risk of the disorder among current smokers. Previous smokers were also protected, although less so than current smokers, report researchers in the September issue of the Annals of Neurology.

Drinking coffee was associated with a 30% lower risk of the disease. In general, each additional cup of coffee lowered the likelihood of having Parkinson's by 10%, although the effects differed by gender. In women, moderate coffee intake appeared to provide the greatest protection, whereas greater amounts were the most protective in men.

Opvallend is de relativerende toon die uit dit artikel spreekt, zéker als je deze toon vergelijkt met berichtgeving over het verband tussen bijvoorbeeld meeroken en longkanker. Een opmerking die men in deze laatste artikelen bijna nooit vindt maar blijkbaar wél als het om positieve berichten over roken gaat is:

"The major issue is whether smoking and coffee are solely responsible for the observed protective effects or whether they are merely intermediates in the causal pathway," Marder and colleagues write.

"It is unlikely that either smoking or coffee alone protect against the development of Parkinson's disease. However, that they play a role in the complex gene environment interaction that result in Parkinson's disease appears to be quite plausible," the editorialists conclude.

Deze zelfde opmerkingen zouden in feite bij elk anti-rokenonderzoek even goed toepasbaar zijn: het is héél moeilijk slechts één oorzaak aan te duiden voor (de voorkoming van) een bepaalde ziekte.

17 september: Tabaksgeld gaat in rook op

246 miljard dollar moest de tabaksindustrie aan de Amerikaanse staten betalen voor de compensatie van de gezondheidsschade veroorzaakt door haar producten. Het geld wordt nu volop door staten gebruikt om de begrotingstekorten te dempen.

Slechts minder dan 10 procent wordt echter voor dat doel gebruikt. De columnist beschrijft de achtergronden op een amusante manier:

So a while ago, politicians from a bunch of states were scratching their heads, trying to figure out what to do about the tobacco problem. One option, of course, was to say: ''Hey, if people want to be stupid, it's none of our business.'' But of course that was out of the question. Politicians believe EVERYTHING is their business, which is why -- to pick one of many examples -- most states have elaborate regulations governing who may, and who may not, give manicures.

Another option was to simply make selling cigarettes illegal, just like other evil activities, such as selling heroin, or giving unlicensed manicures, or operating lotteries (except, of course, for lotteries operated by states). But the politicians immediately saw a major flaw with this approach: It did not provide any way for money to be funneled to politicians.

And so they went with option three, which was to file lawsuits against the tobacco companies. The underlying moral principle of these lawsuits was: ``You are knowingly selling a product that kills tens of thousands of our citizens each year. We want a piece of that action!''

Ha ha! Seriously, they are raising the money by selling cigarettes as fast as they can. So EVERYBODY wins in the War On Tobacco:

• The smokers get to keep smoking tobacco.

• The tobacco companies get to keep selling tobacco.

• The politicians (and of course their lawyers) get a big old ton of money, as physical proof of how much they are opposed to tobacco.

Originally, the states claimed that they would use the tobacco-lawsuit money to . . . well, to do something about tobacco. But that of course makes no economic sense: To actually stop smokers from smoking would be to kill the goose that is coughing up the golden loogies.

Het echte lachen begint pas als we zien waar de Amerikaanse staat North Carolina het geld aan uitgeeft: subsidies aan tabaksboeren!

Eindelijk begint men in de gaten te krijgen waar het in de anti-tabakwereld om draait: geld en niet gezondheid...

Verdeling van de miljarden over de staten per jaar

17 september: Bedrijfsleven komt in opstand tegen rookverboden

De acceptatie van algemene rookverboden in diverse Amerikaanse staten begint af te nemen. De Star Tribune verhaalt van de tegenstand in een kleinere plaats, Eden Prairie, waar de lokale industrie dreigt het plaatsje te verlaten als het lokale gemeentebestuur haar plannen tot een algemeen rookverbod in bedrijven, bars en restaurants doorzet.

Reactie gemeentebestuur: "Nee, zo hadden we het helemaal niet bedoeld!". Ja, ja....

Extra: De Whitehall studie

Een langdurig onderzoek onder Engelse ambtenaren leverde een verrassende kijk op het verschijnsel vroegtijdige sterfte (mortaliteit) op. De tot nou toe genoemde oorzaken, weinig beweging, vet eten en roken, blijken samen slechts 40% te kunnen verklaren van deze mortaliteit. De andere 60% zijn, eenvoudig gezegd, te wijten aan stress en het verschil tussen arm en rijk in een land. Zo kan het vóórkomen dat een land als de VS een hogere mortaliteit heeft dan een ontwikkelingsland in Afrika.

A previous study of civil servants (the first Whitehall study) had shown that men in the higher grades of employment lived longer than those in lower grades. This pattern was seen for many different diseases but heart disease has been closely studied. Smoking, lifestyle and other risk factors known to be associated with heart disease were responsible for part of this gradient but much of the difference in disease  rates between those in high and low grades was not explained in this way. This obviously left a very important question – what else was responsible? The Whitehall II study was set up to answer this question.

De bevindingen worden op verrassende wijze bevestigd door onderzoek onder bavianen. Net als ambtenaren kennen zij een grote hiërarchie. De apen in de lagere klassen vertonen, net als bij ambtenaren, veel meer hart- en vaatziekten dan de apen in de hogere regionen. Doordat ze meer geleefd worden, hebben ze meer stress en slibben de aderen dicht. Hierdoor bereiken ze een minder hoge leeftijd dan de dominante apen.

Kort samengevat luidt de conclusie dat, hoe meer mensen hun eigen leven kunnen bepalen, dus hoe meer vrijheid ze hebben, hoe langer ze leven.

Anti-rookbeweging, luister je mee?

14 september: Rechter in scheidingszaak verbiedt roken rond kind

Zonder dat het door een van de ouders in een scheidingszaak gevraagd was kwam een rechter in Ohio tijdens zijn uitspraak met het verbod om een rond een aan een van de ouders toegewezen kind nooit meer te roken. Het kind had geen enkele historie van ademhalingsproblemen.

Paul Boynton, a lawyer and contributing editor for Ohio Lawyers Weekly in Cleveland, said the order raises troubling questions about the limits of a court's authority to dictate a child's home environment. "This really gets into the right to privacy," Boynton said. "Where do you draw the line?"

Een ingewijde bron vertelde ons dat de (gepensioneerde) rechter op de een of andere manier plotseling alle anti-rokenonderzoeken bij de hand had die er in anti-kringen in omloop zijn.

14 september: "Nicotinepleisters en -kauwgum veroorzaken ook wiegendood"

Nicotine is de grote boosdoener bij wiegendood. Steeds meer onderzoeken willen dat bewijzen, ondanks dat recent nog werd aangetoond dat alle wiegendoodbaby's een gevaarlijk afvalproduct van de bacterie E.Coli in hun bloed bleken te hebben:

“Mainstream researchers have concentrated on respiratory obstruction as a possible mechanism, without any evidence that would support such a mode of death,” said Dr. Paul Goldwater, who presented his study at the European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases in Milan.
“Those researchers ignored autopsy findings that consistently show wet, heavy lungs in SIDS babies. This is never seen” in cases of suffocation, said Goldwater, a researcher at the Women’s and Children’s Hospital in North Adelaide, Australia. Such a lung condition is often seen in cases of infection.

Autopsies also consistently show small hemorrhages on the heart and lungs — which is rare in suffocation — and the blood of SIDS babies is unclotted, which is something never seen in suffocation cases, he added.
Furthermore, he said, SIDS deaths captured on medical monitors have shown that these babies died of a shock-like process, Goldwater said.
“The serum from babies who have died of SIDS is toxic to chick embryos and mice — indicating the presence of a toxin,” he said.

Ook in dit rapport worden slagen om de arm gehouden:

However, the Foundation for the Study of Infant Deaths urges caution. "In some families where a baby dies, neither parent smokes," said a spokeswoman. "There will be a number of different factors working on different babies in different ways. It is all about a vulnerable point of development."

De factoren die dit soort gebeurtenissen veroorzaken zijn zó complex en divers dat je hooguit kunt concluderen dat we het nog steeds niet weten en dat de genoemde oorzaken in de pers vooral worden bepaald door de financiën die voor onderzoek naar bepaalde oorzaken worden neergeteld. En de anti-tabaksgelden zijn volop aanwezig!

Wat ons betreft is dit weer een zoveelste poging schuldgevoelens bij ouders te creëren en zoals we laatst gehoord hebben verkorten negatieve gevoelens een mensenleven met 8 jaar...

13 september: Tabaksindustrie reclame op MTV

Volgens dit Trouw artikel is er flinke kritiek op de antitabaksreclame die door de tabaksfabrikanten op MTV wordt uitgezonden. In die reclame wordt jongeren verteld dat roken niet cool is.

Nou is het natuurlijk ook nogal vreemd dat een industrie zijn eigen producten afkraakt, maar de argumenten die Trudy Prins in dit artikel debiteert snijden ook geen hout:

,,Het roken door volwassenen is voor kinderen de voornaamste reden om te gaan roken. Iedere inspanning om kinderen er vanaf te houden wordt teniet gedaan door iedere inspanning volwassenen er aan te houden. De industrie geeft een paar miljoen uit aan voorlichting aan kinderen, maar spendeert in Nederland jaarlijks zo'n 100 miljoen euro aan reclame voor volwassenen die wel roken.''

Nog recent is uit onderzoeken gebleken dat zowel de reclame door de tabaksindustrie als het rookgedrag van de ouders weinig of geen invloed hebben op het rookgedrag door kinderen. De belangrijkste determinator voor beginnen met roken bij jongeren is het gedrag van klasgenoten en vrienden.

12 september: Ambtenaren Waalwijk krijgen rokersboete

Rokende ambtenaren in Waalwijk moeten uitkijken als het college van B&W haar zin krijgt. Word je door twee collega's betrapt op roken buiten de spaarzame plaatsen waar dat mag, dan hangt je een boete van €10 boven het hoofd.

Netjes heet dit sociale controle, in de praktijk noemen we dit gewoon klikken. Jakkes....

12 september: Nicotinepleisters en -kauwgom minder effectief dan gedacht

Nu in de VS nicotinepleisters en -kauwgom vrij verkrijgbaar zijn, blijkt duidelijk te worden dat de door de farmaceutische industrie genoemde succespercentages geflatteerd zijn. Middelzware tot zware rokers lijken er enige baat bij te vinden, lichte rokers in het geheel niet:

The authors note that nicotine replacement therapy appears to help moderate to heavy smokers (at least 15 cigarettes per day) quit in the short-term. However, the nicotine replacement therapies appeared to offer no boost in users' chances of kicking the habit for good once the products became available over-the-counter in 1996.

In addition, Pierce and Gilpin write that they could find no benefit of nicotine replacement therapies in helping light smokers quit, either in the short- or long-term. Almost 60% of the people included in the tobacco surveys were classified as light smokers.

Ondanks de krakkemikkigheid van deze hulpmiddelen is de verkoop in de jaren 1992 tot 1999 met het drievoudige gestegen, natuurlijk vanwege de gigantische marketing via onder andere door deze industrie gesteunde belangengroepen en overheid....

Dit onderzoek werd uitgevoerd aan de Universiteit van Californië, normaal een bolwerk van anti-rokenonderzoek....

11 september: New Yorkse brandweerlieden gingen veel meer roken

29% van de brandweerlieden, die bij het World Trade Center in New York aan de gang, waren ging meer roken. 23% van de collega's die gestopt waren gingen weer roken. Het effect was in de gehele stad te merken want ook 21% van de normale rokers in de stad zei meer te zijn gaan roken. En, hoewel niet zo indrukwekkend, 1% van de niet-rokers sloeg aan het roken na 11-9.

De voordelen van roken worden vaak ontkend, maar in moeilijke tijden blijkt roken toch een manier te zijn om stressvolle momenten te overbruggen. We zijn echter nog nooit een serieus (psychologisch) onderzoek tegengekomen dat zich in deze andere kant van roken verdiepte. Tenzij men zich tevreden stelt met een verklaring als dat nicotine de dopamine-receptoren in de hersenen streelt waardoor het genieten toeneemt.

11 september: "Wiegendood te wijten aan nicotine"

In een rapport vol mitsen en maren beweren Zweedse wetenschappers een fysiek verband te hebben gevonden tussen het roken van de moeder en wiegendood. Nicotine zou de reflexen van de baby's om wakker te worden tegengaan als het zuurstofgehalte in het bloed te ver daalt.

Nog niet zo lang geleden ontdekten andere wetenschappers dat bij alle door wiegendood gestorven baby's een bepaalde bacterie was gevonden en bij alle door een andere oorzaak gestorven baby's niet. Deze wetenschappers ontkennen enige vorm van bewijs van ademhalingsstoornissen als oorzaak van wiegendood:

‘Mainstream researchers have concentrated on respiratory obstruction as a possible mechanism, without any evidence that would support such a mode of death.’

11 september: Tabaksfabrikanten verliezen (voorlopig) strijd tegen nieuwe Europese tabakswetten

De advocaat-generaal van de hoogste Europese rechtbank heeft een klacht afgewezen van een aantal tabaksfabrikanten tegen de striktere Europese regelgeving voor de marketing en verkoop van tabaksproducten. De fabrikanten protesteerden onder andere tegen de verplichting om levensgrote waarschuwingen op de pakjes af te drukken en tegen het verbod als (overigens door overheden afgedwongen) kwalificaties als mild en light.

De strijd is echter nog niet gestreden. De fabrikanten krijgen nog een laatste kans om hun gelijk te halen. Ze zijn overtuigd van hun gelijk:

Michael Prideaux, BAT corporate and regulatory affairs director, said: "We remain convinced that the entire Directive is founded on an incorrect legal base, and that the EU is seeking to regulate beyond its remit."

11 september: Roken in New York

In een artikel in het Vlaamse weekmagazine Knack geeft buitenland correspondente Jacqueline Goossens (zelf anti-roker) een sfeerbeeld van het leven in New York na de monsterverhoging tot $7.5 voor een pakje sigaretten. 

Een goed artikel om even stil te staan bij de gevolgen van het soort radicale maatregelen dat in de VS tegen de gebruikers van een legaal product wordt bedacht . We kunnen alleen maar hopen dat 'onze' politici verstandiger zijn en het bij ons niet tot dergelijke toestanden laten komen.

Extra: Werkgever wil invloed op privé-leven van zijn personeel

Er is een tendens in het bedrijfsleven om steeds meer invloed uit te oefenen op de waarden en normen van de werknemer. Dat geldt voor roken en drinken, maar ook voor bijvoorbeeld autorijden en sociaal zijn.

In dit artikel wordt een goed overzicht gegeven van de stand van zaken op dit gebied: waarom gebeurt het en hoe?

Is dít waar we met zijn allen naar toe willen????

9 september: "Waarschuwingsteksten helpen niet"

In een artikel in de NRC komt psycholoog Rob Ruiter aan het woord, die zich uitspreekt over de effectiviteit van de gezondheidswaarschuwingen op de sigarettenpakjes:

Ook na jaren onderzoek is het volgens Ruiter nog steeds heel moeilijk om te voorspellen wat het effect van angstaanjagende voorlichting is. ``Dat betekent dat je met het gebruik ervan zeer terughoudend moet zijn.''

Dreigende informatie leidt alleen tot het gewenste gezonde gedrag als je er een aanbeveling bij geeft over wat mensen dan wél moeten doen, én als mensen denken dat dat inderdaad effectief is in het wegnemen van de dreiging, én als ze denken dat ze het ook kunnen uitvoeren.'' Slechts één van de nieuwe teksten geeft daarvoor volgens Ruiter een goede tip: ``Ik verzamel die pakjes, en er is er één met de concrete aanbeveling: `zoek hulp', en dan een telefoonnummer en internetadres. Daar heb je dus veel meer aan dan aan alleen een dreigende tekst.''

Kortom, de gezondheidfreaks denken te rechtlijnig, te eendimensionaal en zouden hun oren eens te luisteren moeten leggen bij gedragswetenschappers. en niet, zoals nu, blindelings na-apen wat men in landen als Canada doet....

``Het probleem bij voorlichting is vaak dat zo'n campagne wordt uitbesteed aan een reclamebureau. Dat gaat er mee aan de slag en, net als veel leken, denken ze daar: als je de mensen maar bang maakt, dan werkt het wel. Zo verlies je én de controle op de vorm, waar die reclamejongens natuurlijk goed in zijn, én de controle op de inhoud. Dat is kwalijk. Op grond van wetenschappelijke inzichten zijn er voorwaarden te stellen aan de inhoud van een campagne. Bepaalde componenten zijn belangrijk, als die er niet inzitten kun je de campagne net zo goed laten. En ook moet je het effect van de boodschappen eerst uitvoerig op mensen testen voordat je ze op grote schaal toepast.'

9 september: Kinderen, astma en huisdieren

Lang werd gezegd dat huisdieren bij kinderen astma veroorzaakten. Toen bleek dat huisdieren juist goed waren tégen astma. In dit onderzoek wordt een tipje van de ingewikkelde sluier opgelicht: huisdieren zijn goed voor het voorkómen van astma, tenzij de moeder astmatisch is...

Een nieuw bewijs voor de gevolgtrekking dat we nog zo weinig weten over ziektes en hun veroorzakers.

6 september: R.J. Reynolds wint rechtszaak

In een rechtszaak tegen tabaksfabrikant R.J. Reynolds is het bedrijf vrijgesproken van schuld aan de sinusitis van een gepensioneerde stewardess. De aanklager had aangevoerd dat het meeroken in de cabine haar ziek had gemaakt. De jury oordeelde anoniem dat het meeroken nooit de reden kan zijn geweest van haar klachten.

Er staan 2800 van dit soort rechtszaken op de rol, maar het lijkt erop dat men het verhaal van het schadelijke meeroken niet meer gelooft.

Zie ook onze Vliegen pagina's.

6 september: De waarschuwingen zat?

Internet biedt uitkomst!  Forces NL testte deze site, bestelde Drum shag en ontdekte dat het én goedkoop, én zonder waarschuwingen op tijd thuis werd afgeleverd.

Een slof shag kost €29.95 vergeleken met €37,- in de winkel. Marlboro kan worden gescoord voor €26,95 per slof. Geen verzendkosten....

5 september: De Nanny State zou niet mogen bepalen waar gerookt mag worden

Een journalist, zelf niet-roker, becommentarieert de pogingen van veel overheidsdienaren in de VS om algemene rookverboden in te stellen. De argumenten die worden gebruikt lijken krachtig maar zijn het niet volgens de columnist:

Regarding the appropriateness of a government-imposed smoking ban, Corbin declared that he had a "fiduciary responsibility to protect the public," particularly children. He added, "Secondhand smoke kills thousands of Americans every day," and called tobacco the "harshest drug on the planet."

Of course, there is no evidence that secondhand smoke kills thousands every day, nor any scientific basis for labeling tobacco the "harshest drug on the planet."

Indeed, there is scientific dispute about the degrees of risk associated with environmental tobacco smoke, or secondhand smoke. For example, on one end of the spectrum, the American Cancer Society estimates that secondhand smoke kills between 38,000 and 65,000 nonsmokers in the United States each year. The Environmental Protection Agency has put the estimate at 3,000.

Hoor het eens van een ander: dezelfde argumenten worden ook in Nederland en België vaak gehoord.

5 september: Rokende ouders, vroegere sex

Hahahahaha! Wéér een nonsens onderzoek uit de VS.....

5 september: Anti-tabaksadvertenties VS beginnen te verdwijnen

Door de inzakkende overheidsbudgetten verdwijnen anti-tabaksadvertenties in de VS uit het straatsbeeld en uit de ether. De tanende economie in de VS eist zijn eerste slachtoffers....

5 september: Parkinsonmedicijn als nieuw ontwenningsmiddel?

Uit een onderzoek, uitgevoerd door een onderzoeksteam uit Californië zou blijken dat een medicijn dat gebruikt wordt ter bestrijding van onder andere de ziekte van Parkinson, geschikt kan zijn als hulp bij een afkickkuur. Het medicijn aapt dopamine na, een stof die in de hersenen wordt afgescheiden bij genot. De gangbare theorie is, dat het gebruik van tabak de dopamineproductie in de hersenen verhoogt. Rokers die het medicijn namen, rookten in de daaropvolgende uren minder en namen minder trekjes, volgens de onderzoekers. De onderzoekers geven echter aan dat er nog veel meer onderzoek nodig is voordat het medicijn op de markt kan komen.

Het onderzoek lijkt een opstapje naar een  nieuw ontwenningsmiddel, een markt die voor de doorsnee farmaceut (financieel) erg aantrekkelijk is, zéker door de grote steun van overheden.

Frans bedrijf zet vermageringssmiddel in tegen roken

5 september: Gro Harlem Brundtland stapt op

De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Gro Harlem Brundtland, heeft onverwacht aangekondigd dat ze geen volgende zittingsperiode meer ambieert. Mevrouw Brundtland, die bekend staat om haar keiharde opstelling naar rokers toe, was een bureaucraat die er geen problemen mee had nauw met de farmaceuten samen te werken om het roken te bestrijden.

In dit artikel wordt de WHO  en haar bureaucraten zwaar op de korrel genomen. Tussen de regels door wordt duidelijk dat de directeur mogelijk geen volgende termijn wil vanwege de corruptie binnen de organisatie.

Rest slechts de vraag welke bureaucraat het stokje van Mevrouw Brundtland overneemt. Veel beter zullen we er als rokers niet op worden...

Een lezenswaard stuk...

Meer WHO informatie

4 september: Politiek incorrect investeren

Een nieuw fonds bemiddelt in het investeren in politiek incorrecte aandelen:

“It is our philosophy that although often considered politically incorrect, these and similar industries and products...will continue to experience significant capital appreciation during good and bad markets. We consider these industries to be nearly ‘recession-proof.’”

De bedrijfstakken waarvoor men bemiddelt zijn alcohol, tabak, gokken en vliegtuigindustrie/defensie.

4 september: "83% van psychiaters werkt niet mee aan anti-roken"

Volgens een onderzoek van het National Institute of Mental Health werkt 83% va de psychiaters in de VS niet mee aan het bestrijden van roken bij hun patiënten.

Blijkbaar zijn ze toch meer betrokken bij de feitelijke problemen van hun patiënten dan bij de belangen van een select groepje, op fysieke gezondheid gefocuste, rookbestrijders.

4 september: Universiteit Utrecht rookvrij

Roken binnen de gebouwen van de Utrechtse Universiteit is vanaf deze week niet meer toegestaan. Willen studenten of medewerkers tijdens regen buiten roken, dan staan er speciale pafplu's ter beschikking.

Enig idee hoe groot de Uithof is? Hoeveel faculteiten daar  staan? 200 pafplu's is dus een lachertje en de maatregel diep treurig!

We vragen ons sterk af of deze maatregel ook gaat gelden voor de bewoners van het Stafgebouw aan de Heidelberglaan...

4 september: "Veel TV-kijkende jongeren gaan eerder roken"

Een nieuw junk science onderzoek in de VS beweert te hebben gevonden dat kinderen, die op vroege leeftijd veel TV kijken (meer dan 5 uur per dag) vijf tot zes keer meer kans hebben (vroeg) te gaan roken dan kinderen die veel minder TV kijken.

Bij raadpleging van het Abstract in de online editie van Pediatrics, het vakblad waarin het onderzoek werd gepubliceerd vallen een aantal dingen op:

  • Hoewel de financier van het onderzoek, zoals gewoonlijk, niet wordt genoemd komen er bekende namen in voor van instituten die eerder door de farmaceutische industrie werden gesponsord
  • De betrouwbaarheidsintervallen zijn geweldig breed, een teken dat er erg veel onzekerheid in de cijfers schuilt
  • De gegevens die werden gebruikt zijn uit de periode 1990-1992, een tijd dat er, zeker in de VS, veel meer tabaksreclame op TV was dan tegenwoordig. Bovendien zijn er tegenwoordig geheel andere vrije tijd bestedingsalternatieven voor kinderen dan toen (spelcomputers, PC, websurfen). Een dergelijk hoog aantal uren TV kijken per dag zal daarom waarschijnlijk niet meer worden gehaald.

Ongelooflijk dat men hieruit conclusies voor tegenwoordig durft te trekken. Kortom, de resultaten mogen rustig met een korreltje zout worden genomen. Het onderzoek lijkt meer een voorwendsel om de film- en TV-industrie aan te vallen.

3 september: WHO zoekt nóg meer controle

Exposé on the World Health OrganisationEnkele dagen geleden berichtten we hier over een verklaring van de Wereldgezondheidsorganisatie waarin ze geweld in de samenleving een 'belangrijk gezondheidsprobleem' noemden. Het blijkt dat deze organisatie nog meer afspraken stilletjes (we hebben het in de pers niet gezien) heeft gemaakt die er voor moeten zorgen dat de invloed van deze bureaucraten nog verder uitgebreid wordt.

The World Health Organization and the World Trade Organization Secretariat published today a joint study of the relationship between trade rules and public health. The study covers areas such as drugs and intellectual property rights, food safety, tobacco and many other issues which have been subject to passionate debate.”  … “according to WTO jurisprudence, human health has been recognized as being 'important in the highest degree” 

In deze afspraak met de World Trade Organisation (WTO) heeft ze vastgelegd dat in het vervolg gezondheid ondergeschikt wordt gemaakt aan handelsbelangen. Het is individuele landen in het vervolg toegestaan om producten en denkbeelden te weren die de gezondheid schaden. Dat lijkt op het eerste gezicht niet zo indrukwekkend, maar de gevolgen kunnen groot zijn. Dat bleek wel na twee vorige interventies van deze organisatie. Zes jaar geleden namen ze gedrag op in de lijst van te voorkomen ziekten, aldus het pad effenend voor een grotere controle op de levensstijl van burgers. Een tweede duidelijke stap naar meer controle werd in ongeveer dezelfde tijd genomen toen men door één bureaucratische maatregel de definitie van de Body Mass Index zodanig verhoogde dat plotseling iemand tijdens een nachtje slapen van gezond naar ongezond en zwaarlijvig werd getransformeerd.

De angel van déze maatregel zit in de formulering, waar men gezondheid beschrijft als "important in the highest degree". In de WHO ambtenarentaal betekent dit dat álles ondergeschikt wordt gemaakt aan dat éne doel: bevordering van de gezondheid. Gezondheid wordt dus als hogere waarde beschouwd dan politieke en burgerlijke vrijheden of vrije handel en ideeënuitwisseling.

In de gezondheidssector heiligt het doel de middelen. Dat zei de Canadese minister van Volksgezondheid LaLonde enkele jaren geleden al. De WHO brengt deze uitspraak tot een nóg hoger niveau en probeert stapsgewijs een gezondheidsdictatuur op te bouwen. Ter meerdere eer en glorie van de eigen organisatie, dat spreekt vanzelf.

3 september: Bankzitten erger dan roken

Voor het eerst wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)erkend dat een levensstijl met weinig beweging en slecht en veel eten gevaarlijker is dan roken:

"I am not saying that smoking plays no part in ill-health. I am saying that diet is as important and we have to get that through because it is not understood at the moment."

De WHO beschuldigt de EU van het handhaven van een beleid waarbij veel fruit en groenten vernietigd dient te worden om de marktprijs te handhaven:

"In Spain, Greece and Italy they grow a surplus of fruit and vegetables, but millions of tons are destroyed every year to maintain the market price. "It is possible to produce enough fruit and vegetables for all of Europe to follow the recommendations by spreading the fresh food across the countries, but current policies do not support this."

Roken veroorzaakt volgens het WHO-rapport 9% van alle chronische ziekten, een slecht dieet en weinig beweging 9,7%. Hart- en vaatziekten en kanker zijn de belangrijkste gevolgen van deze levensstijl.

"Around 30 to 40 per cent of cancer cases could be prevented through better diet," Dr Robertson said.

Een interessante vraag blijft hoeveel van de aan roken geweten chronische ziekten feitelijk te danken zijn aan deze levensstijl. En hoeveel mensen die stoppen met roken worden niet te dik? Komen ex-rokers niet van de regen in de drup?

2 september: Leeftijdsverhoging gaat het niet halen in Californië

De voorgestelde verhoging van de leeftijd voor het kopen van tabak van 18 naar 21 jaar gaat het niet halen, meldt een krant uit San Francisco. Oorzaak is niet het feit dat de tabaksindustrie een succesvolle lobby heeft uitgevoerd, maar iets heel ordinairs: de staat Californië kan de belasting die ze zouden verliezen door deze verhoging, niet missen. Hierdoor komt de tegenstand uit de overheid zelf.

Al eerder berichtten wij hier dat uit een onderzoek in diezelfde staat gebleken was dat een eerdere verhoging van de leeftijdsgrens van 16 naar 18 jaar het aantal rokende jeugdigen alleen maar had verhoogd.


Zend deze pagina naar een vriendZend deze pagina naar een vriend

Contact:

info@forces-nl.org

Forces Nederland, Dé pro-rokers organisatie van Nederland en België

December 2002 | November 2002 | Oktober 2002 | September 2002 | Augustus 2002 | Juli 2002 | Juni 2002 | Mei 2002 | April 2002 | Maart 2002 | Februari 2002 | Januari 2002 | December 2001 | November 2001 | Oktober 2001 | September 2001 | Augustus 2001 | Juli 2001 | Juni 2001 | Mei 2001