Juni 2002
De Forces Nederland Site is vernieuwd! Klik hier om de nieuwe site te laden.
 Hoofdmenu

Over Forces...
Thema's
Posters
Media
Vliegen
Links
Forces NL Forum
Discussies
Commentaren
Steun Forces
Archief
Horror Stories
Artikelen
Analyses

 Navigatie

Hoofdpagina
Terug
List en bedrog
Roker: van rebel tot vieze stinker
P-Magazine
Logan Airport
COPD

 Internationaal

Forces Psychiatry

Canada
Toronto
Manitoba (email)
Italy
New Zealand
UK (email)
Russia

 VS afdelingen

California
Connecticut
Delaware
Duluth
Georgia
Indiana
Maine
Massachusetts
Minnesota
Rochester
USA
Virginia

 Affiliates

Smokers' Club
NYC C.L.A.S.H.

Smoking Paradise
MA Citizens for Freedom
Real Texas Freedom

Ontario Smoking


The Evidence archive The Evidence Archive

What you think you know about tobacco may surprise you

Forces Comité van Aanbeveling


Forces Nederland
E-Mail:
info@forces-nl.orgNieuws items:

Extra: De laatste cijfers over RWJF subsidies

De Robert Wood Johnson Foundation is een van de grootste sponsors van anti-tabaksonderzoek en anti-tabaksprogramma's in de Verenigde Staten. Deze 'charitatieve' dochter van Johnson & Johnson blijkt vanaf 1996, uitgaande van hun eigen openbare database, meer dan $133.000.000 uitgegeven te hebben om dit onderzoek en deze organisaties te steunen.

Forces analyseerde deze database en laat in dit overzicht zien hoeveel geld er vanuit de farmaceutische industrie naar de anti-rokenlobby gesluisd wordt.

Meer over de geldstromen in onze Thema's.

29 juni: List en bedrog in de pillenhandel

Tot onze verrassing vonden we in het tijdschrift Psychologie van Juli/Augustus 2002 een artikel dat op een schitterende manier onze analyses rond de praktijken van de farmaceuten bij het bevorderen van de verkoop van hun geneesmiddelen (lees hier: nicotine ontwenningsmiddelen) ondersteunt.

Het artikel beschrijft de marketingmethoden rond de antidepressiva, maar is volledig toepasbaar op de producenten van nicotine ontwenningsmiddelen:

De wijze waarop farmaceutische bedrijven hun pillen aan de man brengen, wordt steeds heviger bekritiseerd door artsen, psychiaters en academici. De industrie zou normaal gedrag medicaliseren en nieuwe ‘ziektes’ bedenken die met al bestaande pillen kunnen worden behandeld. ‘Je verkoopt medicijnen door ziektes te verkopen’, zegt Carl Elliott, bio-ethicus aan de universiteit van Minnesota. ‘Als je de enige fabrikant bent van een medicijn tegen sociale fobie, is het in je belang om de categorie zo breed mogelijk op te rekken en de grenzen zo vaag mogelijk te maken.’

En de industrie is keihard:

De farmaceutische industrie heeft inmiddels al flink wat medici binnenboord door financiering van een groot aantal Amerikaanse ziekenhuizen en medische opleidingen. Kritiek wordt afgestraft door de geldkraan dicht te draaien. Daarmee houdt de incestueuze dans niet op: ook de FDA zelf, die hoort te fungeren als geneesmiddelenpolitie neemt steeds meer dollars aan van de farmaceuten sinds hun subsidie is beperkt.

De overheid, die zich als taak heeft dit soort praktijken te bestrijden, schaart zich echter helaas steeds meer aan de zijde van deze industrie. Blijkbaar is er een gezamenlijk voordeel om deze handelwijze te handhaven. Parallellen met beroemde boeken als Brave New World en 1984 dringen zich steeds harder op. Is de overheid nog wel zo objectief?

28 juni: Aspirine goed tegen longkanker

Ook bij rokers kan het nuttigen van enkele aspirientjes per week de kans op het oplopen van longkanker kan verminderen:

Smoking was the biggest factor in the development of the disease but the scientists found women who took aspirin regularly had less than half the normal risk of suffering from non-small lung cancer -- the most common form of the disease. Not smoking is by far the best way to avoid lung cancer, but our study suggests that regular aspirin use could also confer some degree of protection against the disease," said the school's Dr. Arslan Akhmedkhanov.

Er werden om de een of andere alleen vrouwen in dit onderzoek opgenomen. Of deze regel ook voor mannen geldt is dus onduidelijk...

28 juni: Minnesota's anti rokers mogen zich niet meer zo bemoeien met rookverboden

Bijna geheel hun (levensgrote) budget ging op aan lobbyen voor rookverboden terwijl het geld eigenlijk bedoeld was om rokers die dat wilden, te helpen met stoppen. De rechter stak er deze week een stokje voor:

The Minnesota Partnership for Action Against Tobacco (MPAAT) had no "legal or factual justification" for its decision to make restaurant smoking bans the centerpiece of its efforts, Ramsey County District Judge Michael Fetsch concluded. He ordered the group to refocus its anti-smoking efforts to help smokers quit.

Fetsch also prohibited MPAAT from approving any more grants from its $202 million endowment that don't meet that criteria until MPAAT can demonstrate a substantial commitment to cessation programs.

Verder gaf de rechter aan dat ze minder vriendjespolitiek mogen bedrijven bij het toekennen van subsidies aan anti-roken groepen:

The judge's sharply worded order also told MPAAT -- created after the 1998 settlement of the state's lawsuit against the tobacco industry -- to draft new guidelines for avoiding conflicts of interest among its board members and grant recipients. The issue has dogged MPAAT for some time and earlier this year resulted in the resignations of two of the 21 members of the non-profit's board.

28 juni: Vaticaan gaat het rokers moeilijk maken

Ook de curie wordt aangestoken door de wereldwijde anti-roker gekte. Nergens mag in de gebouwen van het Vaticaan nog binnendeurs worden gerookt.

Paus Johannes-Paulus, gezien zijn ziekte (waarschijnlijk Parkinson) een niet-roker, kondigde dit verbod op 4 juni persoonlijk goed. Volgens het artikel zullen er nu waarschijnlijk borden komen met het latijnse "Vetatur Fumare" (No Smoking) of "Prohibetur Uti Fumo".

En hoe zit het nu met de wierook, JP?

26 juni: De rol van de pers bij afkickpogingen

In een artikel in de British Medical Journal beschrijft een wetenschapper de belangrijke rol die de pers speelt in het overtuigen van rokers om te stoppen.

Er wordt in dit artikel een lans gebroken voor het gebruik van farmaceutische ontwenningsmiddelen. De man doet alle moeite om geruchten te ontzenuwen dat deze op een of andere manier gevaarlijk zijn of veel bijwerkingen hebben. De naam Zyban, nogal besmeurd door de mogelijkheid dat dit middel tot doden heeft geleid, wordt niet genoemd. In plaats daarvan wordt de alternatieve naam Buproprion gebruikt.

De vergoeilijkende tendens van dit artikel wordt plotseling verklaard in de voetnoot:

LF has been a consultant to several pharmaceutical companies including GlaxoSmithKline, Eli Lilly, and McNeill Pharmaceuticals and has received funds for research and travel.

De vraag komt weer op of we hier te maken hebben met een objectief advies of een reclame-uiting. Is dit de professor als objectieve vorser of als marionet van de hem betalende industrie die spreekt?

25 juni: The Big Food Fight

Dezelfde personen die, nadat ze de tabaksindustrie (Big Tobacco) hadden aangepakt, zeiden dat ze nooit verder zouden gaan en andere industrieën eenzelfde behandeling zouden geven, staan vijf jaar later klaar om Big Food voor de rechter te slepen.

Five years later, fresh from his victory over tobacco companies, Banzhaf is a leader of a movement of trial lawyers and public-health activists who are marshaling the strategies used against tobacco to go after fast-food restaurants and food processors that sell "fatty" food, candy, soft drinks and other consumables deemed politically incorrect. The leading chain of fast-food restaurants, McDonald's, states on its Website, "For both quality and safety, McDonald's has been a leader in setting and strictly enforcing high standards — often exceeding those established by industry and government." Yet, "Some of the same legal tactics, by which I mean both legislative and litigative, which worked so well against big tobacco could also work well against the issue of obesity," Banzhaf told Insight in mid-June of this year. "I happen to think legislation would be a better way to go but, if as with tobacco the legislators don't legislate, the lawyers will litigate."

Dus het volgende doel zijn onder andere Mc Donald's, Coca Cola en Pepsi. En geld lijkt weer de grootste drijfveer...

25 juni: Bacterie in flesvoeding remt allergie

Waar is deze maatschappij in godsnaam mee bezig? Allereerst voeren we het begrip hygiëne in en maken we producten die de hygiëne, die zo goed zou zijn voor onze gezondheid, zouden bevorderen. Wat is de industrie toch behulpzaam en geïnteresseerd in onze gezondheid! Maar ook: KASSA!

Dan komen we erachter dat teveel hygiëne slecht is voor de ontwikkeling van het immuunsysteem. Je zou denken: dan maar wat minder schoonmaakproducten? Nee hoor. We gaan nu weer speciale producten maken die de normale functie van de natuur vervangen. Die speciale producten zijn ook weer KASSA!

Omgevingsrook bevordert de ontwikkeling van een goed immuunsysteem. En wat doen de Volksgezondheid? Roken eruit! Niet bij onze kinderen! Wanneer krijgen we speciale, 'onschuldige' rook in een flesje aangeboden? KASSA!

Zie hier: De gezondheidsindustrie op zijn best

24 juni: Actiever worden is beste weg naar gezondheid

Een nieuw Zweeds onderzoek vergeleek het relatieve belang van een aantal zaken die je kunt laten of doen om gezonder te worden. Wie daarbij denkt dat het stoppen met roken het antwoord zal zijn, komt bedrogen uit. Méér beweging is de oplossing!

24 juni: Japan voert strikter rookbeleid in

Het land waarin het meest gerookt wordt gaat rokers verbieden op drukke trottoirs nog langer te roken. Officieel is het een anti-vervuilingsmaatregel tegen de blijkbaar rondslingerende peuken (butts) maar we weten natuurlijk wel beter.

"We received many complaints from area residents about the huge number of cigarette butts littering the ground, as well as things like getting ashes in their eyes while walking near smokers," an official at the Chiyoda ward office said.

Violators face fines of up to 20,000 yen ($164) if caught smoking several times in these areas.

The official said the fine was mostly aimed at preventing litter rather than a criminal penalty. He said some details, such as how the areas will be patrolled, have yet to be worked out.

Die vele klachten zullen wel meevallen. Dat argument wordt vaker gebruikt aangezien het toch niet valt te controleren.

En, als rokers nu in grote getale gaan klagen, wordt de maatregel dan weer ongedaan gemaakt?

24 juni: Roken op het werk....

Uit België kregen we vandaag deze noodkreet:

Aangezien ik niet weet waar ik het juiste antwoord kan terugvinden, richt ik mij tot jullie.

De werkgevers in het bedrijf waar ik werk, zijn zeer anti-tabak ingesteld, en hebben buiten wil en dank om toch moeten goedkeuren dat er elke voor-en namiddag een rookpauze toegelaten zou worden.

Dit is dan ook gebeurd, maar elke reden die deze regeling zou kunnen stopzetten wordt wel met beide handen aangegrepen.
Sinds vandaag hebben ze besloten dat vanaf heden elke rookpauze 's avonds moet ingehaald worden, zoniet dat ze het van ons uren gaan aftrekken.

Nu is mijn vraag, mag dit zomaar??
Is het niet zo dat elke werknemer recht heeft op een persoonlijke pauze van 10 minuten in de voor- en namiddag, ook al is dit om te roken??

Uitziend naar een spoedig antwoord,

Laten we één ding duidelijk stellen: het zijn de tabaksmaatregelen in dit soort bedrijven die de productiviteit van werknemers naar beneden halen, niet de rokers. Het rotsmoesje dat deze maatregelen nodig zijn om andere werknemers te 'beschermen', gaat niet op. Daarvoor is geen wetenschappelijk bewijsmateriaal voorhanden (zie ook het vorige bericht). Met een beetje creativiteit valt overlast altijd wel op te lossen.

Het invoeren van dit soort maatregelen is vergelijkbaar met een straat waarin het voor iedereen verboden wordt een stereo-installatie in huis te hebben nadat er bij één huis geluidsoverlast is geconstateerd.

Mocht een bezoeker van onze website een goed antwoord op deze vraag hebben, laat het ons dan even weten!

24 juni: Problemen van de Toxicologie

In het invloedrijke tijdschrift Nature verscheen deze maand een artikel dat belangrijke kanttekeningen zet bij toxicologisch en epidemiologisch onderzoek. De opmerkingen zijn met name interessant in het kader van onderzoek naar passieve rook. Epidemiologisch onderzoek alléén is niet voldoende en levert vaak twijfelachtige resultaten op, beweren de twee wetenschappers:

Predictions based solely upon epidemiological projections without solid scientific bases are often misleading. (...)
There are surely various reasons for this failure of trust, but the authors discuss one in particular. Perhaps because of the immense scope of research into the mechanisms by which individual compounds act, basic research has, over the past two decades, become irrelevant to many toxicologists.
A discipline that mostly depends on others for fresh fundamental knowledge, and is slow in acquiring it, will also be slow in its progress and weak in its conclusions. Prejudice, ideology and irrationality will undoubtedly grow.

Men pleit dus voor méér toxicologisch onderzoek om de gevonden epidemiologische onderzoeksresultaten te controleren.

In deze samenvatting wordt meeroken niet genoemd, maar dit onderwerp hoort er zeker bij. De enige toxicologische onderzoeken op het gebied van meeroken, het onderzoek van de ORNL onder horeca personeel en een recenter Canadees onderzoek, hebben nooit enige invloed van tabaksrook op de gezondheid van de werknemers of horeca bezoekers kunnen aantonen. Ondanks dit gebrek aan zulk belangrijk ondersteunend bewijs is het begrip Passief Roken de belangrijkste pijler waarop de onderdrukking van rokers gebouwd is.....

24 juni: Volksgezondheidsidioten....

23 juni: Roker: van rebel tot vieze ouwe stinker

In een artikel in de NRC vraagt de journalist Paul Steenhuis zich af:

Dooft de sigaret in de populaire cultuur, nu de overheid roken bij poppodia wil verbieden? Kan pop zonder rook?

Roken is in Amerika al porno geworden. Gaat dat in Nederland ook gebeuren?

23 juni: Gelegenheidsroker moet stoppen van baas

Linda Wimble smoked cigarettes to relax, usually after hours with friends. She didn't take smoking breaks at work. She didn't smoke on the way to work. She didn't smoke with clients.

Maar haar bedrijf wil alléén niet-rokers in dienst. Dus wordt ze gedwongen te stoppen, zelfs al rookt ze niet op de zaak.

Een nieuw voorbeeld van hoe de anti-rokersorganisaties in de Verenigde Staten mensen gek maken. Niet alleen de rokers zelf, maar ook de werkgevers. Zij krijgen te horen dat rokers de baas jaarlijks miljoenen dollars kosten. Deze cijfers komen uit onderzoeken die normaliter worden uitgevoerd door of namens belangengroepen in de gezondheidsindustrie. Zoals gewoonlijk worden de ziektekosten van niet-rokers of ex-rokers dan ook niet vermeld. Ook wordt niet berekend wat de anti-roken maatregelen de baas kosten door productiviteitsverlies.

Deze rokersdiscriminatie is gewoon toegestaan in de VS. Alleen discriminatie op basis van geslacht of ras is verboden.

22 juni: "Tekst op pakje sigaretten werkt niet"

Volgens een onderzoek van de levensmiddelengroothandel werken de teksten op de sigarettenpakjes in het geheel niet. Er is nog geen sprake van enige terugloop van de verkoop van tabaksartikelen in de supermarkten te bekennen.

Was er iemand in het land, behalve Minister Borst en Defacto, die daar in geloofde dan?

21 juni: "Kanker door meeroken opnieuw bewezen"

In dit artikel in Trouw wordt beweerd dat het het IARC, het vaste kankeronderzoekcentrum van de Wereldgezondheidsorganisatie, opnieuw bewezen heeft dat meeroken kanker veroorzaakt.

Oude wijn in nieuwe zakken.

Dat 'opnieuw' is een relatief begrip. Ze hebben, net als het Amerikaanse EPA destijds, een aantal bestaande onderzoeken genomen en een zogenaamde meta-analyse uitgevoerd. In zo'n meta-analyse worden meerdere onderzoeken over een bepaald oorzakelijk verband gecombineerd en men beweert dat dit, door de omvang, een meer significant beeld vormt van de relatie tussen oorzaak en gevolg (in dit geval meeroken en longkanker).

Probleem bij dit soort analyses is dat de onderzoeken die men samenneemt vaak totaal verschillende uitgangspunten hebben gebruikt: in sommige gevallen zijn bepaalde omgevingsfactoren wél meegewogen, in andere gevallen is weer een andere selectie van deze factoren genomen. Je kunt ze dus niet zomaar bij elkaar optellen. Men moet dan wel een selectie maken uit de bestaande onderzoeken. Nu zijn er meer dan honderd onderzoeken over deze relatie uitgevoerd, waarbij het grootste gedeelte door belanghebbenden (de farmaceutische industrie) werd gefinancierd. Het IARC deed een meta-analyse over 50 onderzoeken en heeft dus een selectie toegepast. De kans dat je daarbij selectief te werk gaat en de onderzoeken kiest die 'in je kraam te pas komen' is levensgroot. Dat was ook één van de elementaire verwijten naar de EPA in de rechtszaak van 1998, waarbij dat onderzoek voor een groot gedeelte, juist om deze reden, naar de prullenbak werd verwezen.

Het IARC is in haar persverklaring heel wat voorzichtiger dan de pers. Allereerst gaat hun persbericht voornamelijk over rokers en niet over niet-rokers. Hun passage over meeroken is slechts kort:

Second-hand smoke causes lung cancer
Nonsmokers are exposed to the same carcinogens as active smokers. Even the typical levels of passive exposure have been shown to cause lung cancer among never smokers. Second-hand tobacco smoke IS carcinogenic to humans. Concern that breast cancer or any other cancer not caused by active smoking might be caused by involuntary smoking is unjustified by the evidence.
Uncertainty as to risk to children exposed
The evidence for increased cancer risks in later life among children exposed to parental and other passive exposures is uncertain at this time.

De eerste opmerking lijkt krachtig, maar is dat niet. Zo goed als geen van de ons bekende onderzoeken over de relatie tussen meeroken en longkanker lijkt statistische significante resultaten op te leveren. Dus ook deze meta-analyse zou dat niet kunnen aantonen. Ook het eigen onderzoek van het IARC uit 1998 kon dat niet.

De pers, en zeker in dit geval Joop Bouma, kan verweten worden dat men de achtergronden van een onderzoek als dit niet verder nagaat. Wij hebben dat wél gedaan en vroegen om details. Het voorlopige antwoord aan ons van Kurt Straif, die deze IARC bijeenkomst organiseerde, is:

The summaries of the Monograph will be posted on our website early next week ( www.iarc.fr ), the Monograph itself will be “in press” later this year.

We wachten dus nog even af wat de feitelijke analysemethodiek was bij dit onderzoek voordat we verder er op ingaan. Meer commentaar later. Wij oordelen wat minder snel dan de pers....

20 juni: Vaccin tegen roken stuit op weerstanden

Je kunt niet zeggen dat we het vaak met de anti-organisaties eens zijn, maar deze keer maken we een uitzondering:

Clive Bates, from Action on Smoking and Health, said that civil liberties groups would be angered by the threat of "mass medication".  He said: "Things such as vaccines all carry risks. We need to walk before we can run, and help those people who are addicted to tobacco and trying to give up.  "Obviously, pharmaceutical companies are trying to find the biggest possible market for their product."

De vaccins die jongeren moeten beletten te beginnen met roken lijken weinig kans te maken. De vraag is of ze überhaupt zullen werken, aangezien men uitgaat van het feit dat het alleen de nicotine is die mensen naar de sigaret doet grijpen. Vorig jaar nog werd in een uitgebreide studie van enkele Israelische onderzoekers deze assumptie al sterk in twijfel getrokken.

Laten we het maar zien als wéér een nieuwe aanpak van de farmaceuten om de concurrentie met de tabaksindustrie op de nicotinemarkt aan te gaan. Nicotinebestrijdingsmiddelen zijn 'in' en verkopen. Of ze nu werken of niet is niet eens belangrijk voor deze producenten. Als je de potentiële klanten maar kan doen geloven dat ze werken (placebo).

20 juni: Zyban forum

We krijgen vaak brieven naar aanleiding van onze site. Gelukkig weinig hate mail, maar vooral veel ondersteunende aanmoedigingen. Een enkele keer valt er een mail in de bus waarvan je denkt: Jé, daar zie je weer eens waar de moderne medicijnmannen (en -vrouwen) mee bezig zijn. Zoals deze indringende brief van iemand die 'aan de Zyban' was:

Geachte heer, mevrouw

Ik ben 10 weken geleden bijna van de wereld gegaan, de huisarts heeft me zyban voorgeschreven als hulpje om te stoppen met roken. Ik kan niet werken, ik ben manisch depressief,  dwang gedachten, paniekstoornissen, angststoornissen, psychotische reacties naar mijn gezin. Ook is het alsof mijn hersenen soms uitvallen. Het is alsof er mieren in mijn hersenen kruipen.

Ik heb de huisarts erop aangesproken, hij zegt ach dat waren bijwerkingen, die zouden vanzelf over zijn gegaan als ik door was blijven slikken, ik ben na 8 dagen gestopt, omdat ik niet meer op deze wereld was...de huisarts maakte er toen een paniekstoornis van en stuurde me naar het RIAGG voor therapie, ook ben ik in behandeling bij een psychiater, deze heeft het dan weer over een depressie die ik schijnbaar volgens hem altijd al gehad zou hebben, ook hij begint met me vol te proppen van oxazepam, en cipramil...

Ik ging weer van de wereld...omdat die zyban zich in die week heeft opgebouwd en zich in je hersenen nestelt....ik ben ook hier toen weer mee gestopt, en ben liters water gaan drinken in de hoop die zyban weg te spoelen...ik heb nu geen aanvallen meer(GELUKKIG)...maar ben mijzelf niet meer, er is iets goed mis...met me nu...

Ik weet echt niet meer wat te doen, ik ben bang dat mijn gezin, straks met een zombie zit opgescheept...ZYBAN heeft dit gedaan, en iedereen zegt dat ik al andere psychische aandoeningen had....DIT IS NIET WAAR, ik wilde gewoon stoppen met roken, omdat mijn dochtertje dat wil. Zij vond de sigarettenrook stinken, er was helemaal niets mis met mij, ik wilde het voor mijzelf en mijn dochtertje doen...en vroeg gewoon hulp bij de huisarts...arghhhhhhhhhhhhhh

Sorry, dat ik zo mijn verhaal over U heen gooi...maar ik wilde middels deze mail iets vragen.

Weet U of er ergens een discussie platform is over lotgenoten...?

Aan dat laatste verzoek hebben wij voldaan. Vanaf vandaag kan op ons forum over Zyban gediscussieerd worden.

19 juni: "Passief rookbeleid helpt"

Als de paus een onderzoek zou uitvoeren om te achterhalen of geboortebeperking mensen gelukkiger maakt dan zou er vast een negatief resultaat uit komen. Als de Centers for Disease Control, de aanjagers van de anti-roken gekte in de VS, een onderzoek doen naar het effect van anti-meeroken maatregelen dan kun je je terecht afvragen of de resultaten niet meer wishfull thinking dan feiten naar voren zullen brengen.

De maatregelen hebben effect gehad, zeggen ze nadat ze diverse beroepsgroepen hadden onderzocht op het vóórkomen van de stof cotinine in het bloed. Volgens de binnen anti-kringen gangbare theorie geeft de hoeveelheid cotinine in het bloed aan hoeveel tabaksrook iemand heeft binnengekregen. Wat men niet zegt is dat vele alledaagse groenten zoals tomaten ook het cotinine niveau in mensen verhogen. Bovendien zegt een hoger continine gehalte van het bloed heel weinig over de schadelijkheid van tabaksrook.

Kort samengevat is dit onderzoek weer een duidelijk subjectief stukje junk science.

18 juni: Staten worden omgekocht?

Je vraagt je af waarom al die staten in de VS, zoals recent de staat Delaware, er zo op gebrand zijn om algemene rookverboden in te stellen. Het raadsel lijkt opgelost als we deze webpagina bekijken die een overzicht geeft van de activiteiten van de Robert Wood Johnson Foundation ('charitatieve' dochter van de fabrikant van o.a. Nicorette) richting deze staten. De staten die zich inspannen voor dit soort maatregelen krijgen een grote hoeveelheid extra subsidie van de farmaceut dankzij het Smokeless States National Tobacco Policy Initiative. Big Pharma buying politics?

18 juni: Gevangene klaagt stadsbestuur Ottawa aan vanwege rokende medegevangene

Omdat hij zijn cel moet delen met een rokende medegevangene sleept een bajesklant de eigenaar van zijn onderkomen voor de rechter. De aanklacht is een gevolg van de plaatselijke anti-tabaksreclamespotjes:

Mario Tremblay is asking for $200,000 for endangering his health by denying him the right to live in a smoke-free environment. He's also asking that Ottawa donate another $500,000 to charity. Fellow inmate Michel Lavoie drew up the lawsuit, saying Tremblay got the idea from the federal government's anti-tobacco television advertising campaign last winter.

Blijkbaar heeft de betreffende gevangene, waarvan gezegd wordt dat hij zélf rookt, een aardige manier gevonden om er vanuit de gevangenis wat geld bij te verdienen. Een naar bijeffect dat door de lokale anti-roken activisten zelfs als positief wordt gezien, getuige de volgende uitspraak:

Francois Damphousse, the Quebec director of the Non-Smokers Rights Association says Tremblay may have a strong case. "The health rights of a non-smoker prevail over the health rights of a smoker because the smoker affects not only his health but the health of others," said Damphousse.

Het doel heiligt de middelen.....

18 juni: Zware belastingverhogingen op tabak in Canada

Het zijn weer met name de rokers die de dupe zijn van gaten in de begroting van een regering. Nadat diverse Amerikaanse staten, onder het mom van tabaksontmoediging, de belasting op tabaksproducten sterk hadden verhoogd, volgt nu de Canadese regering dat voorbeeld.

Starting Tuesday smokers will have to pay an extra $9 a carton after a provincial-federal hike that will generate $460 million over the next year for the Ontario government. The so-called provincial sin tax will provide more money for health care while discouraging young people from smoking, Finance Minister Janet Ecker said in her first budget.

18 juni: EU wil tabaksverkoop aan banden leggen

Met als argument dat men de verkoop van tabak aan jongeren wil ontmoedigen, kondigde de Europese Commissie een aantal maatregelen aan die de verkoop van tabaksproducten aan banden legt. Zo stelt de Commissie voor om geen verkoop van pakjes sigaretten van minder dan 20 stuks toe te staan, de toegang tot sigarettenautomaten alleen aan volwassenen toe te staan, de sigaretten niet meer in open displays aan te bieden en, bij twijfel over de leeftijd, kopers van tabaksproducten om een identificatie te vragen.

Veel van deze maatregelen werden door Minister Borst al in haar nieuwe tabakswet voorgesteld. Voor Nederland is het dus niet veel nieuws.

Deze voorstellen worden, samen met suggesties om de blootstelling aan tabaksrook via maatregelen te beperken, eind deze maand aan de Europese Ministers van Volksgezondheid voorgelegd.

Het wachten is nu nog op voorstellen om alcoholische dranken, net als in Noorwegen, alleen nog vanuit gesloten vitrines te verkopen of zelfs geheel achter gordijntjes te verstoppen. Een pasje voor toegang tot MacDonalds zal ook niet lang meer op zich laten wachten....

Waar zijn we toch mee bezig?

18 juni: May the Forces be with you

In het Belgische glossy tijdschrift P-Magazine verscheen een interview met Forces Nederland voorzitter Wiel Maessen.

Extra: Mr Cigar.com

Rechtstreeks over internet, vanuit Californië, het voor die staat wel héél foute radio station Outlaw Radio. Met onder andere bijdragen van Forces journalist en sigaarroker James Leavey (UK).

We Drink, We Smoke, We Interrupt!

17 juni: Kinderen met huisdieren minder ziek

Kinderen die huisdieren hebben verzuimen gemiddeld 9 schooldagen minder dan de kinderen die het zonder een gezelschapsdier moeten stellen. Dat is het niet geheel verrassende resultaat van een Engels onderzoek:

Children who own pets have stronger immune systems and take fewer days off school sick, according to a study. The benefits of owning a cat or dog are strongest for children aged five to eight, researchers at Warwick University found.

Dit resultaat ondersteunt de hygiëne hypothese die er van uit gaat dat té veel hygiëne de oorzaak is van een gebrekkig ontwikkeld immuunsysteem. Eenzelfde soort effect was ook te zien in het WHO/IARC onderzoek naar de relatie tussen meeroken en longkanker: kinderen die blootstonden aan tabaksrook in hun jeugdjaren hebben minder kans op longkanker. Ook hebben ze minder last van astma.

14 juni: Forces hoesjes binnenkort in de winkel

Over twee weken liggen de hoesjes die Forces, in nauwe samenwerking met het Tilburgse bedrijf Synthem, op de markt gaat brengen in de winkel. Een voorproefje van de 'hippe' hoesjes is nu al te bezichtigen op deze site. Op korte termijn zullen ze ook via Internet te bestellen zijn.

Een keuze voor deze hoesjes betekent steun voor onze strijd tegen de anti-roken organisaties, daar een gedeelte van de opbrengsten aan onze stichting wordt geschonken. Met deze opbrengsten kunnen wij in de toekomst rechtszaken gaan voeren en andere acties ondernemen die de rokers in Nederland uit de verdomhoek kunnen halen....

14 juni: Borst wil rookverbod op poppodia

Dat Minister Borst weinig realiteitszin kent als het om roken gaat, was bekend. Maar dat ze roken bij popconcerten wil verbieden gaat wel érg ver. Die gelegenheden, waar allerhande drugs gebruikt worden, zouden alleen nog speciale rookruimten moeten bieden aan de bezoekers. Lijkt wel alsof we weer bij het opium schuiven terug gaan komen! Wie kan dit soort besluiten nu nog verdedigen?

Hé Borst, mensen gaan naar die poppodia om te relaxen en hun stress kwijt te raken. En wat doen jullie? De mensen extra onder stress zetten!

Minister Borst lijkt na haar graf te willen regeren én een wit voetje bij Gro Harlem Brundtland (WHO) te willen halen. Misschien is dit een deel van haar sollicitatie voor een goedbetaalde baan bij de Wereld Gezondheidsorganisatie?

Artikel Parool

14 juni: "Rokende werknemers zijn duur"

Volgens een onderzoek van het RIVM kosten rokende werknemers de baas zo'n € 300.000.000 per jaar. In de studie is uitsluitend gekeken naar:

...de kosten van ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en overlijden van rokend personeel. Verlies als gevolg van rookpauzes, brand, afval of aanpassingen van de werkplek zijn buiten beschouwing gelaten. In het onderzoek is ook niet gekeken naar gevolgen van passief roken.

Het RIVM heeft zich in het verleden al vaker aan de kant van haar opdrachtgevers geplaatst, meestal de overheid. De objectiviteit van een dergelijk onderzoek kan dus betwijfeld worden.

Dat er niet naar de gevolgen van passief roken gekeken is kunnen wij ons voorstellen. Dat is niet te meten.

Verder is het onduidelijk hoe deze kosten zich verhouden tot de kosten van niet-rokers. Immers, de zogenaamde rokengerelateerde ziekten treden voornamelijk op latere leeftijd, de leeftijd waar ook andere ouderdomsziekten zich beginnen te openbaren, op. Dit absolute cijfer zegt dus erg weinig als we niet weten wat een niet-roker de werkgever kost rond deze leeftijd.

Trouwens... Misschien dat het RIVM ook eens wil uitrekenen wat de door de overheid afgedwongen rookloze werkplek en werkloze rookplek de baas gaat kosten? Dat zou wel eens een veelvoud hiervan kunnen zijn, zeker als je de stressgerelateerde ziektes en verzuim gaat meetellen.

13 juni: Meer rokers ondanks anti-tabaksmaatregelen

Volgens de Verenigde Naties zullen de anti-tabaksmaatregelen nooit in staat zijn de groei van het aantal rokers in de wereld te vertragen, al zijn hun acties nog zo effectief:

U.N. Secretary-General Kofi Annan said the number of smokers would grow to 1.34 billion around the world by 2050 from the current 1.28 billion -- due to normal population growth -- even if anti-tobacco drives enjoy a "formidable success" and persuade 1 percent of smokers a year to quit.

13 juni: Logan International Airport wil weer smoking lounges inrichten

Nu de meeste vliegvelden in de VS het roken compleet verbannen hebben worden de gevolgen duidelijk. Men krijgt in de gaten dat rokers ook klanten zijn en na een lange rookloze vlucht wel weer ergens een sigaretje willen roken. Eén van de luchthavens, die tot dit verlichte idee is gekomen is Logan Airport in Boston. Zij willen met name bij de internationale gates weer rookplekken inrichten. Dit tot ontsteltenis van de anti-rokenorganisaties die moord en brand roepen:

John Auerbach, executive director of the Boston Public Health Commission, the city agency expected to approve the smoking ban sometime this fall, said Massport's rationale makes no sense. Those same international travelers who want to smoke while waiting in the terminal probably also want to smoke on their much longer flights, Auerbach said. ''Airlines are not going to say yes to that request,'' Auerbach said. ''I think this policy is ill-conceived and, quite frankly, a dangerous policy.''

Maar er is duidelijk een andere kant aan de zaak zoals uit een ingezonden brief blijkt.

Extra: Kinderen van rokende ouders hebben minder last van astma

Uit een Zweeds onderzoek blijkt duidelijk dat kinderen van rokende ouders én de ouders zélf minder last hebben van diverse luchtwegaandoeningen:

In a multivariate analysis, children of mothers who smoked at least 15 cigarettes a day tended to have lower odds for suffering from allergic rhino-conjunctivitis, allergic asthma, atopic eczema and food allergy, compared to children of mothers who had never smoked (ORs 0.6-0.7). Children of fathers who had smoked at least 15 cigarettes a day had a similar tendency (ORs 0.7-0.9).

Verklaart dit het feit dat, hoewel er steeds minder rokers zijn in de wereld, het aantal astmagevallen alleen maar toeneemt? Het lijkt erop dat het afsluiten van kinderen van diverse externe prikkels het afweersysteem alleen maar zwakker maakt...

13 juni: Slaaponderzoeken

Drie onderzoeken lijken elkaar te bevestigen in de conclusie dat té weinig slapen net zo gevaarlijk kan zijn als roken:

“Cigarette smoking is associated with a 50 percent excess mortality risk; sleeping less than six hours is also associated with a 50 percent mortality risk.
“If in fact this connection is causal, then sleep has the same impact on mortality as smoking. In that context, it’s quite a substantial health risk,” he said.

Terecht wordt aan het einde van dit artikel de kanttekening gemaakt dat hier erg veel verschillende factoren in het spel kunnen zijn, die niet gemeten zijn. Diezelfde relativerende opmerkingen zie je helaas weinig als het om onderzoeken op het gebied van roken gaat.....

10 juni: Nieuwe Forces site over de psychiatrische kant van roken

De activiteiten én aanhang van Forces breiden zich almaar uit. Vanaf vandaag is er een psychiatrisch georiënteerde Forces site in de lucht, die onderhouden wordt door Dr. Paul West, psychiater. Naast psychiatrische vragen van rokers, zal hij zich ook bezig houden met en vragen beantwoorden over de psychiatrische kanten van de anti-rokers.

10 juni: Braziliaanse universiteit accepteert geen rokers meer

De Centro Universitario da Cidade University in Rio de Janeiro zegt geen rokende studenten meer aan te nemen. 90% rookt tóch al niet, zegt een woordvoerder.

Logisch dus dat de nieuwelingen dat dan ook maar niet doen dus?

9 juni: TV show in VS met debat tussen Audrey Silk (Forces) en John Banzhaf (ASH)

Op deze pagina is een transcriptie te lezen van een show op het TV-station Comedy Central, waarbij de New Yorkse politieagente Audrey Silk in het strijdperk treedt tegen super-anti John Banzhaf van Action on Smoking and Health (ASH), een van de grootste anti-roken organisaties in de VS. Audrey wordt bijgestaan door Lauren Colby, schrijver.

Kort en oppervlakkig. Maar wél grappig...

9 juni: De grote leugen van de media

Media expert Cees Hamelink's oratie bij de aanvaarding van het hoogleraarschap Media, Religie en Cultuur bij de Vrije Universiteit beschrijft de positie van de Nederlandse media in het huidige tijdsgewricht:

‘Media zijn een doorgeefluik voor de leugens van voorlichters, spin doctors, propagandisten en politici. Er zijn talloze voorbeelden van. Beroemd zijn de persconferenties van Jamie Shea, woordvoerder van de Navo tijdens de Kosovo-oorlog. De leugens van de Navo werden door journalisten kritiekloos overgenomen.’
Volgens Hamelink manipuleerde de Navo met beelden. Opnamen van een vliegtuig dat per ongeluk een Servische trein bombardeerde werden versneld afgespeeld, zodat de gebeurtenis onvermijdelijk leek, zegt hij.

Hij pleit er voor dat journalisten zich beter inwerken en een vollediger beeld van de werkelijkheid proberen te geven:

‘Journalisten moeten argwanender, kritischer en nieuwsgieriger worden. De interviews op televisie bestaan uit vaste rituelen, waarbij vraagsteller en geïnterviewde exact opereren binnen de vooraf overeengekomen kaders. Interviewers moeten beter kunnen luisteren en zichzelf minder profileren. Bovendien moeten ze veel achtergrondkennis hebben. (...) Om zoveel mogelijk onwaarheden te voorkomen moeten journalisten zorgvuldiger werken, helder hun bronnen weergeven en duidelijk maken dat er ook andere standpunten zijn in een kwestie. Dissidente meningen komen veel te weinig aan bod, vindt Hamelink. ‘Ik ben altijd gedreven door de vraag: is er een achterkant van het gelijk? Er zijn altijd twee of drie andere mogelijkheden, andere scenario’s. Als je dat beseft, sta je open voor aanwijzingen in die richting.’

Wij willen een dergelijke koerswijziging van de media alleen maar aanmoedigen. Wanneer de media zich meer had verdiept in de anti-roken propaganda was het allemaal niet zo uit de hand gelopen....

8 juni: De gezondheidswaarschuwingen genuanceerd

Met de nieuwe gezondheidswaarschuwingen op de tabaksproducten lijkt alweer een eerste stap gezet te zijn richting de door sommigen zo gewenste 'rookvrije samenleving'. De rokers worden via betuttelende uitspraken - in de VS noemen ze dat 'sound bites' - iedere keer weer onder druk gezet om zich te realiseren dat ze zichzelf en hun omgeving ('denk vooral ook aan de kinderen!') beschadigen.

Maar wat is er waar van deze opgedrongen uitspraken? Is het écht zo of bestaan de uitspraken op de pakjes slechts uit leugens en halve waarheden?

Forces Nederland bespreekt op deze pagina de waarschuwingen op de sigarettenpakjes aan de hand van bestaand onderzoek.

8 juni: Man herstelt van dodelijke ziekte na beginnen met roken

Hij had een dodelijke ziekte. En toen begon hij te roken. De ziekte stopte en zijn gezondheid verbeterde in een rap tempo.

De ziekte scleroderma kenmerkt zich door een verharding van de huid en interne organen. De wonderbaarlijke genezing dient ondezocht te worden vindt het slachtoffer. Maar er is geen geld voor beschikbaar:

Dwight Vines, director for Cooksey's 5th District office in Monroe, says that although "a lot of medical schools were interested in researching his case," none would bear the burden of total funding. "We helped contact tobacco companies for research but they were fearful they would lose credibility if they funded such a project involving cigarettes."

7 juni: Publicaties door wetenschappelijke bladen van slechte kwaliteit

Een zelfonderzoek door een aantal gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften toont aan dat met name door farmaceuten gefinancierd onderzoek dat in deze bladen wordt gepubliceerd, vaak een verwrongen beeld geeft van de werkelijke resultaten van het onderzoek. Bovendien werd vaak verzwegen dat het om door deze industrie gefinancierd onderzoek ging.

Zo gaven slecht 26 van de 359 onderzochte artikelen een eerlijk beeld van de werkelijke resultaten van het onderzoek. Ook wordt graag het effectiviteitpercentage van een bepaald geneesmiddel te voordelig weergegeven.

Farmaceuten financierden een significant groot gedeelte van de anti-roken onderzoeken in de afgelopen 10 jaar. Veel van deze onderzoeken werden in deze 'gezaghebbende medische tijdschriften' gepubliceerd.

6 juni: "Ook plaatjes op sigarettenpakjes in Europa"

Een aantal kankerinstituten adviseren om in Europa, analoog aan Canada en Brazilië, ook afschrikwekkende plaatjes op de pakjes sigaretten af te drukken. Plaatjes van onder andere 'rokerslongen' (eigenlijk longkankerlongen) moeten met name de jeugd afschrikken, beweren zij.

Het lijkt bijna onverklaarbaar waarom ze een mislukte actie in Canada weer willen kopiëren. De gezondheidswereld lijkt wel een zó gesloten gemeenschap dat ze niet meer zien wat er in de echte wereld gebeurt. In het jaar na de invoering van de plaatjes in Canada maakte de nationale tabaksproducent Rothmans een topjaar bekend. Ondanks dat beweerden onderzoekers van de niet geheel belangeloze Canadian Cancer Society dat de afbeeldingen een daverend succes waren.

6 juni: Gevangenen 'vissen' naar tabak

Gevangenissen in Amerika zijn bijna allemaal rookvrij verklaard. Geen wonder dat gevangenen de meest rare dingen bedenken om aan tabakswaar te komen. Bijvoorbeeld door via scheuren in de muur met vislijnen tabak naar binnen te hengelen.

Op deze manier werkt de overheid er hard aan de gevangenen een stevige haat tegen hun te laten opbouwen. Door dit soort martelingen liggen wraakgevoelens tegen de overheid en maatschappij op de loer.

6 juni: Nederlandse Spoorwegen

Zo nu en dan bereiken ons klachten over het rokenbeleid van de regering. Zoals deze:

Ik ben conducteur in dienst bij de Nederlandse Spoorwegen. Als de geruchten juist zijn, is het vanaf januari volgend jaar verboden te roken in de trein en op de perrons. M.i. gaat deze betutteling te ver. Ik denk ook dat dit weer typisch zo'n regeltje zal worden die door de anti-tabakslobby aangegrepen zal worden om ons (rokers én treinpersoneel) het leven zuur te maken.Hoe moet ik immers omgaan met iemand die rookt op het perron, terwijl dit dan verboden is? Ziet u het al gebeuren? Gaarne uw reactie.

Forces reageerde als volgt:

Wij vinden dat uiteraard ook belachelijk. Zo jaag je mensen van de trein in de auto. En dat was toch geen regeringsbeleid? Men wilde het juist andersom doen: van auto in de trein.
 
Het viel ons ook op hoe gedwee de NS Ja zei op het gebod van Borst. Men voelt zich in de directie blijkbaar niet sterk genoeg om Nee te zeggen...
 
Het lijkt me dat je het beste dit probleem via de ondernemingsraad kunt aansnijden. Het is een duidelijk probleem voor het personeel (handhaving). Een andere manier is misschien om de vakbond erachter te zetten. Een beetje burgerlijke ongehoorzaamheid als toezichthouder kan ook geen kwaad. Laat het maar escaleren....

5 juni: "Forces gesteund door tabaksindustrie"

Een verrassing: een anti-roker in Minnesota, teleurgesteld door het afketsen van een algemeen rookverbod, beschuldigt Forces ervan door de tabaksindustrie gesponsord te worden:

Moran said she also suspects the tobacco lobby has a hand in promoting the resolutions through advocacy groups such as Fight Ordinances and Restrictions to Control and Eliminate Smoking, which has chapters in Minnesota.

Een klacht tegen de krant levert het volgende antwoord op van de redacteur:

The paragraph below does not call your group an advocacy group for the tobacco industry. It also is clearly her characteriziation, not mine. Just read it. When I questioned her afterwards she was holding sheets of information from your Web site, and was referring to them when she made her statements at the council table and in our conversation afterward. In future editions of the story, which have yet to run in most of our local papers, I will state that your organization denies such a characterization. OK?

We lijken als organisatie eindelijk te worden opgemerkt. Het gaat goed....

4 juni: Verkoopverboden tieners werken niet

Een zoveelste onderzoek in de VS heeft aangetoond dat het verbieden van de verkoop van tabak aan tieners niet werkt. Tieners vinden allerhande wegen om toch aan sigaretten te komen en het maakt het juist aantrekkelijker om te gaan roken. Immers, door te roken laat je zien dat je boven de leeftijdsgrens bent en daardoor ben je extra interessant.

Their report, an analysis of eight previous studies, said youth smoking rates actually rose in some communities where authorities sought to bolster age restrictions on who can buy cigarettes. There was a "positive association between increased compliance (with purchasing laws) and increased smoking prevalence (among teen-agers), which is opposite of the desired effect of these laws," study authors Caroline Fichtenberg and Stanton Glantz wrote in the journal Pediatrics.

Ondanks dit soort rapporten gaan antirokenorganisaties en overheden gewoon door met het verder aanscherpen van tiener verkoopverboden, zoals, uiteraard weer, in Californië. Het lijkt of men een bril op heeft die alleen dié feiten doorlaat die men graag zien wil.

4 juni: "Roken is slecht voor je psyche"

In het tijdschrift Psychologie verscheen dit artikel over de relatie tussen roken en de psyche. Het artikel is gebaseerd op een publicatie in de New Scientist.

Het lijkt ons te ver gaan om roken in verband te brengen met pleinvrees of wat dan ook. Dat dopamine een rol zou spelen, is een open deur. Deze neurotransmitter speelt bij alle emoties, overpeinzingen en activiteiten een rol.

Mocht roken de psyche aantasten, dan komt dat volgens ons eerder van de schuldgevoelens die rokers door de niet-rokende en vooral de ex-rokende buitenwereld krijgen opgedrongen dan van het roken. De algemene opvatting is momenteel dat als je iets mankeert of denkt te mankeren en men rookt dan krijgt het roken de schuld.  Verder valt op dat er zoals altijd  er geen onderscheid gemaakt wordt in de effecten naar de mate waarin gerookt wordt.
Uit alcoholonderzoek blijkt dat schuldgevoelens de belangrijkste determinant zijn van 'katers'. schuldgevoelens vindt men  vooral in restrictieve maatschappijen. Wat roken betreft is tegenwoordig iedere westerse maatschappij zeer restrictief, dus schuldgevoelens over roken zullen intensief en wijdverbreid zijn.

Schuldgevoelens vormen een chronische negatieve stressor of dat nu komt van roken, dingen die men had moeten doen, maar niet gedaan zijn, het tekortschieten in een relatie of vermeend misbruikt van iets, dat blijft om het even. Een chronische negatieve stressor waarmee niet afdoende kan worden omgegaan (bijvoorbeeld schuldgevoelens over het roken) leidt tot negatieve effecten op de gezondheid.

Roken is dodelijk!4 juni: Berichten over de hoesjes

De kranten staan er vol van. Forces wordt plat gebeld voor bijdragen. Hier een selectie:

De lijst wordt verder aangevuld met nieuwe artikelen als ze beschikbaar komen.

3 juni: Een nieuwe tabaksstrategie (PDF)

In het begin van dit jaar kwam een rapport uit van het Institute of Medicine (IOM) waarin een lans wordt gebroken voor het opgeven van een anti-roken strategie die gericht is op uitbannen van roken en die meer aandacht geeft aan beperking van schade door de invoering van veiliger sigaretten. Deze opmerkelijke verschuiving in het denken wordt in de anti-rokerswereld met afgrijzen tegemoet gezien.

In a crucial departure from current tenets, the report affirms that there is "misinformation regarding the safety of nicotine,"1(p110) which it finds relatively safe: "Many studies of nicotine suggest that nicotine is unlikely to be a cancercausing agent in humans,"1(p167) "high doses of nicotine do not seem to cause acute adverse events even among smokers who have experienced cardiovascular disease,"1(p115) and longterm nicotine replacement therapy has been "without an apparent cardiovascular hazard, not only in the general population . . . but also in patients with established cardiovascular disease." 1(p252) The report also notes how the Food and Drug Administration has affirmed the safety of nicotine for more than 15 years, by approving over-the-counter sales of patches and gums that contain more nicotine than a pack of cigarettes.

De nieuwe veilige sigaret is technisch gezien niet ver meer weg. We hebben dit type sigaret, waarbij wél een voldoende hoeveelheid nicotine wordt geboden, maar het aantal toxische stoffen sterk wordt gereduceerd,  hier al enige tijd geleden beschreven.

3 juni: De gezondheidswaarschuwingen doen ons goed

De huidige berichtgeving over de waarschuwingen op de sigarettenpakjes lijkt al het eerste contraproductieve effect te hebben. Nog nooit was de aanloop op onze website zo groot als in de laatste paar dagen. Bezoekers blijven ook langer en lezen meer pagina's.

Voor Forces Nederland zijn de hoesjes nu al een daverende succes!

3 juni: "Passief roken verhaal is nodig om roken te bestrijden"

Hangt er verandering in de lucht op het roken-front? Het is niet te geloven, maar in het gezaghebbende medische tijdschrift American Journal of Public Health is een artikel verschenen waarin in alle openheid wordt toegegeven dat het verschijnsel Passieve Rook (Environmental Tobacco Smoke, ETS) er bij is gesleept om een wapen te hebben om de rokers onder druk te zetten. Het artikel, dat is geschreven door twee wetenschappers van de Mailman School of Public Health in New York, geeft in hun abstract in gevatte bewoordingen weer waar het allemaal om te doen was:

The issue of environmental tobacco smoke (ETS) and the harms it causes to nonsmoking bystanders has occupied a central place in the rhetoric and strategy of antismoking forces in the United States over the past 3 decades. Beginning in the 1970s, anti-tobacco activists drew on suggestive and incomplete evidence to push for far-reaching prohibitions on smoking in a variety of public settings. Public health professionals and other antismoking activists, although concerned about the potential illness and death that ETS might cause in nonsmokers, also used restrictions on public smoking as a way to erode the social acceptability of cigarettes and thereby reduce smoking prevalence. This strategy was necessitated by the context of American political culture, especially the hostility toward public health interventions that are overtly paternalistic.

Forces beweert dit al jaren maar we werden uitgelachen. Maar wie het laatst lacht, lacht het best. We hopen binnenkort hier het hele artikel te publiceren.

3 juni: Er gloort hoop voor longkanker patiënten

De overlevingskans voor longkanker patiënten is de laatste jaren, door vroegere detectie en betere behandelmethoden, verdrievoudigd volgens Finse wetenschappers:

Only four percent of people diagnosed with the cancer in Oulu in the 1970s were alive five years afterwards. By the 1990s the number had risen to 12 percent. Makitaro, whose research was reported in the European Respiratory Journal, believes the figures may be even higher because more effective chemotherapy drugs are now on the market. "It should be even better now since we collected our material in the 1990s," she added.

3 juni: "Aankomende moeders die roken krijgen agressieve teenagers"

Het is ongelooflijk dat dit soort onderzoeken nog gepubliceerd worden! Tieners, die geboren worden uit rokende vrouwen, vertonen volgens dit onderzoek meer agressief gedrag, zelfs nadat het milieu is uitgefilterd. De kop schreeuwt dit uit. Maar het artikel is heel wat gematigder, iets wat koppensnellers niet zullen merken. Op de helft van het artikel wordt de uitspraak gerelativeerd. Maar dan is het leed al geschied en de toon gezet.

Opvallend is de reactie aan het eind van het artikel waarin de anti's de wind van voren krijgen: de druk die door die niet-roken en niet-drinken boodschappen op de vrouwen wordt uitgeoefend zou wel eens de reden van dit effect kunnen zijn:

That prospect worries Laury Oaks, an assistant professor of women's studies at the University of California at Santa Barbara. She has written about the pressures that women face to not smoke or drink during pregnancy.

"As we focus on these very negative anti-smoking messages, we run the risk of increasing women's stress and anxiety levels," she says. "There is a lot of pregnancy policing."

She says researchers should look back to see if risks truly exist.

"Throughout history, pregnant women were not told to stop drinking or smoking. Are there whole generations who have suffered the consequences of that or not?" she asks.

Zijn we toch niet allemaal gek geworden?!

2 juni: Dreigende longziekte COPD is goed op te sporen bij rokers

Na 25-35 jaar roken kún je de kans lopen op COPD. Vooral als je genetisch belast bent. Tegenwoordig lijkt het eenvoudig om deze ziekte al vroeg op te sporen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Maastricht.

Zie ook: Luchtwegovergevoeligheid

2 juni: Het Debat op Radio 1 (audio)

In het NCRV programma 1 op de middag dat 31 mei 2002 werd uitgezonden kwam Wiel Maessen van Forces Nederland in de ring tegen Trudy Prins van Stivoro/Defacto. Onderwerp: de betuttelende hoesjes op de sigaretten- en shag-pakjes, een hot item die dag.

Op deze pagina kan de opname afgeluisterd worden.

1 juni: 2 Vandaag over de 'gelukkige roker' (video)

Een voor rokers erg positieve uitzending van 2 Vandaag over de waarschuwingen op sigarettenpakjes. Met medewerking van Stichting Rokersbelangen. Helaas hadden wij geen tijd (wij werden eerst gebeld).

1 juni: Philip Morris doet het prima op de beurs

Nog steeds heeft de financiële wereld het volste vertrouwen in de resultaten van tabaksproducent Philip Morris. Zelfs tabaksgelden die van de industrie werden afgedwongen in de Master Settlement Agreement in 1998 worden door Amerikaanse Staten in PM geinvesteerd....

Zie ook Philip Morris still smoking

1 juni: MacDowell was een stiekeme rookster

Andie MacDowell geeft toe dat ze zich schaamt voor het feit dat ze op late leeftijd met roken begon. Ze vond zichzelf een slecht voorbeeld voor haar fans, zoon en twee dochters. De 44-jarige actrice begon met de ongezonde hobby in 1999, toen zij na dertien jaar scheidde van van Paul Qualley.

1 juni: Grieken mogen minder roken

World No Tobacco Day werd ook door verschillende regeringsleiders aangegrepen om goede voornemens te formuleren. Spanje kondigde harde anti-tabakswetten aan en dat gebeurde ook in Griekenland.

De WHO en/of het IMF hebben de regeringsleiders aardig aan het lijntje!


Zend deze pagina naar een vriendZend deze pagina naar een vriend

Contact:

info@forces-nl.org

Forces Nederland, Dé pro-rokers organisatie van Nederland en België

December 2002 | November 2002 | Oktober 2002 | September 2002 | Augustus 2002 | Juli 2002 | Juni 2002 | Mei 2002 | April 2002 | Maart 2002 | Februari 2002 | Januari 2002 | December 2001 | November 2001 | Oktober 2001 | September 2001 | Augustus 2001 | Juli 2001 | Juni 2001 | Mei 2001