December 2002
De Forces Nederland Site is vernieuwd! Klik hier om de nieuwe site te laden.
 Hoofdmenu

Over Forces...
Thema's
Posters
Media
Vliegen
Links
Forces NL Forum
Discussies
Commentaren
Steun Forces
Archief
Horror Stories
Artikelen
Analyses

 Navigatie

Hoofdpagina
Terug
NRC Thema Roken
Waarschuwingen werken niet

 Internationaal

Forces Psychiatry

Canada
Toronto
Manitoba (email)
Italy
New Zealand
UK (email)
Russia

 VS afdelingen

California
Connecticut
Delaware
Duluth
Georgia
Indiana
Maine
Massachusetts
Minnesota
Rochester
USA
Virginia

 Affiliates

Smokers' Club
NYC C.L.A.S.H.

Smoking Paradise
MA Citizens for Freedom
Real Texas Freedom

Ontario Smoking


The Evidence archive The Evidence Archive

What you think you know about tobacco may surprise you

Forces Comité van Aanbeveling


Forces Nederland
E-Mail:
info@forces-nl.orgNieuws items:

15 december: Bloomberg blufte om zijn zin te krijgen

"Zo'n duizend mensen zullen niet sterven in New York dit jaar door het algemene rookverbod". Dat beweerde Burgemeester Bloomberg in zijn campagen om een algeheel rookverbond in New York er door te krijgen.

In dit artikel van de American Council of Science and Health wordt deze uitspraak tegen het wetenschappelijke licht gehouden:

Who exactly are these 1,000 New Yorkers whose deaths Mayor Bloomberg claims will be prevented by his legislation?

If, as we suspect, he is referring to deaths caused by exposure to secondhand smoke in restaurants and bars, the estimate of 1,000 deaths prevented is patently absurd. Our best estimate of the number of deaths prevented is somewhere between zero and a hypothetical ten to fifteen. There is no evidence that any New Yorker — patron or employee — has ever died as a result of exposure to smoke in a bar or restaurant.

Het doel heiligde de middelen (leugens) weer eens, ook in deze anti-rookcampagne...

14 december: Hoezo, rokers bang maken?

In de NRC van afgelopen donderdag maken twee psychologen van de afdeling Experimentele Psychologie korte metten met de waarschuwingen op sigarettenpakjes en met de campagnes van Defacto en overheid. Die organisaties zouden allang kunnen weten dat het niet werkt, zeggen zij. Hoe komt het dat we dan steeds lezen dat ze succes hebben, vragen ze zich af?

Omdat de mensen die verantwoordelijk zijn voor die campagnes heel graag willen dat ze effect hebben en allerlei gegevens zó draaien dat het nog wat lijkt. In werkelijkheid is van de Canadese of Franse of Australische campagnes nooit aangetoond dat deze effect hebben op stoppen met roken. De Nederlandse gegevens zoals onlangs door Defacto en het NIPO gepresenteerd, laten volstrekt niet zien dat er feitelijk minder gerookt wordt en al helemaal niet dat de enge teksten daarvoor verantwoordelijk zijn. Bij dit soort campagnes is er geen vergelijkingsgroep en bovendien is op hetzelfde moment de prijs verhoogd en zijn scherpere leeftijdsrichtlijnen uitgevaardigd.

En dat is wat we hier al lang beweren. Waarvan acte....

Overigens had de altijd politiek correcte NRC afgelopen zaterdag een grote Themabijlage over Roken. De bekende verhaaltjes werden weer gedebiteerd. Forces stuurde een ingezonden brief om een en ander wat recht te zetten maar de Opinie redactie verwaardigde zich tot vandaag niet om te reageren. Alleen de Thema redactie meldde dat ze het niet meer konden rectificeren.

13 december: Burgemeester van New York heeft succes

Hoewel hij de nodige concessies heeft moeten doen heeft burgemeester Bloomberg van New York het tóch voor elkaar gekregen: zijn verregaande anti-rookwet, die roken in 2300 cafés en restaurants in de stad verbiedt, wordt aangenomen door het gemeentebestuur.

The law, which could come to a vote next week and go into effect as early as March, does not go as far as a recently enacted law in neighboring Nassau County.

In some ways, it would also not go as far as California's state ban, which outlawed smoking in bars in 1998. Like the proposed New York City law, that law granted an exception to bars with no employees, but did not include a provision for bars with specially ventilated rooms. But that law did not ban smoking at outdoor arenas and stadiums, which the current city law does.

De vraag is hoe de rokende New Yorkers en de eigenaren van de etablissementen, die grote weerstand hebben geboden, nu zullen reageren.

13 december: Hoger beroep EPA - resultaat gepubliceerd

Na meer dan vier jaar kwam gisteren het United States Court of Appeals met een uitspraak in het beroep dat door de overheid was aangespannen tegen de uitspraak van rechter Osteen over het EPA rapport uit 1998. De uitspraak is nogal duister:

A three-judge panel of the U.S. Court of Appeals for the 4th Circuit ruled that the Environmental Protection Agency's landmark finding was not a final agency action that can be reviewed by the courts. The EPA's report "is advisory and does not trigger the mandatory creation of legal rules, rights, or responsibilities," Judge H. Emory Widener Jr. wrote for the court.

Het hof doet dus geen uitspraak over de validiteit van de uitspraak van Rechter Osteen maar zegt dat het EPA-rapport geen formele status had en dus niet voor het gerecht kon worden aangeklaagd.

Het is een vreemde uitspraak aangezien het (formele) effect wél was dat meeroken op de Carcinogeen A lijst (humane kankerverwekkers) werd geplaatst. Het zwijgen over de validiteit van de uitspraak van rechter Osteen kan wijzen op een formele instemming met de conclusie. Daar was blijkbaar geen speld tussen te krijgen.

Het lijkt daarom vooral een politieke uitspraak van het hof die de dagelijkse gang van zaken op het anti-rokenfront, waar frequent naar dit onderzoek wordt gerefereerd, moet legaliseren.

De eerste juichstemming betuigingen bij extremistische Amerikaanse anti-rokers zijn dan ook al ontvangen bij Forces in de VS, zoals dit e-mailtje van advocaat en anti-rokenprofiteur Ed Sweda:

I find it interesting that you would state, on December 12, 2002, that the "lie that secondhand smoke poses a health threat to nonsmokers has been debunked and vacated by a federal judge" when on December 11, 2002, the 4th Circuit Court of Appeals, considering the appeal of Judge Osteen's decision, ruled that "the judgment of the district court is accordingly vacated and the case remanded for dismissal for want of subject matter jurisdiction."  While the 4th Circuit Court of Appeals (which has proven to be, by the way, the most conservative of all the circuit courts of appeal in the country) has given the plaintiffs 30 days in which to appeal the dismissal to the U.S. Supreme Court, Judge's Osteen's 1998 decision stands today VACATED.

Het laatste woord is echter nog niet gesproken:

The court stayed its decision for 30 days to give the tobacco cooperative that filed the suit time to appeal to the U.S. Supreme Court.

12 december: "New York korte tijd zonder sigaretten"

Er is een kans dat New York volgend jaar korte tijd zonder sigaretten zal zitten. Reden: de New Yorkers moeten volgens een wet massaal overgaan op zelfdovende sigaretten. Smeulende sigaretten zouden te veel branden veroorzaken. De tabaksfabrikanten zeggen onmogelijk in staat te zijn die sigaretten op tijd te leveren.

Nu kennen Riz-La Blauw vloeitjes gebruikers het verschijnsel wel: je moet blijven hijsen om de sigaret aan te houden. Dus je doet één van twee dingen: óf je laat de sigaret uitgaan en steekt hem later weer aan, óf je blijft intensief doorroken. En dat laatste was toch niet de bedoeling van de anti's? Het gaat toch om minder roken? Of zien we dat verkeerd?

En verder: hoe groot zal de woede onder New Yorkers zijn als ze een week geen sigaretten kunnen kopen?

12 december: Roker mag geen zuurstof mee naar huis

Een met longproblemen kampende rookster krijgt van haar longspecialist geen zuurstof mee naar huis omdat dat 'ontploffingsgevaar oplevert'. Volgens de rookster is het alleen maar 'rokertje pesten', want van een huisarts mocht het wel...

Berthe Nijsse uit Amsterdam lijdt aan chronische longproblemen door het roken. Eind november werd ze met spoed opgenomen wegens ernstig zuurstoftekort. Negen dagen later, bij ontslag uit het AMC, vroeg Nijsse aan de behandelend longarts of ze zuurstof mee mocht naar huis, om bij een eventuele volgende aanval maatregelen te kunnen nemen. ,,Er werd mij meegedeeld dat rokers geen zuurstof krijgen.'' Het is duidelijk een hetze tegen rokers, vindt zij.

12 december: Museum voor Communicatie opent tabakstentoonstelling

Dit Haagse museum (oude PTT-museum) opent, ondanks de beperkingen door de tabakswet, een tentoonstelling over tabaksreclame en de 'overheidsvoorlichting' over tabak.

Op de tentoonstelling worden onder andere tabaksaffiches getoond uit het midden van de 20e eeuw, gemaakt door kunstenaar Jan Lavies, en posters die in de negentiger jaren bij anti-tabakscampagnes zijn gebruikt. Ook zijn op de site stellingen te vinden met betrekking tot de waarschuwing op sigarettenpakjes.

11 december: De rechten van rokers

Wat weegt zwaarder - het recht om te mogen roken of om gevrijwaard te blijven van rook? In een rechtsstaat gebaseerd op particulier eigendom en individuele vrijheid, is dit dilemma simpel op te lossen. De eigenaar van een gebouw of ruimte bepaalt of daar al dan niet mag worden gerookt.

De Nederlandse Libertariërs verzetten zich hevig tegen betutteling en onnodig overheidsingrijpen. Dit commentaar van de hand van een niet-roker waarschuwt voor de gevolgen van overdreven overheidsbemoeienis voor andere groepen in de maatschappij. De aanval op de roker is een precedent dat grote gevolgen kan hebben:

Er worden hier verontrustende precedenten geschapen, waar ook niet-rokers zich zorgen over zouden moeten maken. Als de staat ons rookgedrag mag reguleren, dan waarom niet ons eetgedrag en drinkgedrag, de hoeveelheid beweging die we krijgen, de manier waarop we onze kinderen opvoeden, onze geloofsovertuiging, het onderwijs waar we voor kiezen, de televisieprogramma's die we bekijken? Wie de vrijheid liefheeft, moet beseffen dat vrijheid ook inhoudt het recht van ieder individu om lichamelijk of geestelijk 'ongezond' te leven, of liever gezegd, om zelf te bepalen wat gezond en ongezond leven inhoudt.

Duitsland11 december: Duitsland bereidt zich voor op rokenmaatregelen

Onze oosterburen hebben lang weerstand geleverd tegen druk vanuit de EU om zwaardere anti-rokenmaatregelen in te voeren. De huidige minister wil daar verandering in brengen en kondigt hogere belastingen aan en (voorlopig nog?) gematigde rookverboden.

She told Focus that smokers would "of course" not be restricted to certain rooms but added, "In areas which are heavily used by the public, health protection must take priority. We are doing this for smokers rather than against them. Forty percent want to give up--and we want to support this secret wish a bit with these measures."

Het lijkt er op dat de gezondheidsindustrie ook vaste grond krijgt in Duitsland. De argumenten komen in ieder geval erg bekend voor.

11 december: Kamer verwerpt Francorchamps-wet

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft de Francorchamps-wet verworpen. Deze wet voorzag in een uitstel van het verbod op tabaksreclame voor evenementen zoals de Grote Prijs Formule 1 van Francorchamps tot 2006. Hierdoor blijft de bestaande anti-tabakswet uit 1997 van kracht hetgeen het definitief einde van de GP F1-Francorchamps betekent. 

Een groen parlementslid verklaarde zonder blikken of blozen voor de camera dat dit verbod jaarlijks 1400 levens spaart: er zijn namelijk op basis van 'schattingen' jaarlijks ongeveer 20000 voortijdige tabak-sterftes in België en 7% van de rokers zou met roken begonnen zijn onder invloed van de tabaksreclame.  Tja, tegen zulke ijzersterke argumenten kan de tewerkstelling in één van de economisch zwakste regio's van België uiteraard niet opwegen. 

Hopelijk brengt dit de terroristen organisaties niet op slechte ideeën : als 5 Malboro reclame borden op het Francorchamps circuit 1400 mensen doodt, hoeveel zouden er dan niet sterven moesten terroristen clandestien 1000 borden plaatsen ?

10 december: Light-sigaret definitief verboden in Europa

Ondanks dat de overheid jaren aandrong op lichter sigaretten, moet de lang veiliger geachte Light/Mild sigaret in Europa als type verdwijnen. Dat heeft het Europees Hof van Justitie in Luxemburg vandaag beslist.

VVD-europarlementariër Maaten pleit ervoor dat lidstaten nu verder gaan met waarschuwingen en bijvoorbeeld plaatjes op pakjes sigaretten zetten, zoals in Canada en Brazilië. "Waarschuwingen werken, zoals laatst uit onderzoek in Nederland bleek", aldus Maaten. "In Canada bleek 44 procent van de rokers om die reden te overwegen te stoppen."

Blindelings citeert anti-rokenfanaat Maaten het Defacto onderzoek dat veel kritiek in de pers ondervond. Ook verlaat Maaten zich blijkbaar weer op de gekleurde onderzoeken van de Canadese anti-rokentroepen.

In Canada zijn de pakjes al sinds 1997 voorzien van waarschuwingen, eerst alleen als tekst, later als echte afbeeldingen. Zelfs daar blijkt dat na verloop van tijd het effect verdwijnt. Uit onafhankelijk Canadees onderzoek bleek einde 2000, zo'n twee en een half jaar na invoering van de tekstwaarschuwingen, nog maar 25% van de rokers acht te slaan op de waarschuwingen, 72% zei dat de waarschuwingen 'niet erg' of 'totaal niet' effectief waren om hun te bewegen te stoppen.

10 december: Ambtenaren EZ krijgen rookterras

DEN HAAG, dinsdag Ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken, die binnen met een zeer streng rookbeleid te maken hebben, kunnen binnenkort een sigaret opsteken op een terras. Momenteel vindt de aanleg van deze buitenruimte plaats. Het terras, dat in januari klaar moet zijn, komt te liggen aan de achterkant van het gebouw aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag. Daar sluit het direct aan op de koffiecorner van het departement. De aanleg van het terras, dat uitzicht biedt op het Haagse Bos, kost maar liefst 150.000 euro. (Bron: De Telegraaf)
 
Oh, oh, oh wat doen ze dat goed, € 150.000,= uitgeven voor een rookplekje in de kou... Voor de helft van dat bedrag had men een rookdichte koffiekamer voor rokers kunnen maken, eveneens met uitzicht op het Haagse Bos. Alsof dat uitzicht het belangrijkste zou zijn! Gratis zou het zijn wanneer je de ambtenaren gewoon op hun kamer laat roken. scheelt ook nog eens in productiviteit...

9 december: Liever roken dan seks

Uit een Brits onderzoek door de anti-roken organisatie Scape blijkt dat de gemiddelde roker liever een maand zonder seks doorbrengt dan met roken stopt. Ook doet hij nog liever een bungee jump of springt zij liever per parachute uit een vliegtuig dan te stoppen.

Bijna 70 procent van de Nederlandse rokers, 80 procent van de Britse, Franse en Duitse rokers en ruim de helft van de Belgische en Spaanse zegt liever een maand geen seks te hebben dan die tijd zonder sigaretten door te moeten komen.

Overigens gaan roken en seks prima samen ;-)

7 december: Australische roker is nog niet binnen

In de week dat er uitgebreid werd verhaald over de rechtszaak van een aantal zieke Nederlandse rokers tegen de tabaksfabrikanten, bereikt ons uit Australië het bericht dat een soortgelijke rechtszaak daar in de revisie gaat:

An Australian court Friday overturned a smoker's historic legal victory over an international tobacco company and ordered a retrial — two months after the smoker died of lung cancer. In April, Rola McCabe was awarded 700,000 Australian dollars (US$392,000) compensation after successfully claiming that British American Tobacco sold her an addictive product and was responsible for her cancer.

De Nederlandse rokers mogen wel uitkijken als je de details leest in dit Australisch krantenartikel.

7 december: Francorchampsbesluit toch weer uitgesteld

Gisteravond moest in de Belgische kamer over de Francorchamps wet gestemd worden.  Met bussen uit de streek van Francorchamps waren supporters naar de Kamer gekomen om de parlementsleden te herinneren aan de economische belangen die op het spel stonden.

De gemoederen zijn gisterenavond in de Kamer bijzonder hoog opgelaaid tijdens het debat over Francorchamps. Vooral de groene Ecolo, als enige Franstalige partij tegen het voorstel, was kop van jut.  De bijzonder dubbelzinnige houding van de groene partij werd aangeklaagd: enerzijds zijn ze voorstander van legalisering van drugs (inclusief "hard" drugs), maar een sigaretje roken kan (mag) absoluut niet want dit schaadt de gezondheid ! Ook groenen die wel roken maar nooit met een sigaret op de foto willen, werden persoonlijk aangevallen.

De Vlaamse oppositiepartijen waren tegen, vooral omdat dit de gelegenheid bood voor een rondje Walen pesten. Ze vergeten hierbij wel dat hierdoor aan vele Vlaamse F1-liefhebbers het genoegen ontzegd wordt om dit spektakel live bij te wonen.

Uiteindelijk werd beslist om de Francorchampswet terug naar de commissie Volksgezondheid te sturen. Maandag buigt de commissie zich opnieuw over de tekst. Dinsdag volgt dan de stemming in plenaire zitting.

7 december: Monument op Amsterdamse Nieuwmarkt

Amsterdam verdient een internationaal landmark in de traditie van Vrijheidsbeeld en Eiffeltoren. Een plek waar mensen uit de hele wereld elkaar ontmoeten en op de foto zetten. Ook onze metropool Amsterdam zou met een soortgelijke plek moeten worden beloond... Stem mee voor een toepasselijke invulling van ook uw publieke ruimte. een alom en veelgeprezen Nederlandse traditie op groots formaat. Een traditie die aansluit op de tolerantie die wij kennen en ons toeschrijven.

Dit is een oproep van de kunstenaar Arno Coenen op zijn speciaal hiervoor opgezette website. Bezoek deze site en zie waarom zijn voorstel zo toepasselijk is in deze tijden. En niet te vergeten... Stem op B!

6 december: "Philip Morris sprak niet over gezondheid"

Tijdens het proces van een aantal zieke rokers tegen de tabaksindustrie werd vandaag een ex-directeur van Philip Morris gehoord.

Van Putte werkte van 1970 tot aan zijn pensioen in 1996 bij de firma. Eerst bij een sigarettenfabriek in Eindhoven, later, nadat deze was opgekocht door Philip Morris, in Bergen op Zoom. Hij hield zich uitsluitend bezig met de productie. De discussie over de risico's van roken ging ook aan hem persoonlijk volledig voorbij, verklaarde hij. ,,Ik was er eerlijk gezegd niet zo in geïnteresseerd. Ik had andere dingen te doen. Al die wetenschappelijke onderzoeken heb ik nooit gelezen.'' Maar ook zijn bazen hielden zich niet met het heikele onderwerp bezig. Ook zij hadden vooral aandacht voor de enorme toename van de productie in Bergen op Zoom, van enkele miljarden tot meer dan 80 miljard sigaretten per jaar.

6 december: GlaxoSmithKline start stop-met-roken campagne

GlaxoSmithKline heeft een nieuwe aanval ingezet op de rokers.  De firma wil (mis?)(ge)bruik maken van de eindejaarsperiode waarbij traditioneel vele rokers het nieuwe jaar starten met het goede voornemen om te stoppen met roken.

"In de campagne worden actieve en passieve rokers gewezen op de nefaste gevolgen van tabak. Daarnaast worden de rokers aangemoedigd om bij hun dokter thuis en advies te halen om te stoppen met roken."

Vooral dus niet vergeten langs de dokter te gaan, zodat de juiste farmaceutische hulpmiddeltjes voorgeschreven kunnen worden (deze van de firma GlaxoSmithKline wel te verstaan).  Op een speciale site wordt een overzicht gegeven van alle hulpmiddeltjes om te stoppen met roken http://www.stopsmoking.be/ned/action/method.htm.

De Belgen zijn blijkbaar moeilijk te scheiden van hun sigaret  want  "Als het op passie aankomt zeggen bovendien tweederde van de Belgische ondervraagde rokers dat ze zich gemakkelijker een maand van seks zouden kunnen onthouden dan van sigaretten."

De campagne wordt niet alleen ondersteunt door de schrijvende pers maar ook de VRT besteedde er aandacht aan in hun journaal.  Op de teletext  kunnen we lezen dat de rookstop campagne in 6 Europese landen georganiseerd wordt.  De naam  GlaxoSmithKline werd zedig weggelaten,  maar er wordt wel vermeld het beste resultaat om te stoppen met roken wordt gehaald met  "aangepaste medicatie".

GlaxoSmithKline is producent van Zyban. Zyban forum.

4 december: Protesteer tegen rookverbod New York

Via deze Nederlandse site, opgezet door Stichting Rokersbelangen, is het mogelijk een bezwaarschrift aan de burgemeester van New York te sturen:

De Stichting Rokersbelangen (SRB) start met een actie om te protesteren tegen de plannen van de burgemeester van New York om de stad rookvrij te maken. Via deze site kan een elektronische brief worden verstuurd naar de burgemeester. Tevens worden de juridische mogelijkheden in kaart gebracht om een klacht in te dienen bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens óf om de burgemeester in de VS ter verantwoording te roepen. De SRB mobiliseert tevens haar wereldwijde zusterorganisaties om deze campagne actief te steunen. Omdat zij vindt dat met deze voorstellen de tolerantie jegens rokers diepgaand wordt aangetast.

3 december: Philip Morris meldt tegenvallende omzetten

Goedkope importen, illegale verkopen, alsmaar rijzende belastingen op sigaretten en kleine tabaksproducenten die zich niet aan de Master Settlement Agreement hoeven te houden zijn volgen Philip Morris de voornaamste oorzaken van tegenvallende omzet cijfers in het afgelopen jaar. Wat ze niet noemen is de concurrentie van websites die sigaretten verkopen. Deze sites hebben momenteel al 2% van de markt in handen en de verwachting is dat dit zal oplopen naar 5,9% in 2005.

Volgens dit artikel in Yahoo zullen de grote producenten als PM het meest last hebben van de groeiende internet markt. Het is namelijk een markt die ze niet, zoals de normale tabakshandel, onder controle hebben. De kans is groot dat deze internet sites een verschuiving van de markt naar andere dan A-merken ten gevolge zullen hebben. En dat zou de omzet van PM wel eens erg kunnen beïnvloeden.

The problem [declining market share] demands more comprehensive strategies, so Philip Morris is urging wholesalers and retailers to alert it about Web sites with suspicious offers and improper age verification. To hedge its bets, the New York-based tobacco giant is also taking a governmental route. Lobbyists armed with estimates about how much tax revenue states are losing via Internet sales ($1.4 billion by 2004, per the Government Accounting Office) are pushing for state legislation requiring Web sellers to be certified and to give state taxing authorities the names and addresses of companies and individuals receiving cigarettes.

Het lijkt er op dat PM langzaamaan qua belangen aan de kant van de anti-rokenorganisaties komt te staan en steeds verder weg van hun eigen consumenten. Daarbij hebben ze zelf ook boter op hun hoofd: na aanvaarding van het Master Settlement Ageement (MSA) verhoogden ze de prijzen op tabaksartikelen buitenproportioneel teneinde hun schade ten gevolge van de MSA weer op haar consumenten te verhalen. Deze verhogingen, samen met de soms gigantische accijnsverhogingen op tabak, hebben de consument weggedrongen uit het normale tabaksverkoopkanaal.

Ze mogen nu de wrange vruchten plukken van hun eigen beleid. Wij rouwen er niet om. Boontje komt om zijn loontje.

3 december: Tabaksreclame vanaf 2006 geheel verboden

Op een aantal kleine uitzonderingen na zal vanaf 2006 een algemeen verbod op tabaksreclame van kracht zijn. Dat hebben de EU-ministers van volksgezondheid gisteren besloten.

Het verbod op tabaksreclame geldt voor gedrukte media, radio, internet en grote grensoverschrijdende evenementen zoals Formule-1 autoraces. Voor televisie gold al een reclameverbod op grond van een EU-richtlijn over televisie. Vorige maand stemde ook het Europarlement al in met de ontwerp-richtlijn van de Europese Commissie voor een verbod op tabaksreclame.

Alleen Duitsland en Groot-Brittannië stemden tegen de nieuwe richtlijn. In Duitsland voerden uitgeversconcerns een zware lobby tegen het reclameverbod wegens het grote verlies van inkomsten.

Uit België het bericht: de Francorchamps-wet werd in de Senaat met de kleinst mogelijke meerderheid goedgekeurd (1 stem meerderheid!).  Ze moet nog in de Kamer van Volksvertegenwoordigers goedgekeurd worden, en hier is de bezorgdheid om de volksgezondheid zeer groot (althans wanneer ze door de media geïnterviewd worden).  Het is dus nog lang niet zeker of de Formule-1 voor 2004 veilig gesteld is.

2 december: De contacten van Laurentien

Joop Bouma stort zich in Trouw ditmaal op de contacten die Laurentien Brinkhorst in haar tijd bij Philip Morris onderhield. Volgens dit uitgebreide verhaal hield zij zich uitvoerig bezig met de meeroken-discussie, waar PM volop in de clinch lag met de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO).

Joop Bouma laat echter wel een paar belangrijke inhoudelijke feiten weg uit dit verhaal:

PM verzette zich in die tijd uit alle macht tegen de sterk politiek getinte wil van de WHO om koste wat het kost aan te tonen dat meeroken gevaarlijk was. De fabrikant deed dit onder andere door te trachten (broodnodige) interpretatieregels voor epidemiologisch onderzoek te formuleren, een actie die de WHO erg onwelkom was. In dat geval zou immers blijken dat de meeroken-onderzoeken waar zij zich achter schaarden niet méér waard waren dan het papier waarop het geschreven was. De WHO verzet zich tot de dag van vandaag daartegen zoals uit dit recente artikel van de hand van WHO's Tobacco Free Initiative (TFI) baas Derek Yach duidelijk blijkt. Forces International vocht dit verhaal in December 2001 krachtig aan.

Blijkbaar was in die tijd aan PM ook nog onvoldoende duidelijk dat het grootste gedeelte van die onderzoeken gefinancierd was door de farma-lobby, anders zouden ze dit met kracht tegen de WHO ingezet kunnen hebben. In 1999 werd zelfs uit de TFI jaarverslagen duidelijk dat zij voor meer dan zeventig procent door diezelfde farma lobby werden gefinancierd.

Joop's verhaal is helaas toch weer het verhaal van de Good Guys en de Bad Guys, waarbij hij de twijfelachtige rol van de WHO en de andere nicotineverstrekker op de markt onterecht niet vermeldt. Wat meer evenwichtiger berichtgeving zou een rasjournalist als Joop niet misstaan.

2 december: Academie waarschuwt artsen voor geschenken

De geneesmiddelenindustrie is een niets ontziende miljarden business.  Geld, en vooral nog meer geld binnenhalen is het enige dat van belang is.  De marketingtechnieken die gebruikt worden om de producten aan de man te brengen zijn dikwijls regelrecht bedrog.  De Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België, een adviesorgaan van de overheid, buigt zich eindelijk over deze problematiek.

"De beïnvloeding van artsen door geneesmiddelenbedrijven is in België een oud zeer. Zo zijn er gevallen van wetenschappelijke studies die bij nader inzien eerder een public relations-stunt zijn. Huisartsen vallen voor de reclame die ze van farma-bedrijven of hun artsenbezoekers ontvangen." "Sommige academici lenen hun naam als auteur voor artikels die in werkelijkheid door anderen zijn geschreven. Op die manier bezorgen ze zichzelf een slechte naam, alsof ze zich gewild of ongewild laten misbruiken voor het brengen van boodschappen die niet op wetenschappelijke bewijzen gebaseerd zijn"

Dat deze praktijken zich niet enkel in België voordoen blijkt o.a. uit de prominente aanwezigheid van de geneesmiddelen industrie in de wereldwijd verbreide anti-tabak beweging.  Zo wordt het anti-tabak programma van de Wereld Gezondheidsorganisatie voor 70% gefinancierd door de farma-industrie. Vele nep studies over de gevaren van (mee)roken komen rechtstreeks uit hun pen. Hun lobbyisten zetten zich dagelijks in om de wetgever aan te zetten tot het uitvaardigen van anti-tabak wetgeving.  De bedoeling is glashelder: mensen psychisch dwingen om te stoppen met roken en dat doe je natuurlijk best met hun 'pilletjes'.  Kassa, kassa dus...

Het wordt hoog tijd dat onze politici wakker worden en zich ten gronde met deze problematiek bezig houden.  Ook de media zou beter enige terughoudendheid aan te dag leggen en de  'studies' van de  farma-industrie kritisch onderzoeken alvorens ze te publiceren.

2 december: Parool onthult de discussiebijdragen

Twee weken lang hadden bezoekers van de Parool website de kans om te reageren op het Defacto onderzoek over de teksten op sigarettenpakjes. Afgelopen zaterdag werden op de website en in de krant de reacties onthuld.

Het overgrote gedeelte van de reacties pleit tégen de waarschuwingen en vertrouwt het onderzoek van Defacto niet. Gelukkig blijven wij Nederlanders een nuchter volkje en laten we ons niet met Amerikaanse methoden beduvelen...

1 december: Noorwegen krijgt vanaf 2004 zeer strenge antirookwet

Nou hebben Noren het al altijd moeilijk gehad met genotmiddelen, maar de nieuwste plannen van de Noorse regering naderen bijna het onvoorstelbare: vanaf 2004 mogen de Noren alleen nog maar buiten of thuis van tabak genieten. Alle andere gelegenheden, zoals en café's en restaurants zullen taboe zijn.

Blijkbaar heeft de anti-rokenpropaganda in Noorwegen een goede voedingsbodem gevonden want het waren juist de horecabonden die er om gevraagd hebben. Zij waren bang dat hun leden in de horecagelegenheden longkanker zouden opdoen van al de rook waar ze in verzeild raken bij de uitoefening van hun werk.

Blijkbaar hebben die bonden alleen maar eenzijdige informatie gezien want als ze goed hadden rondgekeken hadden ze ontdekt dat ze helemaal niet zo bang zouden hoeven zijn. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat de opgedane rook tijdens hun werk verwaarloosbaar klein is.

Overigens neemt blijkbaar ook de NRC de cijfers over doden door meeroken serieus in dit artikel.


Zend deze pagina naar een vriendZend deze pagina naar een vriend

Contact:

info@forces-nl.org

Forces Nederland, Dé pro-rokers organisatie van Nederland en België

December 2002 | November 2002 | Oktober 2002 | September 2002 | Augustus 2002 | Juli 2002 | Juni 2002 | Mei 2002 | April 2002 | Maart 2002 | Februari 2002 | Januari 2002 | December 2001 | November 2001 | Oktober 2001 | September 2001 | Augustus 2001 | Juli 2001 | Juni 2001 | Mei 2001