Oktober 2002
De Forces Nederland Site is vernieuwd! Klik hier om de nieuwe site te laden.
 Hoofdmenu

Over Forces...
Thema's
Posters
Media
Vliegen
Links
Forces NL Forum
Discussies
Commentaren
Steun Forces
Archief
Horror Stories
Artikelen
Analyses

 Navigatie

Hoofdpagina
Terug
Weg met de nicotinepleisters
Buurthuizen
Prozac en kanker
Defacto en de broek
Louis Marion
Roken in Enschede

 Internationaal

Forces Psychiatry

Canada
Toronto
Manitoba (email)
Italy
New Zealand
UK (email)
Russia

 VS afdelingen

California
Connecticut
Delaware
Duluth
Georgia
Indiana
Maine
Massachusetts
Minnesota
Rochester
USA
Virginia

 Affiliates

Smokers' Club
NYC C.L.A.S.H.

Smoking Paradise
MA Citizens for Freedom
Real Texas Freedom

Ontario Smoking


The Evidence archive The Evidence Archive

What you think you know about tobacco may surprise you

Forces Comité van Aanbeveling


Forces Nederland
E-Mail:
info@forces-nl.orgNieuws items:

31 oktober: Tabakswet wordt probleem voor sportkantines

Vanaf morgen gaan de verscherpte regels van de tabakswet in. De nieuwe regels zullen met name effect hebben op gemeentelijke ruimtes en particuliere sportkantines. Voor vele clubs zijn de sportkantines een belangrijke bron van inkomsten. Het weren van roken zou hun omzetten wel eens danig kunnen doen dalen. Enige uitweg is het aanbrengen van een aparte rookruimte maar dat is voor veel sportclubs een financieel probleem.

Zelfs voor de gemeentes, die veel sportgelegenheden beheren, kan dit in de papieren lopen. De gemeente Nijmegen overweegt zelfs een proefproces uit te lokken om daarin de onmogelijkheid van de eisen aan te tonen.

31 oktober: "Niet meer roken in auto's"

In hun ijver om rokers het leven zo lastig mogelijk te maken en fondsen uit de grote antitabakspot los te weken is er nu in de staat South Carolina een groep opgestaan die beweert dat roken in auto's een gevaar is voor de medepassagier en de kans op ongelukken verhoogt.

"This should be made an offense like driving without seat belts," he said.

N.B. Uit een recente studie blijkt dat roken in auto's een van de minst voorkomende redenen is van autoongelukken.

31 oktober: "Mens kan 10 jaar ouder worden"

In het Wereld Gezondheids Rapport 2002, het jaarlijkse verslag van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO), beweren de rekenmeesters van deze organisatie dat, mits we iets doen aan onze slechte levensstijl, we tien jaar ouder zouden kunnen worden. Als de WHO zoiets zegt, zetten wij ons schrap: bij publicaties van deze prominente vertegenwoordiger van de gezondheidsindustrie moet je altijd op je hoede zijn. Er speelt altijd té veel politiek mee in deze ondemocratische organisatie, er zijn té veel belangenorganisaties die deze moloch steunen en het doel heiligt bij hun activiteiten altijd de middelen.

Wat valt er aan dit rapport op te merken? Wel, heel veel. Om te beginnen de subtitel van het verhaal: Reducing Risks, Promoting Healthy Life. Die titel geeft al aan dat preventie voor deze organisatie belangrijker is dan het weghalen van achterstanden in de wereld. Beide strategieën zijn met name toegesneden op de westerse wereld, de geldverschaffers voor de WHO. Hét grote probleem, de honger en armoede in de wereld, zal voorlopig dus wel niet aangepakt worden ondanks dat volgens hun eigen rapport ondergewicht en onveilige seks, beide problemen van de ontwikkelingslanden, de belangrijkste doodsoorzaken zijn.

Maar laten we dan eens kijken naar wat de WHO met de westerse wereld vóór heeft:

De door hun uitgestippelde weg naar meer preventie is gevaarlijk. Let wel: risico en gevaar zijn twee totaal verschillende zaken. De veel algemenere term risico is moeilijk te meten. Een politiek die risico wil proberen te vermijden kan snel omslaan naar willekeur en politiek opportunisme. Het doelwit van een dergelijk beleid kan het wel eens niet eens zijn met de plannen van de 'helper'.
Het opheffen van gevaren of gevaarlijke situaties is heel wat eenvoudiger en door een potentieel slachtoffer meestal gewenst.

Wat de organisatie in ieder geval niét doet is de doelwitten van hun beleid vragen of ze het wel met het beleid eens zijn. Wíl je wel tien jaar langer leven? Moet je zelf niet de afweging maken tussen kort en intensief leven of lang en hartstikke gezond? Maakt een dergelijk beleid velen niet juist ongelukkiger? Welke ruimte houdt het individu?

Typisch is ook dat stress als oorzaak van veel ellende en dood niet genoemd wordt. Stress tengevolge van de grote economische druk die op individuen rust en die hun naar verzetjes doen grijpen. Verzetjes die misschien fysiek ongezond mogen zijn, maar die wel degelijk goed zijn voor het geestelijke welzijn. En geestelijk welzijn verlengt weer het leven.

Het rapport riekt naar een duur betaald verhaal van een aantal bureaucraten wiens enige levensdoel bestaat uit het bevorderen van de eigen invloed. Invloed van een orgaan dat nooit democratisch gekozen is en een speelbal is van grote financiële krachten. Het is een eenzijdig stuk, puur geschreven vanuit de belangen van de gezondheidsindustrie. En een zoethoudertje voor de sponsors.....

30 oktober: Tabaksindustrie in VS steeds meer onder vuur

Dankzij geldhongerige advocaten worden de claims op tabaksfabrikanten, in de rechtszaken door individuele burgers, steeds hoger. De individuele rokers die hopen hierdoor geld binnen te krijgen moeten echter niet te optimistisch zijn. De ervaring leert dat er uiteindelijk weinig overblijft. En het helpt zeker de rokers niet, die niét de gang naar de rechter maken.

Hoewel de koersen voor de aandelen van de tabaksindustrie dalen, is de industrie nog niet in gevaar en worden de aandelen door adviseurs nog steeds aangeraden als een van de beste beleggingsfondsen.

Dit artikel beschrijft uitgebreid de situatie in de VS.

29 oktober: Formule 1 van Francorchamps in gevaar

De Grote Prijs van België is het slachtoffer geworden van de Belgische anti-tabakswet. Die wordt van kracht op 31 juli 2003. Een Europees verbod op tabaksreclame komt er pas vanaf 2006.

"Bij gebrek aan een unaniem akkoord tussen de renstallen om de GP van België 2003 te rijden zonder tabaksreclame, wordt de GP van de kalender gehaald", luidt het in een communiqué dat de FIA verspreidde. De Bournonville, burgemeester van Stavelot, een gemeente die het circuit van Francorchamps huisvest, rekende de politici voor dat de Grote Prijs van 2002 voor de gemeetekas 521.000 euro opgeleverd heeft. Hij vraagt de politici waar dat geld in de toekomst vandaan moet komen.

28 oktober: Roken wordt eindelijk onderwerp van verkiezingscampagne in VS

Nog niet eerder werd in de VS het onderwerp 'roken' als verkiezingsitem gebruikt. In Minnesota echter, richt een Libertaire kandidaat zich direct tot rokers:

"That's 26 percent of the vote - smokers," said Skinner, 60, of Lakewood. "I'm probably the first politician in 30 years to go after smokers' (votes). And I started the no-smoking section on the House floor."

28 oktober: Zouden de gevechtsrantsoenen nu ook geen sigaretten meer bevatten???

Bron: Defensiekrant

27 oktober: Audrey Silk gaat tot het uiterste

In de strijd tegen de radicale rookverboden die in New York op stapel staan gaat Audrey Silk, president van Citizens Lobby Against Smoking Harassment (CLASH), een nauw aan Forces verbonden organisatie, de gemeenteraadsleden van New York nóg intensiever bewerken dan ze toch al deed. Het wordt er op of er onder:

Silk said half her testimony will be prepared and the other half will be shooting from the hip. She plans to argue that the dangers of secondhand smoke are greatly exaggerated and that the Bloomberg Administration has been unfairly targeting smokers all year.

“We will have absolutely no compromise. We need to keep them at the line where they’re at. You give them one compromise, and they will absolutely, positively be back for the next thing next year,” Silk said.

27 oktober: Nicotine kan ADHD patiënten helpen concentreren

Dankzij moderne onderzoeksmethoden is men er achter gekomen dat nicotine terdege helpt bij het uitvoeren van ingewikkelde taken, taken waarbij een grote concentratie vereist is is.

The findings shed light on how doctors may be able to help people with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD), Stein noted. People with ADHD could be treated with a nicotine-like drug that enhances their ability to pay attention, the researcher explained.

In other findings, Stein said the scans revealed differences between the brains of smokers who were deprived of nicotine for 2 hours--and therefore in a mild state of withdrawal--compared with nonsmokers. Even though these two groups performed similarly on the mental tests, smokers were shown to have less attention-related regions of the brain activated, he explained.

27 oktober: "Tabaksindustrie mag geen anti-rookcampagnes meer houden"

Volgens de scheidend directeur van de Wereld Gezondheidsorganisatie mag de tabaksindustrie geen mediacampagnes meer voeren die jongeren moeten ontmoedigen om te gaan roken. De campagnes zouden de jeugd niet van het roken afhouden maar juist stimuleren om te gaan roken.

Het lijkt er op dat Mevrouw Brundtland zwaar boter op het hoofd heeft. Nog onlangs rapporteerden we over een onafhankelijk onderzoek dat aantoonde dat ALLE anti-rookcampagnes die op de jeugd gericht zijn een tegenovergesteld effect hebben.

25 oktober: Wég met de nicotinepleisters

Tot onze verbazing troffen wij in het maandblad Psychologie een artikel aan met daarin de bespreking van een boek dat wij hier op deze site al eerder kort samenvatten: A critique of nicotine addiction, van twee Israëlische wetenschappers. Dit artikel vat de stelling van de twee wetenschappers nog eens kort samen:

......dat veel onderzoek rammelt. Zo werden negatieve resultaten weggelaten en waren de onderzoeksgroepen te klein. Daarnaast lukte het niet om proefpersonen afhankelijk te maken van nicotine die direct in het bloed gespoten werd, terwijl dat bij bijvoorbeeld heroïne wel lukte. Ook werd in veel onderzoeken geen rekening gehouden met het algemeen opwekkende effect van nicotine. Volgens de auteurs kan dit oppeppende effect voor een roker prettig zijn en de reden om een volgende sigaret op te steken. Maar dat hoeft niet direct te betekenen dat nicotine ‘verslavend’ is. Ten slotte bleken veel onderzoekers verbonden te zijn aan farmaceutische bedrijven die nicotinevervangende middelen produceren en kunnen hun onafhankelijkheid en objectiviteit in twijfel worden getrokken.

25 oktober: "Rookbeleid desastreus voor buurt- en wijkhuizen"

Wordt Tilburg de stad waar het gezond verstand ten opzichte van de tabakswet voor het eerst begon door te breken? Nota bene de PvdA in die stad komt na een korte tijd toepassen van de tabakswet in buurt- en wijkhuizen tot de conclusie dat deze wet een ramp kan zijn voor de sociale sector:

Volgens raadslid Wilthagen heeft de nieuwe Tabakswet funeste gevolgen voor het sociale leven van mensen aan de onderkant van de samenleving. “Dat zijn juist de mensen voor wie de buurt- en wijkhuizen bedoeld zijn en nu jaagt de Tabakswet ze er weer uit. Het gevolg is dat ze weer geïsoleerd raken”.
Hij voorziet ook financiële problemen. Er komen minder mensen naar het wijk- en buurthuis om bijvoorbeeld te kaarten of een cursus te volgen. Daardoor daalt de baropbrengst en moet er geld bij van de gemeente om de tent draaiende te houden. Als er tenminste nog vrijwilligers overblijven. Van hen roken er ook veel en ze blijven ook weg als ze dat niet meer mogen achter de bar of zo. Straks zijn alle buurt- en wijkhuizen gesloten.

25 oktober: ''Rook in huis is groot gevaar voor kinderen''

Volgens Engelse onderzoekers is het minste sliertje rook al een gevaar voor kinderen. Zelfs het openzetten van een raam is niet voldoende om het grote gevaar te keren. En natuurlijk worden weer de aloude kreten gebruikt:

ETS is made up of more than 4000 different chemicals including known carcinogens and many other toxins. Children exposed to passive smoking have a 20 to 40 per cent increase in the risk of developing middle ear infection. There is a "significant" and "causal" relationship between cot death and passive smoking.

Wat men niet vermeldt is dat uit diverse onderzoeken is gebleken dat rook in huis voor kinderen juist positief kan werken en dat de geleerden het nog lang niet eens zijn over de oorzaken van bijvoorbeeld wiegendood.

We kunnen dit onderzoek alleen maar weer onder de kop Junk Science onderbrengen

23 oktober: "Prozac en andere anti-depressiva verhogen kans op hersenkanker"

Volgens een Engelse onderzoeker onderdrukken antidepressiva als Prozac de natuurlijke afweer tegen kankercellen in de hersenen. Hij kwam tot deze conclusie na het uitvoeren van een aantal reageerbuis experimenten.

De producenten van deze middelen bestrijden de conclusies:

"These data are from an in vitro (test tube) study and as such they cannot be extrapolated to a clinical setting with any degree of certainty," said Martin Sutton, a spokesman for GSK. Paxil, which is also known as Seroxat, has overtaken Prozac as the world's best-selling SSRI with worldwide sales last year of $2.7 billion.

23 oktober: Moeder mag bewijzen meeroken aanvechten

Eerder verhaalden we hier over een scheidingszaak in New York waarin een moeder verboden werd in de omgeving van haar 13-jarige zoon te roken wanneer deze in het kader van de omgangsregeling op bezoek was bij haar. De betreffende rechter kwam plotseling aanzetten met 'bewijsmateriaal' voor de schadelijkheid van omgevingsrook.

In de tussentijd is de moeder en haar advocaat, in intensief contact met NYC C.L.A.S.H (een nauw met Forces samenwerkende organisatie), geweest en heeft bij de rechter grote hoeveelheden tegenbewijs op tafel gelegd. Dit materiaal uit de Forces archieven heeft de rechter doen twijfelen aan zijn eerdere uitspraken.

NYC C.L.A.S.H. organiseerde in maart ook een geldinzamelingsactie voor de moeder, zodat zij in beroep kon gaan.

Een dergelijke aanpak is in beroepsprocedures in de VS zo uniek, dat een rechtssite er een speciaal artikel aan wijdde. De eerder door de rechter uitgesproken 'waarheden' worden nu ter discussie gesteld.

Uit kringen rond de moeder vernemen we dat de betreffende rechter van zins is zijn opgelegde rigoureuze omgangsregels, naar aanleiding van het tegenbewijs, sterk te versoepelen.

Soortgelijke zaak in Canada:

Although it is unwise and unhealthy to smoke in any circumstances, and additionally selfish to do so with children around, it does not come close to being a proper reason to separate a child from a parent. Judge Glass's remarks and ruling take us further down the road toward the nationalization of children.

22 oktober: FOREST wordt Free Society

De Engelse rokersbelangen organisatie FOREST gaat in het vervolg als Free Society door het leven. Met deze stap verbreden ze hun werkterrein naar andere genietingen dan alleen roken:

Its director, Simon Clark, said: "During the Creutzfeldt-Jakob disease crisis we heard about a hotelier being prosecuted for selling beef on the bone, even when customers had asked for it. "And there were plans to ban a cheesemaker from selling unpasteurised cheese. "People need to be educated and informed of the health risks of eating food such as these, the same as with smoking, but if they choose to ignore the risks then that is entirely up to them.

Het is een logische stap voor deze organisatie om hun terrein te verbreden nu er steeds meer druk op mensen wordt gelegd om gezond te leven. In de VS, het 'land van de vrijheid', komt het al voor dat werknemers ademtests worden afgenomen om te kijken of ze niet gerookt hebben, of worden de lunches beoordeeld op calorieën en vetgehalte. Free Society vindt dat mensen voorgelicht moeten worden over voeding maar dat men daarna zelf mag bepalen of men zich daar ook aan houdt.

En wij zijn het daar van harte mee eens!

22 oktober: Japan krijgt Marlboro Man prijs

Omdat Japan zich goed weet te verzetten tegen de druk om rigoureuze tabakswetten aan te nemen krijgt het land van de anti-roken organisatie Network for Accountability of Tobacco Transnationals de Marlboro Man prijs. De als cynisch bedoelde prijs moet Japan, met zo ongeveer het hoogste percentage rokers ter wereld, brandmerken als tabaksvriendelijk land.

Een hoeraatje voor Japan!

In het artikel wordt ook een overzicht gegeven van de percentages rokers in diverse landen in de wereld.

21 oktober: Eden Prairie rookverbod is passé

Al eerder berichtten we hier over de weerstand die in een kleinere plaats in Minnesota opkwam tegen de pogingen van kleine groepen anti-rokers in de gemeente voor het instellen van een algemeen rookverbod in de gehele stad. Niemand werd gevraagd om hun mening. Bedrijven niet, die algemene rookverboden zelfs in hun bedrijfswagens zouden moeten instellen, en de restaurants niet.

En dat laatste is hun opgebroken. Diverse bedrijven dreigden de stad te verlaten als de plannen door zouden gaan. restaurants dreigden veel klandizie te verliezen en gingen hard tekeer tegen het rookverbod.

Dit artikel beschrijft wat er in het stadje gebeurde tijdens de anti-rook acties. Het laat duidelijk zien dat in opstand komen écht helpt....

21 oktober: Albuquerque verweert zich tegen algemeen rookverbod

Niet alleen in kleine plaatsen groeit de weerstand tegen de arrogantie van de anti-rook groepen, ook in een grote stad als Albuquerque neemt de weerstand toe en verzamelen gewone burgers zich in comités om de macht van de groepen te breken.

21 oktober: Wonen langs drukke weg verkort leven

Mensen die langs een drukke weg wonen, leven korter. Dat is het resultaat van een onderzoek door RIVM, TNO en de universiteiten van Utrecht en Maastricht. Het artikel werd zaterdag gepubliceerd in de Lancet. Volgens het onderzoek leven mensen bij een drukke weg 1-2 jaar korter.

,,Het risico op vervroegde sterfte door hart- en longaandoeningen was ongeveer een factor twee verhoogd. Ter vergelijking: voor rokers is het risico met een factor 3,5 verhoogd ten opzichte van niet-rokers. Roken scheelt acht tot tien jaar.''

Een vergelijking met het risico van meeroken wordt hier niet gemaakt maar dit verhoogde risico wordt altijd aangehaald als een factor 1,15 (15% meer kans op longkanker). Als je dit vergelijkt met de hier genoemde waarden en de maatregelen die tegen rokers worden genomen (vanwege het meeroken) , dan mogen we dus de hele binnenstad van Amsterdam en andere steden wel evacueren. En het autoverkeer mag ook drastisch verminderd. Maar dat zal economisch én maatschappelijk wel niet door de beugel kunnen...

Dat roken 8 tot 10 jaar van je leven neemt is ook nogal overdreven. Dit geldt alleen voor levenslang roken. Als je bijvoorbeeld met 55 stopt blijft hier, volgens recent onderzoek, nog maar 3 tot 5 jaar van over. Bij stoppen met 45 nog maar 0 tot 2 jaar. Dus je kunt beter tot je 45e roken dan langs een drukke weg wonen. En bovendien: de gewonnen levensjaren zijn niet eens de meest prettige.....

Overigens zijn de cijfers van dit onderzoek niet indrukwekkend. De meeste cijfers die worden gepresenteerd zijn niet statistisch significant. Hetzelfde geldt voor de meeroken cijfers die in het verleden werden gepubliceerd.

20 oktober: Sigarettenverkoop New York gigantisch gedaald

Sinds de burgemeester van New York de belasting op een pakje sigaretten met een slordige $1.50 verhoogde is de verkoop van sigaretten in die stad met 64% gedaald. Veel tabakszaken dreigen het bijltje er bij neer te gooien.

Overigens betekenen deze cijfers niet dat de New Yorkse rokers massaal aan de nicotine vervangers zijn gegaan. De meeste rokers kopen hun saffie nu op Internet of in de niet al te ver van New York liggende indianenreservaten, waar geen belasting hoeft te worden betaald.

19 oktober: "Meer ex-rokers door betaalde hulp"

Enige tijd geleden attendeerde een Amerikaan ons er op dat we, naast de rol van de farmaceuten in de anti-roken wereld, eens goed de verzekeraars onder de loep zouden moeten nemen. Ook zij zijn een industrietak die belang hebben bij het terugdringen van roken en die daarbij ook geen middelen schuwen.

De Nederlandse verzekeraars hebben óók hun hoofd gebogen over de problematiek en komen nu met het advies om afkicken financieel te vergoeden. Dat zou jaarlijks 8400 méér mensen van het roken afbrengen:

Volgens het CVZ moeten met name de kosten worden vergoed van methoden waarbij een roker wordt gesteund door een begeleider en geholpen met medicamenten, zodra hij of zij de laatste sigaret uitmaakt. Deze blijken in de praktijk de beste resultaten te geven.

Gedoeld wordt hierbij op methoden als artsenconsulten, groepstrainingen en begeleiding via methoden als volgens het boek van Allen Carr. Nadeel van dit soort methoden is dat vaak de motivatie van beoogde ex-rokers wordt verhoogd door zwaar aangedikte of verdraaide feiten over roken te vertellen en de bestaande rokers als zwakkelingen af te schilderen. Op deze manier schep je hele populaties ex-rokers die neerkijken op rokers en die zullen pogen rook in al zijn gedaanten te mijden. Gevolg: nóg grotere druk op het afkondigen van rookverboden en nóg meer intolerantie naar rokers toe.

Overigens, dit schept rechtsongelijkheid; mensen die niet wensen te stoppen met roken (wegens welke reden dan ook) krijgen hun pakje shag of sigaretten ook niet vergoed. Bovendien is het de vraag of geld wel het grootste probleem is voor afkickende rokers...

17 oktober: VS, Duitsland en Japan tegen tabaksvoorstellen WHO

De Wereldgezondheidsorganisatie loopt  tegen heftige weerstanden op bij het globaal verbieden van tabaksreclame. Met name de landen die belangrijke tabaksindustrieën hebben zijn tegen. Erg vreemd als je je realiseert dat bijvoorbeeld de VS een van de meest extreme anti-tabakslanden is.

16 oktober: Ziektekosten VS rijzen de pan uit

Werkgevers in de VS verwachten in 2003 een toename van de gezondheidskosten van zo'n 23%. Niet omdat de werknemers vaker ziek zijn, maar doordat de kosten van medicijnen steeds meer de pan uit rijzen:

"There is no way to be nice about this. There is no point in raising false hopes. There is no treatment or vaccine in sight. There is no miracle breakthrough on the horizon.

Medicine, as we know it, is dying. It is entering a terminal phase.

What began as an acute illness reached the chronic stage about a decade ago and its progression towards death has been remarkably swift and well beyond anything anyone could have predicted. The disease is caused by conflict of interest, tainted research, greed for big bucks, pretentious doctors and scientists, lying, cheating, invasion by the morally bankrupt marketing automatons of the drug industry, derelict politicians and federal and state regulators - all seasoned with huge doses of self-importance and foul odor."

16 oktober: WHO wil sterke prijsverhoging rookwaren

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO roept regeringen op de prijzen van sigaretten en tabak met zeker 5% bovenop de inflatie te verhogen. Voor Nederland zou dat betekenen dat het komend jaar de prijs van een pakje sigaretten met ten minste 8,4% zou stijgen.

De VN-organisatie is eigenlijk voor een prijsverhoging met 10% bovenop de jaarlijkse inflatie. Zij verwijst naar een rapport van de Wereldbank waaruit blijkt dat zo'n prijsverhoging 40 miljoen mensen ertoe zou brengen met roken te stoppen. Miljoenen jongeren zouden besluiten nooit te gaan roken. "Zo'n prijsverhoging zou tien miljoen mensenlevens redden", meent de organisatie.

De FCTC, de bijeenkomst waarin jaarlijks anti-tabaksactivisten uit de hele wereld bij elkaar komen, is een prachtige gelegenheid voor de WHO om haar creatieve rekenmeesters weer even in het zonnetje te zetten: "Kunnen jullie weer even becijferen dat het nóg erger is geworden?" Controle op deze uitspraken is er niet en regels voor dit soort berekeningen, dankzij diezelfde WHO, al helemaal niet. De WHO kan lekker haar gang gaan als PR organisatie voor de nicotine-ontwenningsmiddelen industrie....

16 oktober: Leren van de drooglegging

In een redactioneel commentaar in USA Today wordt de huidige situatie rond de anti-roken campagnes geanalyseerd en vergeleken met de droogleggingtijd: om moeilijk te bewijzen redenen (tweede hands rook) wordt volgens de schrijver de individuele vrijheid en de vrijheid van eigendom met voeten getreden. Ook werkt de huidige praktijk van torenhoge accijnzen op tabak de criminaliteit in de hand:

We should have learned from Prohibition how foolish it is to hand huge chunks of our economy to black marketers who will not hesitate to use the money and distribution channels for other, more serious crimes. It seems richly ironic that links have been discovered between tobacco smugglers and Islamic terrorists. The authoritarian Taliban-style regimes they support provide a perfect model, after all, for those who would take our moral and health choices away from us.

15 oktober: us.nl = Defacto/Stivoro

Undercover propaganda. Dat is de term waarmee je de us.nl campagne het beste kunt beschrijven. Undercover, omdat men de kijker in het ongewisse laat over de identiteit van degene die de boodschap verzendt, propaganda omdat men het met de waarheid zo nauw niet neemt. Via spots op TV en een eigen, verschrikkelijk warrige website (www.us.nl) probeert men jongeren te bewegen niet te roken of er aan te beginnen.

us.nl fotoLange tijd was onduidelijk uit welke hoek deze campagne kwam, maar een Parool verslaggever ontdekte de opdrachtgevers voor deze voor rokers ronduit beledigende campagne: Defacto/Stivoro (who else?!).

De campagne draait om een aantal Amerikaanse jongeren (‘us’) die duidelijk maken dat de sigaret echt niet meer kan. Sterker, ze vinden rokers maar arrogant en ze wijzen erop dat je van roken een klein pikkie krijgt. Zo zien we de jonge kruisvaarders in een van de spotjes op de broek van rokers wijzen, gebarend dat deze mannen met een gekrompen lid door het leven gaan.

Hoe beledigend de spots zijn is goed voor te stellen door in plaats van 'rokers' het woord zwarten, negers of homo's te lezen. Met een dergelijke campagne zou Nederland direct overeind staan van verontwaardiging. Maar in het huidige tijdsgewricht mag je blijkbaar over rokers, als minderwaardige medeburgers, zeggen wat je wil. Zelfs met overheidsgeld....

Het doel heiligt de middelen, nietwaar?

15 oktober: Garuda gaat ook non-smoking

Rokers kunnen nu ook Garuda Indonesia van hun favoriete lijst van luchtvaartmaatschappijen verwijderen. Op hun site wordt het volgende aangekondigd:

NON-SMOKING VLUCHTEN 

Als één van de weinige luchtvaartmaatschappijen bood Garuda Indonesia op vluchten tussen Europa en Azië nog de mogelijkheid tot het boeken van een plaats in het rokers gedeelte. M.i.v. 29 oktober echter zullen alle vluchten van Garuda Indonesia non-smoking worden..

Bezwaren naar: info@garuda-indonesia.nl Bombardeer ze met e-mail! Forces ging u al voor...

15 oktober: Canadese vrouw 'vangt goud' voor meerokenschade

In het land waar voor de gezondheidszorg geldt dat het doel de middelen heiligt is in een onderonsje tussen een vrouw die aan longkanker lijdt en een overheidsorganisatie een schadevergoeding uitgekeerd voor die volgens hun door meeroken veroorzaakte ziekte. De vrouw had haar hele leven in de horeca gewerkt en wijt haar ziekte aan het jarenlange verblijf in de rook.

Het is ongelooflijk hoe in de anti-roken propaganda in Canada zelfs zieke mensen gebruikt worden om te scoren.In dit geval is er geen sprake geweest van een rechtszaak, noch zijn er wetenschappelijke cijfers gebruikt. Als ze dat laatste wél hadden gedaan en serieus de uitslag van wetenschappelijk onderzoek hadden bekeken zouden ze moeten hebben kunnen zien dat meeroken één van de minst belangrijke factoren is die longkanker veroorzaken. Er is 10 keer meer kans dat haar longkanker te wijten is aan het eten van varkensvlees, haar genetische achtergrond of het levenslang drinken van volle melk.

Kortom, een staaltje propaganda van de bovenste plank waarbij duidelijk gebruik is gemaakt van een win-win situatie voor de overheidsorganisatie en de vrouw. Het is pure propagandatechniek en de sociale schade die een dergelijke koehandel in Canada teweeg kan brengen is gigantisch: nu al worden de uitspraken in de zaak als waarheid opgepikt door de antirokenorganisaties:

Marsha Williams of the UK anti-tobacco group Action on Smoking and Health, said: "This is a shocking reminder of just what exposure to passive smoke can do to you. "It would be no surprise at all if thousands of bar workers in this country are left concerned, or downright scared by this news."

Lees ook:

15 oktober: Zelf sigaretten draaien neemt toe in de VS

De trend in de VS om belasting op sigaretten 'uit gezondheidsoogpunt' steeds maar verder op te trekken heeft een onverwacht bijeffect: zelf draaien van sigaretten, hier in Nederland niet zo apart, maar in de VS wel, neemt snel toe. Een kleine berekening laat zien dat zelf draaien de moeite waard is: met de huidige duizelingwekkend hoge prijzen van sigaretten in de VS kan een zelfgedraaide sigaret 10 keer goedkoper zijn dat kant-en-klaar kopen:

"For a pack of 20 cigarettes I pay about $4, or 20 cents each," he said. "I can buy a pouch of rolling tobacco for $1.05 that will give me about 35 cigarettes, so the cost to me is closer to 2 or 3 cents apiece."

In New York, waar een pakje sigaretten al $7,50 kost, kost de zelfgemaakte sigaret zelfs 35 keer minder!

14 oktober: Oudste Belg houdt pijp brandend

Louis Marion is met zijn 109 jaar de oudste levende Belg en houdt zijn pijp nog altijd brandend !  Niettegenstaande hun 'ongezonde' levenswijze is het niet uitzonderlijk dat rokers zeer oud worden.  Denk maar aan Jeanne Calment die bijna 100 jaar rookte en als oudste mens ooit in haar 123ste levensjaar overleed aan een natuurlijke dood.

ExtraExtra: De herkomst van de meeroken cijfers

Er worden vele cijfers gehanteerd rond het aantal doden dat meeroken zou veroorzaken. Als je de herkomst van die cijfers analyseert, zoals in dit artikel, vallen je de schellen van de ogen....

11 oktober: Dierproeven in de anti-tabaksindustrie

LambNog pas geleden berichtten we hier over een actie van een actiegroep tegen dierproeven die een PR bureau in de hand had genomen die ook de anti-tabakscampagnes uitvoerden. De actiegroep beschuldigde de tabaksindustrie van het doen van dierproeven. Deze reageerde met te zeggen dat ze alleen laboratoriumratten gebruikten.

Maar wat doen de antirookfanaten zélf aan dierproeven? Héél wat meer dan ze zelf toegeven. Bijvoorbeeld langdurig rook persen door een kunstmatig gat in de strot van honden. En ook super-anti Stanton Glantz op de Universiteit van Californië heeft boter op zijn hoofd!

Hoe was dat ook alweer van de pot en de ketel?

11 oktober: Wereldwijde drugsbestrijding méér dan alleen gezondheidspunt

In dit lezenswaardige artikel uit de Independent Review (Journal of Political Economy) wordt beschreven hoe de strijd tegen drugs (o.a. tabak) niet alleen maar te maken heeft met het verbeteren van de gezondheid. Er zijn veel politieke aspecten aan: de mogelijkheid om meer politie in te zetten, een wit voetje halen bij internationale organen, subsidies en meer.

Over the past eighty years, every nation in the world eventually adopted drug prohibition. National drug prohibition was one of the most widely accepted, reputable, legitimate government policies of the entire twentieth century. Why?

There is no doubt that governments throughout the world have accepted drug prohibition because of enormous pressure from the U.S. government and a few powerful allies, but U.S. power alone cannot explain the global acceptance of drug prohibition. Governments of all types, all over the world, have found drug prohibition useful for their own purposes, for several reasons.

Wij verdachten ook Minister Borst er al eerder van dat haar tabakswet meer bedoeld was voor de eigen politieke (internationale?) ambities dan ter bestrijding van het roken.....

11 oktober: Rokerskotten in Australië

Ondanks dat de rokersonderdrukking in Australië minstens zo hoog is als in de VS of Canada, hoor je niet vaak nieuws uit die afgelegen hoek van de wereld. Deze keer echter vragen we aandacht voor het laatste fenomenale plan dat aan de geest van een bewaker van onze gezondheid ontsnapte. Hij stelt voor betaalde ruimten in te richten op plaatsen waar veel mensen zijn om rokers te dwingen dáár, in plaats van op straat, te roken.

Dr Ron Borland, co-director of VicHealth's Centre for Tobacco Control, said smoking outside city buildings was a problem that demanded action. Dr Borland said with growing bans on smoking indoors, "there may be a need to consider if we should set up safe ingesting rooms". "Just as we don't want heroin addicts shooting up in back alleys, so too we don't want to push smokers into those situations," he said. "I believe there will be moves to ban pavement smoking as a public annoyance issue.

Eerst stuur je de rokers van hun werkkamers af naar rookruimten in het gebouw, dan moeten ze naar buiten, dan moeten ze ver van de ingang en uiteindelijk worden ze in opiumkotten opgeborgen. Zie daar de blauwdruk voor een anti-rookbeleid.

10 oktober: Forces stuurt Bomhoff tweetal indringende vragen

Ter gelegenheid van Wereld Rokers Dag, a.s. zaterdag, stuurde Forces Nederland een open brief met twee eenvoudige, maar indringende vragen naar de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bomhoff en naar de ministers voor Volksgezondheid van België en Vlaanderen.

In de vragen wordt de ministers gevraagd aan te geven waarom zij zoveel belang hechten aan de bestrijding van meeroken, terwijl de effecten van ander gedrag veel grotere kansen op longkanker opleveren dan meeroken. In een tweede vraag wordt de minister gevraagd om met slechts één onderzoek op de proppen te komen waarin volgens een aantal opgesomde wetenschappelijke criteria, eenduidig het gevaar van meeroken voor omstanders wordt bewezen.

10 oktober: U wilt niet roken? Dan bent u ontslagen

Dan denk je het als werkgever de oekazes van Borst streng en voortvarend aan te pakken en dan is het nóg niet goed. Bij een Enschedees bedrijf maakte een niet-roker (uitzendkracht) gebruik van de rookpauze buiten om even een frisse neus te halen. Maar naar buiten gaan zónder te roken, dat kan niet. Dat is alleen een 'privilege' van de roker. Althans dat vond de directie:

Dat alleen rokers frisse lucht krijgen, is niet te voorkomen, volgens Harbers. ,,Tja, niet-rokers zijn helaas de dupe van regels die zijn ingesteld met goede bedoelingen. Mensen die roken hebben het privilege dat ze naar buiten mogen, zodat de mensen binnen er geen last van hebben.''

Niet-rokers moeten maar een leren dat binnen blijven een privilege is voor hún deel van de samenleving! Stel je voor dat ze doodgaan van al die rook buiten! Wat ons betreft mogen ze er best bij komen staan hoor. Samen staan rillen is gezelliger.

De antiroken manie als karikatuur...

10 oktober: "Anti-tabak campagnes werken averechts"

Uit een eerste onafhankelijk onderzoek naar het effect van anti-tabakscampagnes blijkt dat deze een averechts effect hebben: ze verminderen niet het tabaksgebruik maar stimuleren het juist.

Ook blijkt uit dit artikel dat  het eigen onderzoek door anti-rokenorganisaties over het algemeen een té rooskleurig beeld schetst van de eigen successen, dit om een verdere financiering van hun campagnes mogelijk te maken.

9 oktober: New York maakt zich op voor de grote slag

In diverse New Yorkse kranten begint de emotie hoog op te lopen nu morgen het stadsbestuur met de lokale horeca gaat overleggen over invoering van een totaal rookverbod. De horecaondernemingen vrezen klantenverlies en faillissementen. Iets dat, gezien de ervaringen in andere steden, niet denkbeeldig is.

Burgemeester en ex-zakenman Bloomberg van de stad is in veel redactionele commentaren de gebeten hond:

And yet tomorrow in City Hall he will be the lead witness in his effort to persuade the City Council to prohibit smoking almost everywhere in the city. Mayor Bloomberg wants to turn us into Los Angeles East on the grounds of protecting bartenders and waiters from the evils of secondhand smoke.
I've never met a bartender or waiter who had any trouble with it, and I've covered bars from here to Cairo, and then some. There are two barmen in Gallagher's on Broadway who just made 85 - and they don't even cough.

But Bloomberg says it's so, and he cites studies that say bartenders and waiters inhale half a pack a day. Nobody has been able to find these studies, but every day Bloomberg repeats the claim on commercials paid for by the city Health Department. It's brainwashing, to be sure.
What we know from a true scientific study conducted in the United Kingdom recently is that bartenders and waiters inhale about six cigarettes a year - not half a pack a day.

9 oktober: Delaware gaat rookvrij

9 oktober: Bij wiegendood is ligging toch allerbelangrijkste

Nieuw onderzoek bevestigt dat kinderen met buikligging nog steeds de meeste kans hebben op vroegtijdig overlijden door wiegendood. Vooral in de VS komt het nog relatief veel voor, vooral in de zwarte gemeenschappen:

"In this country, there's still about 20 percent of parents who report using the stomach position. In other countries, where they've had these campaigns, the rate is more like 1 or 2 percent," says lead author Dr. Fern Hauck, director of research in the Department of Family Medicine at the University of Virginia Health System.

9 oktober: Testen op tabak

Steeds meer scholen in de VS denken het zich te kunnen veroorloven om hun studenten te testen op gebruik van tabak. Ze vinden het heel normaal dat, naast het testen op verslavende middelen, hun studenten ook straf krijgen wanneer blijkt dat ze gerookt hebben:

In most cases, the penalties for testing positive for cotinine — a metabolic byproduct that remains in the body after smoking or chewing tobacco — are the same as those for illegal drugs: The student's parents are notified and he or she is usually placed on school probation and briefly suspended from sports or other activities.

8 oktober: "Roken en drinken veroorzaken oogafwijkingen"

Als je dit Yahoo artikel leest denk je dat roken wel een van de belangrijkste oorzaken is bij het krijgen van een bepaalde oogafwijking. Zelfs de naam van de HTML pagina (eyes_smoking_dc_1) verwijst naar roken als belangrijkste oorzaak.

Als je echter naar het oorspronkelijk abstract kijkt ziet de wereld er wel héél anders uit, oogafwijking of niet: Het blijkt dat de verhoogde kans voor die afwijking door roken miniem is (+8%, zo goed als verwaarloosbaar en nauwelijks significant) en die voor alcohol drinken fenomenaal veel groter: +600%!

Alwéér een duidelijk bewijs dat Yahoo wel érg eenzijdig haar pijlen op de rokers richt!

8 oktober: Roken en borstkanker

In een zoveelste poging borstkanker in verband te brengen met roken is het nu het woord aan het Duitse Kanker Onderzoek Centrum. Dit Yahoo artikel doet erg opgewonden over berichten dat rokende en meerokende vrouwen een grotere kans op borstkanker zouden hebben.

Als je echter naar het originele abstract in The American Journal of Epidemiology kijkt, blijkt het allemaal nog erg mee te vallen. De cijfers (rond de vijftig procent verhoging) bewegen zich in het gebied waar er nog de nodige twijfels zijn over de significantie van de resultaten. Dat zie je al door betrouwbaarheidsintervallen die op of beneden de waarde van 1 beginnen. Bovendien blijven deze cijfers nog onder een waarde van twee waarover door diverse belangrijke instituten wordt gezegd dat je er de nodige vraagtekens bij mag zetten.

Yahoo geeft keer op keer dit soort valse alarmen en zou zich eens moeten bezinnen op een kritischer beoordeling van dit soort onderzoeken voordat ze moord en brand schreeuwen.

Meer studies

8 oktober: Rookverboden in de staat New York

Nederlandse rokers kunnen maar beter een toeristisch bezoek aan de staat New York vermijden. Het ene na het andere initiatief ziet daar inmiddels het licht om roken in bars, restaurants en zelfs in de buitenlucht te verbieden.

Dit artikel in de New York Times beschrijft een aantal van deze alternatieven en het gevecht van de lokale horeca ertegen.

Artikel NewsDay.com

8 oktober: Rookverbod Griekenland een farce

Bob, net terug van een vakantie op Kreta, beschrijft uit de eerste hand de invoering van het rookverbod aldaar:

Ik ben net terug van Kreta en heb dus meegemaakt dat het verbod op roken in openbare ruimten per 1 oktober is ingegaan. Dat leverde een lachwekkende toestand op met, als je over het verbod iets vroeg, allemaal erg boze Kretenzers. Ik heb één restaurantje gezien waar een verbodsbordje hing (bij vliegveld Chania). Daaronder stond de stamtafel waaraan de "locals" tevreden zaten te roken. De plaatselijke politieman die een maaltijd kwam afhalen rookte zelf ook, net als het personeel.

In de wachtruimte op het vliegveld was niets te bespeuren van een verbod. Er stonden overal asbakken en het stond er helemaal blauw van de rook omdat iedereen zich suf zat te roken om de vliegreis van zo'n vier uur  rookvrij te kunnen "overleven". De taxichauffeurs die ik sprak waren ook niet van plan om hun klanten het roken te verbieden.

Dat gaat niet lukken daar, het handhaven van het rookverbod.

7 oktober: Aantallen gerapporteerde gevallen van zware bijwerkingen van Zyban

The document below comes from the Medicine Control Agency, Britain's equivalent of the US Food and Drug Administration (FDA). It was issued 24 July 2002 and is also available in Acrobat format.

Up to 24 July 2002, a total of 7,630 reports of suspected adverse reactions have been received via the Yellow Card Scheme in the UK. The reactions most commonly reported through the Yellow Card Scheme are shown in the table below - all of these are recognised reactions and listed in the SPC and PIL. It is important to note that the suspected reactions are not necessarily caused by the drug and may relate to other factors such as nicotine withdrawal, other illnesses or other medicines taken concurrently.

5 oktober: Zieke rookster krijgt miljarden toegewezen

Je zou denken dat de Amerikaanse samenleving onderhand toch wel de absurditeit van dit soort processen zou moeten inzien, maar tóch gebeurt het nog: een 64-jarige rookster peuterde in een rechtszaak 28 miljard dollar los van tabaksproducent Philip Morris. En er wachten nog meer dan 1000 van dit soort zaken...

Een duidelijker failliet van het, op jury's gebaseerde en door geldgierige advocaten gedomineerde, Amerikaanse rechtssysteem zou geen mens kunnen verzinnen.

5 oktober: Casino's onder schot

Het succes van de anti-tabaksindustrie in de VS en Canada wordt steeds meer gebruikt voor het bereiken van andere puriteinse doelen. Laatst publiceerden we hier over anti-dierproeven actiegroepen die de tabaksindustrie aanvielen, in dit artikel wordt beschreven hoe de fabels rond het gevaar van meeroken worden gebruikt om de casino's een poot dwars te zetten.

A group that sets the country's indoor air-quality standards is under "enormous" pressure to make casinos and other hospitality venues smoke-free, an expert warned attendees at the Global Gaming Expo on Thursday. "With the collapse of the tobacco industry, the hospitality industry is next to come under attack," said Elia Sterling, president of Theodor Sterling Associates, an indoor air-quality firm based in Vancouver, B.C.

"They're in the process of adopting a zero-tolerance approach to tobacco smoke. One molecule of tobacco smoke is unacceptable," Sterling said. "The debate is clearly not about health as it is about social engineering to denormalize smoking."

4 oktober: Belastingverhoging op sigaretten in Duitsland

In de Duitse pers verschijnen berichten over plannen van de regering om de belasting op sigaretten met 5 eurocent te verhogen. Het lijken proefballonnetjes te zijn, volgens dit artikel.

4 oktober: "Rokende tieners krijgen eerder borstkanker"

Uit het land waar de jacht op rokers groteske vormen heeft aangenomen komt dit onderzoek dat twee kanten heeft: aan de ene kant is men er achter gekomen dat als meisjes op tienerleeftijd beginnen te roken, de kans dat ze later borstkanker krijgen met 70% toeneemt. Aan de andere kant blijkt dat, als vrouwen na de eerste zwangerschap pas met roken beginnen, de kans dat ze borstkanker krijgen juist afneemt.

Een Engelse kankerdeskundige haast zich om met name die laatste conclusie te ontkrachten: het onderzoek zou te klein zijn geweest. Aan de andere kant mag je dit dan dus ook naar de eerste conclusie doortrekken en mag die ook met een korreltje zout worden genomen.

Alweer een onderzoek goed voor het 'ronde archief'?

3 oktober: Eerste klacht roken in  Frankrijk

We hadden het nog nooit gemerkt, maar het schijnt dat ze al vanaf '91 rookverboden hebben in Frankrijk.

Voor het eerst is er nu iemand die zich beklaagt over het feit dat de verboden met de Franse slag worden nageleefd: een student met ademhalingsproblemen beklaagde zich bij het bestuur van een universiteit dat er in zijn studentenflat, ondanks de formele rookverboden, volop gerookt wordt.

2 oktober: "WHO moet zich aan andere doelen houden"

Het Engelse Department for International Development (DFID) Ministerie voor Internationale Ontwikkeling) heeft nieuwe doelen geformuleerd waaraan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zich zou moeten houden. De hoofddoelstellingen voor deze organisatie zouden volgens Gro Harlem Brundtland, de nu vertrekkende voorzitter moeten zijn: de strijd tegen tabak en geweld, gezondere omgeving voor kinderen, gezondheidssystemen en risicofactoren voor ziekten. Dit zijn alle zeer westers (donors!) gerichte doelen.

Volgens het DFID zou de WHO zich meer moeten houden aan de doelstellingen zoals die door de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen (MDG) zijn geformuleerd. Deze doelstellingen werden door de wereld leiders opgesomd in hun 2e Millennium top, 2 jaar geleden. Deze MDG richten zich voornamelijk op de ontwikkelingslanden en hun problemen. De strijd tegen tabak komt niet in hun lijstje voor......

Meer over WHO

2 oktober: Drukke plaatsen in Tokio rookvrij

Allerhande redenen worden aangehaald om te verklaren waarom er op drukken plaatsen bij Tokiose treinstations niet meer gerookt mag worden: sigaretten worden vastgehouden ter hoogte van de gezichten van kinderen, omstanders krijgen brandwonden van de brandende peuken en meer.

Maar in feite is het recept weer heel simpel: pest de rokers zolang tot dat ze het roken uit pure frustratie opgeven.

1 oktober: Roken op school? Eet je sigaret op!

Een bericht uit Canada. Een 13-jarige jongen die op school door een leraar op roken werd betrapt, werd gedwongen de sigaret op te eten. De ontdane ouders waarschuwden de politie, die alleen constateerde dat de beschrijving van het voorval correct was en verder niets deed.

Het zoveelste incident in een rij waaruit blijkt hoe de anti-roken manie in de voorbeeldlanden van onze eigen gezondheidsministers omgaat met de zo verfoeide rokers. Rokers zijn daar al underdogs geworden waartegen elke mishandeling toegestaan is.

Hoe lang nog en de ethische waarden in de Benelux volgen deze illustere voorbeelden?


Zend deze pagina naar een vriendZend deze pagina naar een vriend

Contact:

info@forces-nl.org

Forces Nederland, Dé pro-rokers organisatie van Nederland en België

December 2002 | November 2002 | Oktober 2002 | September 2002 | Augustus 2002 | Juli 2002 | Juni 2002 | Mei 2002 | April 2002 | Maart 2002 | Februari 2002 | Januari 2002 | December 2001 | November 2001 | Oktober 2001 | September 2001 | Augustus 2001 | Juli 2001 | Juni 2001 | Mei 2001